For­ret­nings­ud­vik­ler In­ve­ste­ring & Formue


Om jobbet

Du skal udvikle investeringsprodukter med fokus på bæredygtighed og digitalisering. Så vi forventer, at du er en skarp finansiel profil. Du skal indgå i udvikling og sanering af vores varehylde og koncepter indenfor investeringsprodukter og kapitalforvaltning – det er fx løsninger bygget op om investeringsforeninger og formuepleje.

Du vil i det daglige arbejde sammen med et team af forretningsudviklere, som alle arbejder med at udvikle attraktive værditilbud og investeringsprodukter til bankens kunder. Teamet har ansvaret for Jyske Banks varehylde af investeringsprodukter og koncepter.

Vores investeringsløsninger spænder bredt. Vi har kunder, der ønsker at banken hjælper med investeringen, der er også kunder, der ønsker at investere selv. Endelig er der formuende kunder, som investerer via bankens investeringsafdelinger.

At lave investeringsløsninger involverer mange samarbejdsrelationer - både internt og eksternt indenfor fx skat, jura og IT. Du vil opleve, at jobbet er meget udadvendt og du opbygger mange relationer i organisationen, men der er også brug for, at du selvstændigt kan analysere fx konsekvenser af ny lovgivning samt etablere effektive processer og forretningsgange.

I udviklingen af produkter vil der være behov for både forretningsmæssige og tekniske afklaringer, og det er derfor vigtigt, at du kan agere bindeled mellem forretning og IT. Du kommer derfor til at have stor indflydelse på de beslutninger, der sker indenfor bankens investeringsprodukter. Du skal anvise konkrete løsninger – du har derfor klare holdninger til og ambitioner på fagområdet.

Kollegerne

Jyske Banks udviklingsorganisation er gået all in på at udvikle efter de agile principper, og har derfor også organiseret os efter de principper. Formue og Investering er en enhed, der dækker over 7 teams (vi kalder dem squads). Vi er i alt 60 medarbejdere, med forskellig baggrund fx skattejurister, IT-udviklere og forretningsudviklere.

Du kommer til at indgå i squadet ’Investeringsprodukter’, som tæller 8 personer. Der er stor grad af indflydelse på beslutningerne i de opgaver, som squadet arbejder med. Som forretningsudvikler er du del af et tværgående Chapter (fagligt fællesskab), hvor der er 22 forretningsudviklere i alt. Du kommer derfor også til at vidensdele med de andre squads omkring vores investeringsprodukter og koncepter. Du får en god berøring med, hvad der sker indenfor hele fagområdet investering og formue.

En stor opgave de næste år er at bringe bæredygtigheds-dagsordenen ind i vores produktvarehylde.

”Gør en forskel” er vores udgangspunkt, når vi servicerer vores kunder – dette motto er afsæt for vores daglige arbejde.

Vi tilbyder:

 • En organisation med fokus på godt humør og engagement.
 • Et stærkt fagligt miljø med passionerede kollegaer og samarbejdspartnere, der brænder for investering, og som inspirerer dig.
 • Mulighed for at sætte dit aftryk på fremtidens produkter og løsninger.

Din profil

Der er flere veje til jobbet. Måske arbejder du i dag med udvikling af produkter som forretningsudvikler gerne med erfaring fra den finansielle verden. Det kan være, at du i dag arbejder med portefølje management, men har lyst til, at bruge denne viden til udvikling. Nyuddannede med et højt fagligt niveau kan også komme på tale.

Vi lægger vægt på, at du:

 • smitter dine omgivelser med dit engagement,
 • er vedholdende med dine opgaver,
 • har et højt abstraktionsniveau, så du kan sætte dig ind i kompliceret stof som fx lovgivning,
 • kan lide at have ansvar,
 • kan mestre SAS, Excel og lignende analyseværktøjer,
 • har en relevant videregående uddannelse – fx cand.merc., cand.oecon., HD i Finansiering gerne i kombination med CFA.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 29.01.2021.

HR Partner Karsten Seeberg, Sebbe vil tage sig af din ansøgning.

Mere information

Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, så kontakt Lars Viftrup Lund på tlf. 29 24 80 61 eller Michael Kjærsgaard på tlf. 40 64 55 96.

 • Arbejdssted: Silkeborg
 • Selskab: Jyske Bank
 • Afdeling: Investeringskoncepter
 • Ansøgningsfrist: 21.01.2021
 • Indrykningsdato: 07.01.2021
Gem job

Jyske Bank
Publiceret: 25. januar 2021

Arbejdssted

Location Silkeborg