2 IT-spe­ci­a­li­ster til for­valt­ning af IT-systemer


Har du lyst til at være med på digitaliseringsrejsen på tværs af Hospitalsapoteket? Har du lyst til at holde styr på kritiske IT-systemer og udstyr? Kan du oversætte regulatoriske krav til indsatser i vores IT-forvaltning i en styret og dokumenteret proces? Og vil du have et job med mening?

Så er det måske dig vi leder efter. Vi har allerede ansat 3 nye IT-specialister, men vi har brug for yderligere hjælp til at varetage IT-opgaver og IT-forvaltningsopgaver.

Om stillingerne

Stillingerne er placeret i Hospitalsapotekets IT-funktion, hvor vi som noget nyt har etableret en forvaltning af Hospitalsapotekets IT-systemer. Dette giver dig mulighed for, i fællesskab med dine kollegaer, at præge måden hvorpå vi forvalter vores IT-systemer.

Hospitalsapoteket er som lægemiddelproducerende virksomhed underlagt et kvalitetsregelsæt, bl.a. EU GMP, som du skal sætte dig ind i og efterleve i din opgaveløsning. Etableringen af en IT-forvaltning er, blandt andet, vores strategi for at overholde kravene og sikre at vores systemer er i GxP compliance. I IT-forvaltningen skal der varetages forskellige roller, og du vil komme til at varetage flere af dem, alt efter hvilket system der er tale om.

Du vil få ansvaret som proces-ejer for flere systemer, men du kan også få ansvaret som produktforvalter for andre systemer.

En proces-ejer er overordnet ansvarlig for:

  • Forvaltning af forretningsprocessen eller processer som IT-systemet anvendes til
  • Sikre at systemet og dets brug/funktion er i GxP compliance
  • Sikre at systemet er egnet til formålet i henhold til gældende instruktioner, i hele systemets levetid
  • Data som lagres i systemet
  • Kontaktperson til regionens IT-afdeling
  • Udarbejdelse af Service Level Agreement (SLA)

En produktforvalter er overordnet ansvarlig for:

  • Tekniske og platformsrelaterede opdateringer
  • Test og godkendelse af nye versioner og fejlrettelser samt implementering
  • Kontaktperson for regionens IT-afdeling og eksterne leverandører
  • Support internt og eksternt

Hospitalsapoteket udvikler ikke selv software, men følger en strategi om, at vores software er "commercial off the shelf" der kan konfigureres i varierende grad.

Opgaverne rummer alle en solid IT-sagsbehandling i form af analyse, beskrivelse, opfølgning, koordinering og dokumentation. Vores IT-systemer og udstyr anvendes bredt i alle processer på Hospitalsapoteket, og er derfor kritiske for vores drift inden for sikker forsyning af lægemidler og produktion af medicin til regionens hospitaler. Du får derfor hos Hospitalsapoteket et job, der giver mening.

Udover at du vil varetage opgaver inden for IT-forvaltningen, så tilstræber vi at der bliver variation i opgaverne og man kommer derfor til at beskæftige sig bredt med IT på Hospitalsapoteket. Der vil være selvstændige opgaver, opgaver der løses tværfagligt på apoteket og opgaver der løses med eksterne parter. For alle opgaver gælder, at der er fokus på gode problemløsningsevner, brugbar dokumentation og evnen til at sætte sig ind i kritiske forretningsprocesser.

Om dig

Du kan have en kandidatuddannelse eller tilsvarende erhvervserfaring, men der er flere vinkler ind til rollen. Ny-uddannede med relevant baggrund opfordres også til at søge. Relevant baggrund kan f.eks. være som ingeniør i sundhedsteknologi.

Generelt gælder, at vi lægger vægt på, at du har lyst og evne til at arbejde med veldokumenterede IT-løsninger og har forståelse og interesse for forretningens behov i samspil med kravene om kvalitetssikring.

Du ved, hvordan man sætter sig godt ind i komplicerede problemstillinger og tager ansvar, også når det er uklart. Træning og uddannelse er en del af dit job, og du er ikke bange for at komme ud blandt brugerne i driften. Din tilgang er positiv og du ser muligheder og løsninger frem for begrænsninger.

Som person er du fleksibel og god til at holde fokus på opgaven i en travl hverdag. Du skal evne at arbejde struktureret og dokumentere dine processer, under hensyntagen til kvalitetskrav og kritisk klinisk drift i forhold til IT-systemer. Det fordrer også, at du har en systematisk tilgang til opgaverne og formår selv at planlægge og styre din tid, samtidig med at du kan styre og planlægge processer og opgaver på tværs i organisationen.

Du evner at se sammenhæng mellem egne (IT)opgaver og den øvrige organisations opgaveløsning, er god til at kommunikere og samarbejde, både internt og eksternt. Du klarer dig godt på skrift og formår at formidle IT-problemstillinger til en bredere kreds.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab og erfaring inden for drift af IT-systemer, eller kendskab til drift af IT-systemer underlagt GxP eller lignende. Øvrig erfaring inden for IT-området vil ligeledes være en fordel. For den ene af stillingerne vil erfaring med Navision blive vægtet positiv.

Om os

Du vil blive en del af IT-funktionen under Staben, og vil referere til Kontorchefen for Stab, It & Projekter.
Du vil få høj grad af faglig indflydelse på opgaverne, frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og ikke mindst gode muligheder for støtte fra og samarbejde med engagerede kollegaer.

I Stab, It & Projekter er vi 30 medarbejdere, og vores opgaver favner bredt indenfor IT, økonomi, HR, sekretariatsbetjening og projekter. Vi har forskellige faglige baggrunde og et stærkt fællesskab og sammenhold. Vi har derudover en stor kontaktflade på hospitalerne og de regionale stabe.

Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder, flekstid og fælles brødordning hver fredag.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og vi forventer du kan begynde d. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Stillingerne er på fuld tid og der er tre måneders prøvetid.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Arbejdsstedet er på Hospitalsapoteket, Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 8000 Aarhus C, men der må forventes enkelte tjenesterejser til Hospitalsapotekets øvrige lokationer i regionen.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Kontorchef i Stab, It & Projekter Lars Lohse på telefon 23283022 / lars.lohse@rm.dk eller IT-konsulent Anne Møller på telefon 2942 0970 / anmoe1@auh.rm.dk

Ansøgningsfrist d. 24. januar 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 4.

Hospitalsapoteket Region Midtjylland er en regional afdeling med ca. 400 ansatte og en samlet omsætning på ca. 2 mia. kroner. Hospitalsapoteket er en tværgående fællesfunktion i Region Midtjylland.

Hospitalsapoteket ønsker, i samarbejde med hospitalerne og med fokus på sektorovergange, at sikre medicin med omtanke – hver gang på den rigtige måde. Vi vil bidrage til effektiv og sammenhængende brug af medicin med fokus på kvalitet og økonomi.

Læs mere om de enkelte områder i Hospitalsapoteket på hjemmesiden: www.hospitalsapoteket.rm.dk.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 8. januar 2021

Arbejdssted

Location Aarhus