Incident Response Manager til Danmarks bedste it-sik­ker­heds­af­de­ling


Brænder du for at gøre en forskel for cyber- og informationssikkerheden i Danmarks mest kritiske infrastruktur – og vil du gøre karriere i en koncern, hvor det er et strategisk fokusområde? Energinets strategi for cyber- og informationssikkerhed har sat ambitiøse mål for acceleration, innovation og nytænkning indenfor cyber- og informationssikkerhed og til at understøtte den udvikling har vi brug for dig i rollen som Incident Response Manager. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Du driver vores Incident Response på cyber- og informationssikkerhedsområdet

Sikker el- og gasforsyning til den danske samfund er øverst på agendaen i Energinet. Vores forsyning bliver mere og mere digitaliseret og derfor skal vi altid være helt på forkant i forhold til it-beredskab og håndtering af cyber-hændelser. Befinder du dig godt i en rolle, hvor du får ansvar og skal sikre, at Energinet kan identificere og håndtere cyber-angreb både på taktisk, operationelt og strategisk niveau, så skal du søge dette job.

Du har gode muligheder for at forme jobbet med Incident Response Management og IT-beredskab som omdrejningspunkt. Du indgår i vores team omkring Security Operations, som har det operationelle ansvar for at håndtere sikkerhedshændelser. Her får du ansvar for at sikre, at vores processer for håndtering af et cyberangreb er entydige, simple, hurtige og kan håndtere en lille såvel som en stor hændelse.

Energinet har en ambitiøs tilgang til, hvordan vi arbejder med Incident Response. Vi bruger fx aktivt Red-Teamning for at få praktisk og teknisk input til at blive bedre til at reagere på sikkerhedshændelser. Vi tror på, at hændelser og erfaringer skal deles for at opnå et højt niveau for cyber- og informationssikkerhed i energisektoren. Derfor bliver du også kontaktperson til vores samarbejdspartnere, såsom den nystiftede EnergiCERT, hvor Energinet ejer 33 % samt til Center For Cybersikkerhed, Energistyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

Dine væsentlige arbejdsopgaver som Incident Response Manager bliver især at:

  • Sørge for, at vi har et toptunet og effektivt incident response setup
  • Planlægge og eksekvere øvelser
  • Identificere, prioritere og udbedre forbedringspunkter for vores Incident Response
  • Beskrive runbooks og playbooks og kommunikere om dem til både teknikere og topledelse
  • Sikre, at vores disaster/recovery planer og it-beredskab er opdateret og overholder lovgivningskrav
  • Være kontaktpunkt både internt og eksternt i Energinet omkring Incident Response og it-beredskab

Du skal også være i stand til at opsamle erfaringer fra reelle hændelser eller øvelser, som kan omsættes til læring og praktiske sikkerhedsforbedringer i vores Security Operations. Det er en kernekompetence for dig at kunne agere i en omskiftelig hverdag, hvor du tager beslutninger og omsætter relevante lovkrav og regulering for cyber- og informationssikkerhed til forståelige og operationelle runbooks/playbooks i vores Security Operations samt tiltag for vores it-beredskab.

Du kan se frem til at blive en del af Danmarks bedste it-sikkerhedsafdeling, som er en godt sammentømret afdeling, hvor stemningen er præget af et højt kompetenceniveau, godt humør og sparring på tværs. I afdelingen har vi kompetencer inden for hele spektret af cyber- og informationssikkerhed og et velfungerende samarbejde med hele vores organisation og forretningsenheder, IT, Jura, Koncernintern Revision og vores eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdsorienteret it-profil, som sikrer fremdrift og skaber værdi

Du er velbevandret indenfor IT, fx med en baggrund som datalog, softwareingeniør, datamatiker eller lignende. Du har erfaring med processer og hvordan bedst man effektiviserer dem, ligesom du har gode evner for kommunikation og hvordan man arbejder pragmatisk og skaber praktiske, brugbare resultater. Langvarig erfaring med cyber- og informationssikkerhed er ikke et krav – det vigtigste er en positiv personlighed, gåpåmod og din evne til at skabe resultater og fremdrift i et samarbejde.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Du trives med at arbejde med komplekse problemstillinger, og du kan prioritere og holde hovedet koldt i en presset situation. Når du får en opgave, har du blikket rettet mod målet og værdien. Derfor arbejder du selvstændigt, struktureret og metodisk, og man kan regne med, at du altid er i mål til tiden og med respekt for aftaler, rammer osv.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtale og tager opslaget ned, når vi har kandidater nok. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte CISO Kewin Peltonen på 30 92 30 35. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 4. februar 2021

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 5. januar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia