CTO søges! Er du in­ter­es­se­ret i me­nings­fuldt arbejde med ud­vik­lin­gen af løsninger der gør en mærkbar forskel?

Er du interesseret i at arbejde med moderne cloud-teknologi, agil appudvikling, big data og global skalering af et meningsfuldt digitalt produkt? Vil du arbejde sammen med dedikerede og dygtige kollegaer og være med til at gøre en forskel for tusindvis af mennesker?

VISIKON står på kanten til det næste store spring med vores prisvindende digital health løsning, Mit Forløb®/My Treatment™, og vi søger en passioneret og stærk CTO, der vil hjælpe os med at gøre det til et globalt produkt i verdensklasse.

Med en stærkt stigende vækst og pt. over 2000 ugentlige brugere (patienter) i Danmark, er det vores mål at bringe Mit Forløb® til et nyt internationalt niveau, som en intelligent og datadrevet service, der kan styrke og hjælpe alle typer patienter og frigøre ressourcer i sundhedsvæsener verden over.

På den samme mission skal vi videreudvikle Visikon Core, vores egen softwareplatform, som giver sundhedsprofessionelle adgang til smart og enkelt at bygge, tilpasse og versionere alt indholdet i Mit Forløb® med brug af vores tusindvis af mediebyggeklodser

Vores tech stack består primært af TypeScript og NodeJS på backend og React + Redux på frontend. Vi har derfor brug for at du som minimum er flydende i JavaScript.

Vores services er bygget på Azure Cloud og stærk erfaring med Azure eller lignende cloudservice er ligeledes nødvendig.

I din rolle som CTO vil vi gerne at du:

 • Leder vores softwareudvikling og selv indgår som seniorudvikler *
 • Er ansvarlig for implementering og operation af alle tekniske services
 • Samler og opbygger det rigtige udviklerteam til at nå vores vision. Herunder rekrutterer, motiverer og udvikler et stærkt hold af medarbejdere. **
 • Samarbejder med forretningsudviklere og produktdesignere om at implementere løsninger med robust, innovativ, skalérbar og kost-effektiv teknologi.
 • Leder udviklingsarbejdet og implementering af virksomhedens strategi for informationssikkerhed, cybersikkerhed og persondatabeskyttelse.
 • Har en god forståelse af forretningsmæssige behov.

* Opstart er I et lille team, og det forventes at fordeling mellem kodning og management vil være ca. 60/40 til en start. I takt med at teamet udvides forventes ledelsesopgaverne at vokse.

** du har som udgangspunkt personaleansvaret for udviklerteamet. Er du stærk teknisk og som faglig leder, men ikke så stærk på de ansættelsesmæssige aspekter, kan det specifikke personaleansvar uddelegeres, så du har fokus på den faglige og tekniske ledelse og udvikling.

Vi forventer at du har:

 • 7+ års erfaring som software udvikler; 2+ års erfaring som leder eller i en rolle med ledelse
 • Erfaring med ledelse af et softwareudviklingsteam med ansvar for udvikling, sikkerhed, arkitektur og drift af infrastruktur.
 • Stærk teknisk viden om cloud infrastruktur.
 • God viden om et bredt sæt af arkitektoniske mønstre, inklusive praktisk erfaring.
 • Fremragende teambuilding og ledelsesevner.
 • Har en bachelor og meget gerne en kandidatgrad i datalogi eller informationsteknologi.

Hvad vi tilbyder

Du får stor indflydelse både i opbygning af vores teknologi og i udvikling af visionerne for morgendagens teknologiske løsninger.

Du bliver en del af et lille men voksende team af dedikerede kollegaer der brænder for at skabe værdifulde løsninger og meningsfuld teknologi og du kommer til at arbejde tæt sammen med vores ledelsesteam, produktudviklere, sundhedsprofessionelle, animatorer, m.fl.

Du vil få din daglige gang i vores lyse og rummelige lokaler på vores hovedkontor i Skejby, Aarhus N. Vi har tilknyttet en fremragende personalerestaurant som frokostordning, som hver dag serverer sunde og varierende frokostretter. I arbejdstiden vil du have friske drikkevarer til rådighed, mens vores kontor også indbyder til at kunne tage en pause midt på dagen og koble fra i vores yoga-/meditations-/morfarrum.

Vores kontor er beliggende tæt på gode transportmuligheder med få minutters gang til Letbanen, hvor du finder forbindelser til bl.a. Århus C, Lystrup mv.

Vi har familievenlige og fleksible arbejdstider og i Visikon prioriterer vi det gode kollegiale sammenhold og afholder løbende en række sociale arrangementer. Du vil også opleve, at du bliver en del af et team med plads til forskellighed, hvor humoristiske og personlige indspark er en del af hverdagen.

