Konsulent til Ap­pli­ka­tions­drift af EPJ Syd løsning til Regional IT


Brænder du for IT og ønsker du at arbejde med den Elektroniske Patientjournal (EPJ) i Region Syddanmark?

Regional IT søger en teknisk velfunderet konsulent til at varetage stabil og patientsikker applikationsdrift af Region Syddanmarks kommende elektroniske patientjournalsystem, Columna (EPJ Syd), der er én af de mest samfundskritiske sundhedssystemer i Danmark.

Region Syddanmarks elektroniske patientjournal (EPJ) anvendes på samtlige af regionens somatiske sygehusenheder samt i psykiatrien. EPJ er regionens primære patientsystem og har ca. 26.000 brugere, der er afhængige af, at systemet er kørende 24/7.

Region Syddanmark varetager selv i regi af Regional IT driften af EPJ Syd. Opgaverne knyttet til applikationsdrift er nye for Regional IT, og du vil sammen med de 3 øvrige applikationskonsulenter blive en del af et nyetableret team i forhold til applikationsdrift af EPJ Syd. Du bliver ligeledes en del af et større EPJ-team i Regional IT, som ud over applikationsdrift også består af Service Delivery management (SDM) og Teknisk Service Delivery management (T-SDM).

Som en del af det nye team får du en unik mulighed for at være med til at definere de fremtidige opgaver og ansvarsområder i tæt samarbejde med EPJ Syd-projektet og ledelsen i Regional IT.

Som applikationskonsulent består dine opgaver i at varetage den daglige drift af systemet, herunder:

 • incident-, problem- og change-håndtering omhandlende applikationen
 • opsætning / løbende håndtering af batch jobs
 • opfølgning på afvikling af jobs mm og evt. fejlhåndtering
 • opsætning / løbende forbedring af overvågning, loghåndteringen, svartidsmålinger mm
 • opsætning / løbende forbedring (automatisering) af alarmer
 • løbende koordinering med EPJ Forvaltningen og teknisk drift
 • udarbejdelse / vedligeholdelse af dokumentation
 • patch og release management på applikationen
 • test og validering af applikationen og tilhørende integrationer
 • bidrage til driftsrapporteringen
 • bistå i udarbejdelse af beredskabsplaner

Ovenstående er ikke udtømmende, og du vil blive bredt involveret i alle opgaver omkring driften af denne vigtige applikation.

Den tekniske platform under EPJ Syd består primært af Linux Red Hat (EPJ Syd applikationsservere), Oracle (EPJ Syd database), Zabbix (overvågning), Humio (loghåndtering), og en mindre del af løsningen er Microsoft SQL-server. Det er ikke et krav, at du har erfaring hermed, men det vil være en fordel.

Ændringer og tilpasninger, der foretages på systemet, sker i tæt samarbejde med Regional ITs tekniske ressourcer (fx infrastruktur), EPJ-Forvaltningen (placeret på OUH) samt leverandører. Du indgår ligeledes i et samarbejde mellem klinik, forvaltning, SDM og IT-drift, og det er således vigtigt, at du evner at samarbejde på tværs i en stor organisation. Har du har kendskab og forståelse for de kliniske arbejdsgange, vil dette være en fordel.

Den igangværende implementering af EPJ Syd (første go-live i 2021) kører i et stort projekt på tværs af hele regionen. Den overordnede projektledelse ligger hos systemejer (OUH), og det nye applikationsdrift-team er dybt involveret i projektet.

Organisatorisk bliver du en del af Driftsleverancer i Regional IT, hvor ca. 25 kollegaer byder på stor faglighed, der går hånd i hånd med godt samarbejde og stor engagement.

Alt dette danner grundlag for et spændende, udfordrende og sjovt arbejde, hvor to dage sjældent er ens.

Det er en fordel, hvis du har:

 • Erfaring med systemadministration/-drift herunder systemovervågning, -konfiguration og fejlsøgning, gerne inden for kliniske it-systemer.
 • Erfaring med at arbejde i store og komplekse organisationer og med et komplekst it-systemlandskab.
 • Indsigt i ITIL (best practice) for IT på sundhedsområdet.

Din person:

Vi forventer, at du

 • Er teknisk velfunderet og gerne med erfaring inden for drift af forretningskritiske applikationer.
 • Har en analytisk tilgang til fejlsøgning og problemløsning.
 • Tager ejerskab, kan arbejde både selvstændigt og i teams, og er beslutningsorienteret.
 • Kan prioritere arbejdsopgaverne med fokus på klinikkens behov.
 • Er vedholdende og resultatorienteret.
 • Er fleksibel og omstillingsparat når tingene går stærkt og prioriteterne ændre sig
 • Arbejder aktivt med løbende forbedringer.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 255 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.  

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.  

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er torsdag den 10. december 2020. Første samtalerunde forventes afholdt den 15. december og anden runde den 21. december. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Mette Herting på telefon 2920 1173.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – forventeligt den 1. februar 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.


Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 27. november 2020

Arbejdssted

Location Vejle