Statens Ad­mi­ni­stra­tion søger ap­pli­ka­tions­for­val­ter til at ad­mi­ni­stre­re og udvikle vores po­r­te­føl­je af it-systemer


Kan du holde styr på it-forretningen og sikre systemer, der bedst muligt understøtter forretningens behov? Så har vi et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at sætte dit aftryk på it-landskabet i Statens Administration.

Statens Administration leverer løn og regnskabsydelser til ca. 160 statslige institutioner og deres 55.000 ansatte. Vi har et omfattende og voksende it-landskab bestående af en række it-systemer, der løbende skal administreres, vedligeholdes og udvikles. Vi søger en medarbejder, der kan være med til at styre en diversificeret og bred portefølje af it-opgaver, som strækker sig fra kommunikation med leverandører, rådgivning i it-relaterede spørgsmål, kunne påtage sig rollen som lokal administrator samt udføre mindre udviklingsopgaver.

Om stillingen

Ved Statens Administration anvender vi eksterne leverandører til serverdrift og infrastruktur. Du skal gerne kunne bidrage til mindre udviklingsopgaver på vores systemer - større udviklingsopgaver sendes ligeledes ud af huset.  Der er dog et stort og voksende behov for at have it-medarbejdere, som kan forvalte og administrere vores systemer samt sikre en struktureret tilgang, således at it-området baseres på klare og velfungerende processer. Vores it-landskab baseres på Microsoft produkter, og det er en fordel, hvis du har kendskab til fx Microsoft server (herunder IIS), Microsoft SQL, PowerShell og SharePoint.

Opgaverne er således varierede og kan bl.a. omfatte følgende:

  • Agere administrator på diverse interne systemer
  • Være bindeled mellem forretningen og systemleverandører om udvikling og optimering af systemet
  • Deltage i udviklingsprojekter som teknisk projektleder og rådgive projekter omkring tekniske løsninger
  • Sikre dokumentation for systemopsætning og anden relevant viden om systemets funktionalitet
  • Deltage i it-revision og opgaver vedrørende it-sikkerhed
  • Lave root cause analyse på problemer (netværk, arkitektur m.m.).

Om dig

Din væsentligste kompetence er et generelt godt kendskab til it-arkitektur, programmering, opsætning og konfiguration. Kendskab til it-service management, herunder fx ITIL principper eller lignende redskaber til at styre udvikling og drift af it er desuden en fordel. Om dine kompetencer er opbygget gennem formel uddannelse eller er tillært gennem praktiske erfaringer er mindre relevant.

Du skal have lyst til at varetage varierede opgaver inden for området og have som ambition at blive lokal ekspert på Statens Administrations it-landskab.

Ud over dine it-kompetencer er det også vigtigt, at du evner at varetage dialogen med medarbejdere fra andre fagområder, og at du er i stand til at forklare tekniske problemstillinger på en forståelig måde. Du skal således fungere som koblingen mellem it og forretningen. Evnen til at kommunikere klart, være serviceminded, kunne samarbejde og opbygge stærke relationer er vigtige forudsætninger for at lykkes i stillingen.

Opgaverne afhænger i høj grad af de problemstillinger og projekter der opstår, og du kan derfor forvente en omskiftelig og varieret hverdag. Du skal være klar til nye udfordringer og have mod på at blive kastet ud i opgaver, hvor løsningen ikke er defineret på forhånd.

Om os

Statens Administration er en del af Finansministeriet, og du vil blive tilknyttet team Optimering og Kvalitet, som især arbejder med drift, support og udvikling af it-systemer og processer i Statens Administration. Vores ambition er at levere værdi gennem vores høje faglighed og evne til at forstå forretningens behov.  Du skal derfor brænde for at være med til sikre god service, sikker drift og support i Statens Administration.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.

Tjenestestedet er Arsenalvej 33 i Hjørring.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Per Helmer Roos på tlf. 40 90 60 94 / mail: phr@statens-adm.dk eller teamleder Niels-Christian Pallisgaard Aaen på tlf. 33 92 82 49 / mail: nch@statens-adm.dk.

Forventet opstart er den 1. februar 2021.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg jobbet her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest fredag den 15. januar 2021.

Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og 4. Afhængigt af restriktionerne forbundet med COVID-19 vil samtalerne muligvis foregå via Skype.

Statens Administration opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Dette opslag er et genopslag.

Gem job

Statens Administration
Publiceret: 22. december 2020

Arbejdssted

Location Hjørring