Operativ Risk Manager inden for cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed


Brænder du for risikostyring og compliance på cyber- og informationssikkerhedsområdet? Og motiveres du af at være med på holdet, der arbejder dedikeret med at styrke sikkerheden i sundhedssektoren? Så læs videre her.

Cybertruslen mod sundhedssektoren er generelt høj. Derfor øger Region Midtjylland sikkerhedsindsatsen, så vi i fremtiden i endnu højere grad end i dag proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores hospitaler.

Vi har brug for en kollega med hjertet på det rette sted, med faglighed og samarbejdsevner i top, og som brænder for at være en del af et sikkerheds-setup, hvor de strategiske og taktiske beslutninger træffes på baggrund af dataunderstøttet indsigt, og hvor den løbende risikostyring afføder de nødvendige operationelle handlinger.

Du kan få meget mere at vide om cyber- og informationssikkerheden i Region Midtjylland i vores uddybende beskrivelse. Her kan du bliver klogere på vores ambitioner og læse om det samlede set-up, som du nu kan blive en del af - vi håber, du finder det motiverende.

Dine opgaver har afsæt i risikostyring

Vores opgaveportefølje er bred og under udvikling, men din rolle er primært at understøtte koblingen mellem den operationelle risikostyring og den forretningsmæssige risikostyring. Dine opgaver bliver særligt at:

  • bidrage til at identificere og omsætte forretningsmæssige risici til operationelle mitigerende handlinger
  • identificere, definere og optimere risikobaserede usecases, samt facilitere og koordinere forankring i operationel risikostyring
  • udarbejde ledelsesinformation baseret på konkrete operationaliserede metrikker
  • sikre velfungerende processer på tværs af områder, herunder ansvar og roller inden for hændelsesstyring, sårbarhedsstyring og trusselsstyring
  • bidrage til risikovurderingsprocessen herunder rådgive interessenter
  • afdække og udvikle rapporteringsformat til interessenter i organisationen for at kunne rapportere strategisk, taktisk og operationelt til interessenter
  • modne og facilitere et årshjul om en helhedsorienteret operationel risikostyring - herunder sikre koblingen til den taktiske og strategiske risikostyring

Stærk kommunikator med gennemslagskraften og overblikket i orden

Vi forventer, at du har erfaring inden for it-sikkerhedsområdet og særligt risikoområdet. Dine kompetencer matcher de beskrevne opgaver og omfatter sikkert også kendskab til ISO2700X, CISSP, SANS, NIST og ITIL. Du har forståelse for, hvordan systemer kan angribes og omsætter derfor din tekniske viden til at identificere og vurdere sårbarheder.

Du motiveres af at arbejde med risikostyring og kan være med til at forme og udvikle det. Du får masser af mulighed for at præge jobbet, da der i den kommende tid igangsættes en række nye initiativer blandt andet affødt af cyber- og informationssikkerhedsstrategien for sundhedssektoren og regionens egen digitaliseringsstrategi.

Du er vant til at formidle din viden på en let og forståelig måde, og du kan omsætte risici til handling. Du er tværfagligt orienteret og har gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du får opbygget et stort kendskab til den interne organisation og ved, hvem du skal kontakte hvornår. Samtidig er du en god og hjælpsom kollega, der spreder god energi og er dygtig til at samarbejde.

Du kommer til at arbejdet sammen med en række topmotiverede kollegaer, og du får desuden en del samarbejde med eksterne eksperter fra eksempelvis Center for Cybersikkerhed, Sundhedsdatastyrelsens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed, cyber- og informationssikkerhedsmedarbejdere fra de andre regioner og fra en række af de ledende private virksomheder.

Har du kendskab til sundhedssektoren i forvejen, er det en fordel, men ellers hjælper vi dig selvfølgelig.

Tværfagligt samarbejde og socialt fællesskab – vi inddrager hinandens kompetencer og fagligheder

Du bliver en del af Ledelsessekretariatet med 16 medarbejdere fordelt på sagsbehandlere og it-sikkerhedskonsulenter, der arbejder med godt humør og i god stemning. Vi har bred erfaring med it-sikkerhed, og du indgår i samarbejdet med os, hvor vi løbende sparrer med hinanden og udvikler vores faglighed.

Vores område er organisatorisk placeret i Staben, hvor vi sammen med Økonomi og Organisationsudvikling er omkring 40 medarbejdere. Vi har blik for samspillet mellem eget område og den øvrige organisation og eksterne interessenter, og vi har tætte samarbejdsrelationer til regionens juridiske enhed. Vi har mange snitflader og tværgående samarbejder til de andre områder og et godt socialt fællesskab, som byder på både fælles onsdagsbrød og andre faglige og sociale arrangementer.

Regionshuset i Viborg er dit primære arbejdssted, men du må forvente en del mødeaktivitet på regionens øvrige adresser – primært i Aarhus.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Hos os er samarbejde på tværs og løbende efteruddannelse med til at skabe et godt arbejdsklima, hvor vi lærer nyt og inspirerer hinanden. Derfor arbejder vi målrettet med strategisk kompetenceudvikling og tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Søren Kjær på 5162 5682 eller soekjr@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 4. februar 2021. Vi regner med at holde samtaler den 12. februar 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 450 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 13. januar 2021

Arbejdssted

Location Viborg