Stillingen er fuld tid med start så hurtigt som muligt, men vi er fleksible med arbejdstiden i en kortere opstartsperiode. Vi leder efter det rigtige match for os begge.

Markedsvarende løn og vilkår, inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring.

Om VISIKON

Visikon er en ung og visionær virksomhed, der udvikler og driver en digital kommunikationsplatform, Mit Forløb®/My Treatment™, med apps til patienter og sundhedsprofessionelle. Vi arbejder med cloudteknologi, tegnefilm, gamification og service design og vi har fokus på værdiskabelse og målbare effekter, hvorfor vi også jævnligt er involveret i en række forskningsprojekter. Visikon står desuden bag udviklingen af Safe Delivery App, en internationalt anerkendt mHealth løsning, der anvendes af fødselshjælpere i en lang række lav- og middelindkomstlande, og bl.a. er støttet af Bill & Melinda Gates Foundation.

Se mere om os og hvad vi laver på www.visikon.com.


English version:

Become our next CTO and help us change the world of healthcare

Do you want to work with dedicated people of mixed professions, modern cloud technology, agile app development, big data and global product scaling, while making a positive difference for thousands of people?

VISIKON is on the edge of taking the next big leap with our award-winning digital health solution, My Treatment™, and we are looking for a passionate CTO to help us make it a world-class global digital product.

With currently about 2000 weekly users (patients) and growing, our goal is to take My Treatment™ to the next level as an intelligent and data-driven service, that continues to empower patients of all kinds and help free up resources in health care systems around the world.

On this mission, we also need to expand our backbone platform, Visikon Core, our own software for creating and managing thousands of content building blocks, which enables healthcare professionals to easily build, adapt and localize all content for My Treatment™.

Our tech stack consists primarily of TypeScript and NodeJS on the backend and React + Redux on the frontend. Therefore, we need you to be fluent in JavaScript as a minimum.

We build our services using Azure Cloud and strong experience with this or similar cloud services is a must.

Your role as a CTO in Visikon

 • Lead our software development *
 • Be responsible for the implementation, deployment, and operation of all technical services
 • Gather and build the right IT department team in order to achieve the vision. Recruit, motivate and develop a superior staff
 • Collaborate with business leaders and product designers to deploy solutions with robust, innovative, scalable, and cost-effective technology
 • Lead the development and implementation of the company strategy for Information Security, Cybersecurity, and Data Privacy Protection
 • Have a clear understanding of business needs and ensure cost-effective delivery of technology and digital services to meet those needs

* Starting in a small team you will be coding a lot yourself (about 60/40), but as the team grow, this will shift.

We expect you have

 • 7+ years of experience in a software development role; 2+ years in management or leadership role
 • Experience leading software development teams/organizations with responsibility for application development, security, architecture, and infrastructure operations
 • Strong technical knowledge of cloud-based infrastructure
 • Good knowledge of a wide set of architecture patterns including practical experience
 • Excellent leadership, team building, and management skills
 • You hold a bachelor’s degree in information technology, computer science, or a related field; Master’s degree in information technology or a technology-related discipline preferred

What we have to offer

You will be part of a small but growing team of very dedicated people, who create valuable solutions and meaningful technology.

We value strong teamwork, quality, meaningfulness, data, individual creativity and initiative, and ideas that push the barriers of what is possible. And we help each other.

You will be working from our light and spacious office in Aarhus N, Denmark, just next to the light rail stop going to the city center and close to the highway, if you arrive by car. We have a very nice staff restaurant that serves tasty and healthy food every day. During office hours, you will likewise have coffee and soft drinks at your free disposal. We also have an active social culture that involves a variety of cool activities.

This position is a full-time position, with start-up as soon as possible. However, we are flexible in a start-up period if there are circumstances that require you to work part-time for a short period. We are looking for the right match for both of us.

Salary according to the position and your qualifications, which will include pension and health insurance.

About VISIKON

Visikon is a young and visionary company that develops and operates an award-winning digital communication platform, My Treatment™ / Mit Forløb®, an app for patients and healthcare professionals. We focus on value creation and measurable effects, as of why we are often involved in research projects.

Parallel to our core activities, we have produced and helped scale the Safe Delivery App, an international mHealth project, that has gained the support of Bill & Melinda Gates Foundation, and is currently being used in more than 40 countries.

Learn more about us and what we do at www.visikon.com.

Gem job

Visikon ApS
Publiceret: 20. januar 2021

Arbejdssted

Location Aarhus