IT-ud­vik­lings­chef til AURA


For vores kunde, AURA søger vi en IT-udviklingschef, med handlekraft, mod og lyst til at flytte afdelingen fremad. AURA Energi er et andelsejet energiselskab. De er lokalt forankret i det østjyske, og har mere end 100 års erfaring med at opbygge og levere kritisk infrastruktur til deres kunder.

AURA bidrager til udviklingen af lokalsamfundet, energirigtigt og digitalt.

IT Udviklingsafdelingen skal fremadrettet spille en endnu større rolle, og understøtte Auras fortsatte vækst og succes. Det er her du kommer ind i billedet, hvor du med reference til AURAs Direktør for IT og Digitalisering, vil få dit arbejdsmæssige udgangspunkt på AURAs kontor i Odder. Her er den øvrige koncern IT også er samlet. Du vil blive en del af ledelsen i koncern IT, som består af hhv. IT-drift, IT-sikkerhed samt IT-udvikling, der sammen servicerer alle AURAs forretningsområder og stabsfunktioner.

Hvad vi forestiller os om dig:

I tæt samarbejde med den øvrige IT-ledelse, innovationsafdeling og forretning skal du sikre helhedsorienterede løsninger til AURAs mange medarbejdere og kunder. Du skal skabe en stærk forankring af strategi, sikre nødvendig struktur og governance, have en tæt dialog med forretningen, samt sikre overholdelse af budget og meget mere.

Derudover vil du:

  • Få det overordnede ansvar for IT-udvikling for AURA
  • Få ansvar for projektledelse og kontakt med eksterne udviklere
  • Få ansvar for at IT-sikkerhed og GDPR efterleves ifm. AURAs systemer og løsninger
  • Få ansvar for aftaler med samarbejdspartnere der leverer systemer, løsninger og bistand
  • Få ansvar for arkitekturen i fremtidige løsninger

Derudover er det vigtigt du er en god relations-opbygger og færdes naturligt i alle lag af organisationen.

Hvad de forventer af dig:

Som menneske er du rolig, ærlig, troværdig og uprætentiøs. Du formår at tænke strategisk og visionært på vegne af afdelingen, og AURAs samlede forretning. Vi håber du har ild i øjnene og en oprigtig passion for at gøre en forskel. Samtidigt er det vigtigt du er en god leder for dit personale, og kan være en god og kompetent sparringspartner.

Din baggrund:

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det vigtigste. Måske har du en baggrund som cand.it., bachelor indenfor IT, løsningsarkitekt eller softwareudvikler. Eller måske noget helt andet….

Du har skabt gode resultater i dine tidligere jobs og du har sikkert 2 års ledererfaring fra en lignende stilling. Du har en stor og bred teknisk viden om Microsoft platformen og du ved, hvad der fungerer og holder dig løbende opdateret med teknologi, nye muligheder og best practices.

Du går forrest, viser vejen og er ikke bange for at give en hånd med, når teamet har brug for det.

AURA tilbyder

Et socialt og nærværende arbejdsmiljø, med en god humoristisk tone, hvor alle inddrages og bliver hørt. De har fokus på en god balance imellem fritid og arbejde. Du får en god pensionsordning, og du vil blive omfattet af sundhedssikring. De har frokostordning, og en velfungerende personaleforening.

Om AURA

"I AURA koncernen tror vi på den positive energi som drivkraft i enhver opgave. Vi er et konkurrencedygtigt energiselskab med 320 medarbejdere og en omsætning på ca. 700 mio. kr. Vi beskæftiger os med vedvarende energi, installation, energirådgivning, fiber, el-handel, vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Medarbejdernes trivsel og udvikling er afgørende for at vi lykkedes. Det handler langt hen ad vejen om kommunikation, forventningsafstemning og eksekvering."

Gem job

Recruit IT ApS
Publiceret: 7. januar 2021

Arbejdssted

Location Odder