Me­di­co­chef til me­di­co­tek­no­lo­gi i største skala


Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsteknologi med godt 1.000 medarbejdere og 1,6 mia. kr. i årligt budget.

Vi tilbyder en position som enhedschef med direkte reference til direktionen, ansvar for fem sektionschefer med godt 130 medarbejdere og unikke muligheder for at præge udviklingen.

Supersygehuse, pandemisk smitteberedskab og algoritmer

Fem supersygehuse er under opførsel, og de skal udstyres med moderne medicoteknologi. Det pandemiske smitteberedskab skal sikres intensivkapacitet og relevante laboratoriefaciliteter. 
Samtidig ses en udvikling, hvor medicoteknologi i stadig mindre omfang er ’stand alone’ og i stedet integreres med øvrige systemer og med brug af stadig mere avancerede dataanalytiske kapabiliteter inden for bl.a. billeddiagnostik.Udviklingen tager også form af ambitiøse projekter for bl.a. automatisering og anvendelse af AI, samtidig med at informationssikkerhed for medicoteknologi skal prioriteres.

Porteføljen af apparatur er med mere end 120.000 enheder omfattende i Danmarks største region. Enhedschefen får ansvar for drift og vedligehold for ca. 300 mio. kr. om året af Region Hovedstadens medicotekniske udstyr til en værdi af ca. 7 mia. kr. Der investeres for 500 mio. årligt.

Meget er konsolideret igennem de seneste år, og der er politisk lydhørhed over for at finansiere de nødvendige reinvesteringer hen over årene. Vi er ambitiøse i modningen af samarbejdsrelationer med leverandørerne. Samarbejdet med hospitalerne har taget et kvantespring i retning af forretningsdreven og slutbrugerfokuseret teknologiudvikling.

På selve hospitalerne er Medico selvfølgelig til stede som on site support. I alt er 110 af medarbejderne beskæftiget på de otte hospitaler i regionen.

Regionen har etableret otte domæner, herunder et domæne for Medico. Alle domæner ledes af stærke faglige kapaciteter. Ejeren af Medico Domænet bliver en vigtig samarbejdspartner for den nye enhedschef.

Værdier og organisation

Det handler om liv. Så kort og præcis er regionens parole. Værdierne, vi og hospitalerne navigerer efter, er åbenhed, professionalisme, tillid og helhedssyn. Opgaverne giver mening, og arbejdsmiljøet er godt.

Vi tror på diversitet i uddannelse og erhvervserfaring m.v., når kompleksitet og dynamik præger opgaver og samarbejdsrelationer. Området dækker en stor variation i udstyrstyper. Organiseringen i de fem sektioner er opdelt efter apparaturområder.

  • Almen Medico 1 & 2 varetager den største mængde udstyr på sengestuer, intensivstuer, operationsstuer og akutmodtagelser
  • Billediagnostisk Udstyr håndterer det avancerede skannerudstyr
  • Laboratorier varetager det automatiserede laboratorieudstyr
  • Medico Forvaltning varetager forvaltningsopgaver, koordination af anskaffelser og systemforvaltning

Den nye medicochef vil i en overgangsperiode kunne trække på den nuværende chefs værdifulde historik og ekspertise. 

Om den foretrukne profil

Solide medicotekniske erfaringer er en afgørende forudsætning, hvad enten den er baseret på en medicinsk eller teknisk/naturvidenskabelig baggrund. Måske er erfaringerne høstet i industrien, f.eks. som ansvarlig for sikring af omfattende laboratoriefaciliteter. En erfaring som ledende overlæge med ansvar for en større portefølje af udstyr og medicotekniske projekter vil ligeledes være særdeles relevant.

Dokumenterede ledelsesmæssige meritter er lige så afgørende som den medicotekniske viden.

Den foretrukne profil skal kunne sætte retning og rammer på tværs af professionelle og organisatoriske skel. Stærke kommunikative og strategiske færdigheder er efterspurgte. Lige så vigtigt er det at kunne inspirere og motivere sektionschefer og medarbejdere til at stræbe stadig højere til gavn for patienterne og klinikerne. 

Læs mere om stillingen i Jobprofilen her.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på vilkår i henhold til Danske Regioners ´Aftale for Chefer´.

Aktuelt ansættelsessted er Borgervænget 7, 21000 København Ø og forventet startdato er den 1. april 2021

Ansøgningsprocedure

Ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser kan sendes direkte via linket "Søg jobbet her" nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 8. februar 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler medio februar. Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Momentum Consulting, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.

Momentum Consulting deltager i search, jobsamtaler og assessment.

Yderligere information

Kontakt vicedirektør Carsten Nørgaard på 2428 0459 eller konsulent Annbritt T. Nielsen fra konsulenthuset Momentum Consulting på 2483 1412 for nærmere information om ledelse, organisation og opgaver m.v.

Læs også om CIMT på www.regionh.dk/imt.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 18. januar 2021

Arbejdssted

Location København Ø