Agil coach med erfaring i SAFe, Scrum eller Kanban


Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om 10 år skal alt strøm i Danmark være fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også i it-organisationen. Derfor har vi brug for en agil coach, som vil være med til at drive den agile transformation. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Du er med til at bygge et nyt center op og videreudvikle den agile coachfunktion

Energinet er i gang med en større transformation, og Energinet IT har pr. 1. december 2020 indført en 100 % agil organisation. Du bliver en del af centret IT CIO Office, som med en meget udadvendt og udviklende funktion spiller en central rolle i at understøtte transformationen af ikke blot Energinet IT men hele Energinet. IT CIO Office er bl.a. ansvarlig for at drive innovationsindsatser samt for coaching, undervisning og facilitering i agile metoder. Du får ti dedikerede og engagerede kollegaer, hvor fagligheden spænder bredt fra enterprise-arkitekter til udviklingskonsulenter. Der er udover dig to agile coaches, og målet er at skabe så stort et samarbejde som muligt på tværs af forskellige fagligheder i centeret. Centeret er nyetableret, og du får mulighed for at være med til at forme det.

Dine succeskriterier i jobbet er at bidrage til Energinets agile transformation og til at udbrede agilitet i Energinet – ved at modne teams, ARTer og ledelsesniveauet inden for den agile verden. Din fornemste opgave er derfor at opstarte, guide og coache teams i det agile setup, idet du tilpasser metoden til der, hvor teamet er – samt at sparre med agile roller på alle niveauer, fx Scrum Master, Product Owner, RTE, Product Manager, ledelse og direktion. Du designer og afholder sideløbende workshops i dialog med interessenter og formår at ”oversætte” og konkretisere agil metode og gøre den forståelig og relevant for interessenterne. Endeligt fungerer du som sparringspartner og coach for etablerede teams, ARTer og business ownere i diverse agile problemstillinger, ligesom du coacher og udfordrer ledelsen i den agile transformation.

”Som leder er jeg uddelegerende, nysgerrig og åben, og jeg lægger derfor vægt på, at du er en teamplayer med stor lyst til at løse opgaver i fællesskab. Samtidig skal du trives med at være i en forandring, hvor der er fart over feltet og alle dage er forskellige – ligesom du forstår at agere situationsbestemt i de udfordringer, du møder,” fortæller Gitte Schjøtt-Kristensen.

Du kan se frem til at blive en del af et stærkt team, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger er med til at skabe et solidt fundament for den rivende udvikling både i eget team, organisationen og på det personlige plan.

Dygtig formidler og facilitator med erfaring som agil coach

Jobbet kræver at du har erfaring med at arbejde agilt i praksis og som agil coach. Vi lægger derfor vægt på, at du har arbejdet med coaching både på team- og ART-niveau samt har erfaring med ledelsescoaching – og ikke mindst praksiserfaring med at arbejde i SAFe-, Scrum- og/eller Kanban-frameworket. Derudover er du en dygtig formidler og facilitator. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring i at undervise i Leading SAFe, Scrum og/eller Kanban eller har erfaring i en rolle som Scrum Master og/eller Product Owner. Derudover kan du med fordel have erfaring forandringsledelse og ADKAR-modellen, grafisk facilitering, Azure DevOps, OKR og metrikker (måling af bl.a. fremdrift i agil kontekst), strategiudvikling eller Design Sprints og Design Thinking.

Som person er du udadvendt og energisk med stort gåpåmod. Du er en god kommunikatør med en pragmatisk og empatisk tilgang til samarbejdet. Du har en god forretningsforståelse og stærke relationelle kompetencer, så du nemt kan sætte dig ind i de vilkår, som organisationen opererer under og kan skabe gode samarbejdsrelationer – samtidig med at du kan være vedholdende og tør udfordre interessenterne.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Gitte Schjøtt-Kristensen på telefon 51 67 79 02. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 8. januar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia