En­ter­pri­sear­ki­tekt med fokus på tvær­gå­en­de ar­ki­tek­tur og for­ret­nings­pro­ces­ser


Energi Fyn er i gang med en større transformation mod øget digitalisering, der skal ruste os til fremtiden og gøre os endnu mere effektive. Så kan du arbejde med applikationsarkitektur i et komplekst systemmiljø? Og vil du løfte et ansvar for implementering og opbygning af Energi Fyns nye integrationsplatform? Så får du her mulighed for at være med til at sikre den røde tråd i Energi Fyns IT-landskab samt løbende arbejde med nye teknologier.

I IT-afdelingen arbejder vi ud fra en forretningsorienteret tilgang, og du bliver en del af et kompetent team på 13 medarbejdere fordelt på support, drift, udvikling og informationssikkerhed. Vores kultur i afdelingen er præget af fokus på kvalitet, målopfyldelse samt frihed under ansvar, og som enterprise arkitekt præger du i samarbejde med IT-chefen og forretningen fremadrettede beslutninger i en varieret hverdag, hvor arbejdsopgaver og ansvarsområder spænder vidt.

Tæt samarbejde og state of the art metodikker på systemintegration

Helt overordnet tager du ansvar for opbygning, udvikling og vedligehold af Energi Fyns domænemodel, og sikrer viden og anbefalinger på egenudviklede applikationer. Du agerer som bindeled mellem forretning og drift, og har tæt kontakt til såvel interne som eksterne udviklere omkring arkitektur. Ligeledes bringer du dine evner for opbygning af integrationsplatform i spil og tager ejerskab for en vedvarende datatransparens på tværs af systemer.

Som enterprisearkitekt dokumenterer, udspecificerer og omsætter du forretningens behov til systemkrav, hvor du er en stærk sparringspartner ved valg af nye teknologier. Du mestrer implementering af tekniske skabeloner, POC-løsninger i forbindelse med ibrugtagning af nye teknologier og overordnet review af kode samt arkitektur på Microsoft teknologi stacken.

Din succes afhænger af din evne til at arbejde tæt sammen med forretningsområderne, tænke i helheder og på den samlede koncern i forbindelse med digitalisering og udvikling. På den korte bane har du sat dig ind i Energi Fyns integrationsplatforme og påbegyndt udvidelsen af Energi Fyns domænemodel, ligesom du bidrager til den videre udvikling af den tekniske arkitektur på Energi Fyns nye hjemmeside.

Nysgerrig og inddragende it-profil

Du er uddannet datalog, softwareingeniør eller tilsvarende uddannelse. Vigtigst er dog, at du kommer fra en lignende stilling eller på anden vis, har opbygget solid erfaring med systemintegrationer, arkitektur og entreprise-løsninger til at tage det næste step. Du har sikkert tidligere arbejdet med DS/EN 61968-11, og det vil være en fordel med kendskab til Common Information Model (CIM)

Som person ser du løsninger frem for begrænsninger med en positiv og serviceminded tilgang. Du har en naturlig nysgerrighed for ny teknologi og forretningens arbejdsprocesser med henblik på at skabe en optimal systemunderstøttelse. Din kommercielle forståelse gør dig i stand til at indgå tekniske kompromiser og via din faglighed argumenterer du for dine valg, og skaber herigennem teknisk følgeskab på tværs af organisationen. Du skaber tillid og fremtræder rolig med empati også i mere pressede situationer.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jakob Vestergaard
IT-chef
Tlf.: 63171960
Mobil: 92434265
E-mail: jave@energifyn.dk

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021


Det moderne liv kræver energi – og et moderne energiselskab. Hos Energi Fyn arbejder vi for udviklingen af en bæredygtig energiforsyning til virksomheder og private med høje forventninger. Vi ser det som vores opgave at levere løsninger, der gør det nemt for vores kunder - uanset om behovet er driftssikker og konkurrencedygtig energi, lynhurtigt internet eller rådgivning om besparende energiløsninger. Som andelsselskab er Energi Fyn ejet af 205.000 fynboer, vi dækker mere end 3/4 af Fyn og beskæftiger ca. 330 medarbejdere. Vi støtter aktivt fynsk forenings- og erhvervsliv i form af sponsorater og fonde.

Gem job

Energi Fyn
Publiceret: 18. december 2020

Arbejdssted

Location Odense