Erfaren pro­ces­kon­su­lent til pro­ces­op­ti­me­ring og fa­ci­li­te­ring af ud­vik­lings­op­ga­ver gennem agile metoder


Vær med til at sikre succesen i Energinet Forretningsservice. Hvis du har stærke kompetencer og erfaring som proceskonsulent og facilitator - og er vant til at arbejde med agile arbejdsmetoder, så er du måske vores nye kollega. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Værdiskabelse gennem optimering og automatisering af kerneprocesser

Forretningsservice er en selvstændig serviceenhed i Energinet, der varetager koncernens forretningsunderstøttende opgaver inden for bl.a. økonomi, indkøb, HR, risk, beredskab og QHSE. Forretningsservice er således et vigtigt omdrejningspunkt i Energinet med stor kontakt til koncernens øvrige forretningsenheder. Du bliver en del af afdelingen Forretningsstøtte og Udvikling og får et tæt samarbejde med ledere og kolleger på tværs af hele Forretningsservice.

Du får en central rolle som proceskonsulent, hvor du er med til at optimere vores kerneprocesser, som du i tæt samarbejde med afdelingerne gennemgår med henblik på at finde og implementere relevante optimeringer og automatiseringer. Du bliver desuden en del af vores agile ambassadør-team, som hjælper med at køre udviklingsprojekter via agile metoder på tværs i Forretningsservice.

Din primære rolle er at hjælpe forretningen med at optimere deres processer og være bindeled mellem Energinets forretningsenheder og IT - og det stiller det store krav til, at du har lyst til at bidrage til samspillet og sætte dig ind i forretningens arbejdsgange, processer og snitflader. Du får et tæt samarbejde med vores automatiseringsteam (RPA-team), som hjælper med at automatisere administrative opgaver. Din rolle her er, sammen med RPA-teamet, at identificere processer på tværs af Energinet, som skal optimeres og automatiseres.

Jeg lægger vægt på, at du som person kan gå forrest og formår at få andre med – ligesom du forstår forretningens processer og skaber værdi ved at bidrage til at afdække forbedringsmuligheder. Samtidig skal du ha’ stærke eksekveringsevner”, siger afdelingsleder Pia Hammerum.

Du kan se frem til et udadvendt job med stor mulighed for at forme egne opgaver, hvor det går stærkt, og hvor du får en central rolle og mulighed for at demonstrere dit potentiale.

Proces- og forretningsforståelse kombineret med stærke faciliteringsevner inden for agile arbejdsmetoder

Du har en relevant lang videregående uddannelse fx cand.merc., ingeniør eller cand.mag. i designledelse. Jobbet kræver solid erfaring (+5 år) inden for procesoptimering og kendskab til flere metoder. Samtidig har du kendskab til agile arbejdsmetoder og gode kommunikationsevner, der gør dig i stand til at arbejde effektivitet på tværs af forretningen og håndtere modstand mod forandring. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med LEAN eller tilsvarende værktøjer (gerne certificering).

Som person trives du med udfordrende opgaver, er ressourcestærk, positiv og udadvendt. Du arbejder analytisk, struktureret og målrettet med opgaverne, ligesom du trives med at have kontakt med mange mennesker. Samtidig er du god til at planlægge og koordinere din og andres arbejdsindsats – og kan selv forme, drive og bringe opgaverne helt i mål. Det er vigtigt, at du er eksekveringsstærk.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” senest 14. januar 2021. Vi holder samtaler i uge 3 og 4. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Hammerum på phn@energinet.dk. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 21. december 2020

Arbejdssted

Location Fredericia