Erfaren IT-pro­jekt­le­der til digitalt at un­der­støt­te en ny land­brugs­re­form (bar­selsvi­kar)


Er du en erfaren agil IT-projektleder, som har flair for at koordinere forretningsmæssige og tekniske behov og kan lide at begå dig i feltet mellem forretning, IT og eksterne leverandører? Så kast dig over tastaturet og fortæl os om dig og dine kompetencer.

En hverdag med at skabe nye løsninger i et bredt samarbejde

Landbrugsstyrelsen har et stort systemlandskab og har outsourcet vores server- og applikationsdrift, samtidig med at vi har en betydelig udviklingsportefølje hos eksterne leverandører. Vi har travlt og skal i gang med at implementere en ny stor landbrugsreform. Vi søger derfor en IT-projektleder, som vil indtræde i et barselsvikariat og styre IT-projekter sikkert i mål.

Du får projektdeltagerne med dig i arbejdet og sørger for at holde fremdriften. Du samarbejder med mange forskellige fagligheder på tværs i organisationen og med eksterne leverandører. Du har blik for afhængigheder og kan holde overblikket.

Landbrugsstyrelsen arbejder agilt efter SAFe-metoden og skal nu sætte et pilotprojekt i gang med en ekstern leverandør for også at afprøve agile arbejdsgange her. Det vil derfor være en stor fordel, hvis du har erfaring med agilt leverandørsamarbejde.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • Lede et stort IT-projekt, hvor vi udskifter en sagsbehandlingsklient med en ny. Styrelsen har flere hundrede sagsbehandlere. Du skal sikre, at deres behov bliver imødekommet, og at projektet bliver etableret og styret på et godt grundlag. 
  • Varetage alle projektledelsesdiscipliner fra at holde workshops til styring og afrapportering.
  • Medvirke i et pilotprojekt, hvor vi skal afprøve agile samarbejdsformer med eksterne leverandører.
  • Medvirke i metodeudvikling, så vi bruger SAFe sammen med leverandørerne, forretningen og i nogle tilfælde også erhvervet på en ensartet måde efter pilotprojektet.

Velkommen til en af statens største IT-afdelinger

Ca. 160 medarbejdere arbejder i styrelsens IT-enhed med at sikre gode systemer til vores kunder, interne fagenheder og sagsbehandlere. Det sker fx ved at konfigurere vores fagsystemer i agile release trains, leverandørstyring, test og IT-support.

Du bliver en del af ”Team IT-arkitekter”, som er en stabsfunktion i styrelsens IT-enhed. I teamet er der 13 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er IT-projektledere af større tværgående projekter. De resterende medarbejdere er IT-arkitekter i projekterne. Vi har et godt samarbejdsklima med et højt fagligt niveau og involverer hinanden i opgaveløsningen.

Projektledere indgår i et projektlederforum på tværs af organisationen for at understøtte et fagligt fællesskab og den projektledelsesfaglige udvikling. Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil give god og konstruktiv feedback. Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk landbrug. Sådan kan vi skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø.

Du trives med ansvar og samarbejde

Du har en relevant videregående it-uddannelse eller erhvervserfaring kombineret med relevant kompetencegivende efteruddannelse. Du kan lide at tage ansvar for noget stort og at skulle navigere mellem mange fagligheder og interessenter. Det er vigtigt, at du:

  • er engageret, serviceminded og trives med at have en stor kontaktflade og har en god organisationsforståelse
  • arbejder struktureret og ser afhængigheder i både detaljer og større sammenhænge
  • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt, der kan dokumentere projektet og formidle komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper
  • har en god it-teknisk indsigt – især på applikationsniveauet med forståelse for både udvikling og drift af løsninger

Derudover må du gerne have kendskab til agile udviklingsmetoder og Statens IT-Projektmodel, der bygger på PRINCE2. En teknisk baggrund er en fordel, da du ofte vil være bindeled mellem forretningen, interne IT-arkitekter, udviklere og eksterne leverandører.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen. Det daglige arbejdssprog er dansk, og derfor skal du kunne læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Jul Sørensen 91 32 98 23 eller IT-underdirektør Franci Johansen 20 99 30 04.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (klik på "Søg jobbet her”) senest den 3. december 2020.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 20. november 2020

Arbejdssted

Location København