Skarp og ambitiøs leder til at flytte høj­kom­plek­se it-systemer ind i en ny tidsalder

 

Kan du overskue meget komplekse it-løsninger indenfor patientdiagnostik, begå dig i et miljø med store ambitioner for systemunderstøttet behandling og forskning samt lede din enhed ind i en ny tidsalder, skal du læse videre nu.

Diagnostik er understøttende for patientdiagnoser og fundamentet for et hurtigt patientforløb, og nogle gange skal det gå meget hurtigt. Derfor er hurtig responstid og høj oppetid i komplekse systemer, der understøtter netop dette område af højeste prioritet. Desuden understøtter de diagnostiske systemer en bred vifte af avancerede analyser indenfor avanceret billedbehandling, laboratorier, blodbanker og meget mere. Det kræver derfor ikke blot en dygtig leder af ledere at begå sig i denne stilling, men også en bred teknisk forståelse og evne til at formidle dette over for dybt fagprofessionelle på hospitalerne.

Du bliver en del af ledelsen i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), som er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsteknologi med godt 1.000 medarbejdere og 1,6 mia. kr. i årligt budget.

Som chef for enheden Diagnostiske systemer med to sektionschefer, en programchef og ca. 50 medarbejdere, får du ansvaret for udvikling og forvaltning af en af Danmarks største sundhedsteknologiske porteføljer af kritiske diagnostiske systemer, heraf mange med 24/7 drift.

Enheden og chefstillingen er nyoprettet. I erkendelse af de store investeringer, højkritiske systemer samt hospitalsfokus på området via det etablerede Diagnostik domæne for fagområdet, har CIMT ønsket at samle dette væsentlige systemområde i én fokuseret ny enhed. Du bliver, som en af de vigtigste opgaver, en central spiller i et ambitiøst anlagt projekt om etablering af et nyt system til billeddiagnostikken hen over de næste 4-5 år. Systemet er ét af de største og mest kritiske systemer i regionen og vil være et af de største af sin art i Europa. Der er cirka 41.000 brugere på billedviseren i et 24/7 set-up, cirka 4.000 brugere på de billeddiagnostiske afdelinger samt undersøgelser fra de seneste 25 år. Systemet skal understøtte mange forskellige arbejdsgange og håndtere mange millioner undersøgelser om året, som kan deles på tværs af mange aktører og i mange former for billeddannelse. Et kritisk system for undersøgelse og bedst mulige behandling af patienterne.

Fremtiden for diagnostikken indeholder en række nye og spændende muligheder for bl.a. kunstig intelligens i løsningerne til analyse, diagnostik og behandlingsunderstøttelse og nye metoder til at erhverve undersøgelserne. Det skal vores fremtidige system også kunne håndtere.

På laboratoriesystemområdet er igangsat flere væsentlige tværregionale aktiviteter; Klinisk immunologisk it, som skal konsolidere blodbank og immunologiske systemer i Danmark, patologi-system m.fl., ligesom den nærmeste fremtid byder på flere markante beslutninger, herunder overvejelser om anskaffelse af et multilaboratoriesystem og understøttelse af de nye muligheder som et sådanne valg til medfører.

CIMT er i gang med at udvikle leveranceformen, så flere beslutninger træffes med hospitalerne for bordenden, ligesom de inddrages yderligere i leverancen. En grundsten i denne bevægelse er centreret omkring arbejdet i forretningsorienterede fag domæner, og med sin væsentlige portefølje af systemejerskaber, er enheden meget central i at støtte denne bevægelse. I alt findes otte domæner i Region Hovedstaden. Diagnostikdomænet er et af dem. Grundfilosofien bag domænerne er at sætte hospitalerne i spidsen for udvikling, anskaffelse og anvendelse af teknologi. CIMT fungerer som sundhedsteknologisk partner for domænerne og hospitalerne.

Værdier og organisation

Det handler om liv. Så kort og præcis er regionens parole. Værdierne, vi og hospitalerne navigerer efter, er åbenhed, professionalisme, tillid og helhedssyn. Opgaverne giver mening, og arbejdsmiljøet er godt. Vi tror på diversitet, når kompleksitet og dynamik præger opgaver og samarbejdsrelationer.

Om den foretrukne kandidat

Vi ønsker en leder, der står på et stærkt ledelses- og it-fagligt fundament, og som forstår vigtigheden af både effektiv udvikling og stabil drift, samt har erfaring fra en større virksomhed. Ideelt har du stået i spidsen for implementering og forvaltning af store, kritiske it-systemer, som har været kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet samt mange brugere og interessenter.

Du har en akademisk uddannelse og solid it-erfaringsmæssig baggrund. Gerne som leder i en it-organisation i tæt samspil med brugere/kunder og hvor dit ansvarsområde havde højt fokus på kvalitet, kompetencer og leverancer.

På det personlige plan er du i stand til at håndtere et stort ansvarsområde uden at miste overblikket. Herigennem sikrer du det bedste grundlag for at prioritere opgaverne sammen med hospitalerne og dine ledere, så brugerne oplever størst mulig værdi.

Du har en åben, tillidsfuld og uddelegerende ledelsesstil, følger op på og coacher dit team. Ligeledes er du fortrolig med interessenthåndtering på alle organisatoriske niveauer, eksternt som internt, og til tider med konkurrerende interesser. Du vil indgå som øverste CIMT-repræsentant i et antal styregrupper, og skulle håndtere den samlede leverance fra CIMT, hvor hovedparten dog vil være fra din egen enhed.

Du tænker visionært og er stærk på at eksekvere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

I din rolle som enhedschef tager du ejerskab for interessenthåndtering og sikrer transparens i enhedens services og anvendelse af kapacitet med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for den rigtige prioritering i overensstemmelse med hospitalernes vigtigste behov, samtidig med at du forstår at motivere ledere og medarbejdere i enheden.

Erfaring fra sundhedssektoren er en fordel, men ikke et krav.

Læs mere om stillingen og profil i jobprofilen her.

Vi tilbyder

Et meningsfuldt, spændende og udfordrende job i en ambitiøs it-organisation med mulighed for at påvirke strategi og digitaliseringsdagsorden i Region Hovedstaden i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på vilkår i henhold til Danske Regioners ´Aftale for Chefer’.

Aktuelt arbejdssted er på Lyngbyvej 28, København Ø. Det forventes at enheden flytter til Borger-vænget, København Ø i løbet af 2022, hvor direktionen og en stor del af CIMT bor allerede.

Forventet startdato er den 1. marts eller 1. april 2021.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser kan sendes direkte via "Søg jobbet her".

Ansøgningsfristen udløber den 18. januar 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde første samtalerunde den 21. januar 2021 og anden samtalerunde forventer vi at holde den 28. januar 2021. Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.

Du er velkommen til at kontakte vicedirektør Carsten Nørgaard på telefon 24 28 04 59 for nærmere information om ledelse, organisation og opgaver m.v. Læs også om CIMT på www.regionh.dk/imt

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 18. december 2020

Arbejdssted

Location København Ø