Softwa­re­ud­vik­le­re til udvikling af frem­ti­dens in­tel­li­gen­te plan­læg­nings­sy­stem


Nu har du muligheden for at blive en del af en agil udviklingsorganisation, hvor opgaverne har stor betydning for samfundet - med direkte reference til den grønne omstilling! Du bliver en del af et udviklingsområde i et af vores cross-funktionelle teams, hvor både erfaringsniveauet og humoren er høj. Vi sørger for en arbejdsplads, der er spændende at møde ind til. Der er mulighed for at deltage i hackatons og andre tværfaglige læringsaktiviteter. Hver dag sigter vi efter at blive bedre sammen både individuelt og som et team. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Backend- og integrationsudvikling på en it-arbejdsplads med stort drive og innovationskraft

Energinet driver og balancerer det danske elnet, og vi arbejder med udvikling af det danske, nordiske og europæiske el-marked, for gennem velfungerende markeder at sikre billigst mulig omstilling til ren grøn energi i Danmark og Europa.

Du indgår i en ART (Agile Release Train), som leverer it-understøttelse af Energinets kontrolcenter med integrationer til nordiske- og europæiske platforme - alt sammen for at sikre markedsdriften og balancen i elnettet. Vi har ansvaret for både drift og udvikling af systemer til vores kontrolcenter samt en online service til kommunikation med vores markedsaktører. De nuværende systemer er baseret på integrationer i BizTalk, en online service i ASP.NET og backend-systemer med Winforms og SQL.

Vi er på en digital transformationsrejse, hvor vi er i gang med at udvikle det intelligente planlægningssystem, som skal understøtte fremtidens kontrolcenter og den grønne omstilling. Vores nye arkitektur er baseret på en microservice-arkitektur i .NET core og Angular frontend, og integrationerne er baseret på Azure Integration Services. Vi er organiseret i produkt-teams, som har ansvaret for et produkt - både for drift og udvikling og for det nye og det gamle.

Du får din daglige gang i et af vores DevOps-teams, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden ved at dele viden gennem et godt samarbejde. I teamet vil du opleve et mindset og en kultur, der understøtter følgende mål:

  • Vi brænder for at levere forretningsværdi gennem it-understøttelse og automatisering med høj kvalitet
  • Vi samarbejder på daglig basis om at bygge kvalitet ind fra starten, da vi er disciplinerede omkring vores ”test-first approach” baseret på Behaviour Driven Development (BDD).
  • Vi har et ”drift først” fokus på vores it-udvikling og bruger drift erfaringen til at udvikle med høj hastighed og kvalitet.
  • Vi samarbejder via Azure DevOps – hvor vi bl.a. har wiki-dokumentation for at sikre effektiv vidensdeling.
  • Vi bruger Scrum og Kanban som framework på teamniveau og SAFe på tværs af teams.
  • Vores teknologiplatform består primært af .NET Core og .NET standard, ASP.NET, Azure Functions, SQL, Azure Logic Apps bygget på BizTalk, Azure Cloud og Azure Stack Hub.

Din professionelle udvikling er vigtig for os, og vi arbejder derfor målrettet efter at skabe de bedste betingelser for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af en it-organisation, der har et stærkt fagligt miljø med over 150 medarbejdere. Desuden arbejder vi tæt sammen med strategiske partnere – både i Danmark og i EU.

Samarbejdsorienteret profil med agilt mindset

Du er velfunderet i et eller flere af de efterspurgte kompetenceområder, trives i et agilt miljø, samarbejder godt på tværs af faglighed og bidrager gerne til at løfte i flok, når teamet har brug for det. Desuden er det vigtigt, at du taler flydende engelsk og har lyst til at indgå i tæt samarbejde både med dine kolleger i teamet og i resten af Energinet.

Personligt er du samarbejdsorienteret, analytisk stærk og kan omsætte forretningsbehov til konkrete løsninger. Du er meget kvalitetsbevidst og motiveres af muligheden for at arbejde med it understøttelse af el-markeds domænet.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte People Manager Pia Køcks på telefon 23 33 86 42. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk og møde flere af vores medarbejdere på www.energinet.dk/Karriere/Mod-en-medarbejder.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 12. januar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia