Kon­tor­chef med fokus på Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce (AI) til center for Avanceret Analyse i fag­di­rek­tør­om­rå­det Data og Analyse


Vil du arbejde med AI og BPM i Skatteforvaltningen, og vil du være med til at drive vores dagsorden på analytics-området sammen med to kontorchefkollegaer, hvor vi arbejder på at bygge fremtidens digitale og datadrevne Skatteforvaltning? Så er du måske vores nye kontorchef i center for Avanceret Analyse.

Fagdirektørområdet Data og Analyse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen søger en kontorchef til at stå i spidsen for den videre skalering på avanceret analyse- og procesautomatiseringsområdet. Området er placeret i et nyoprettet center for Avanceret Analyse med ca. 50 medarbejdere, hvor du sammen med to andre kontorchefer er med til at sætte den strategiske retning for anvendelsen af AI, Machine Learning, Robotics, iBPMS m.m. for hele Skatteforvaltningen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler it- og dataløsninger for de forskellige styrelser i Skatteministeriets koncern og har en veletableret leverancemodel og governance, som sikrer, at udvikling og drift af løsningerne sker inden for sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Kontorchef i Avanceret Analyse

Som kontorchef i Avanceret Analyse har du det strategiske ansvar for at sikre, at vi fortsat vil kunne skalere på bl.a. AI-området med et skarpt fokus på time-to-market og stabil drift. Det omfatter bl.a.:

 • Være eksekverende kompetencecenter for bl.a. AI-løsninger, herunder chatbots, digitale assistenter og løsninger, der automatisk genkender og håndterer tekst, tale, billeder mhp. på at integrere de intelligente løsninger til forretningsprocesser ved hjælp af robotter (RPA), BPM-workflows, eller direkte systemintegrationer.
 • Udvikle og forankre BPM operating model, fx udviklings- / drifts-/ projektmodeller, teknologi stack mv.
 • Fokus på driftstabilitet af platforme/løsninger og videreudvikle på DevOps-principper, bl.a. automatiseret test og deploy.
 • Sammen med systemejere og informationssikkerhedskontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sikre opfølgning på compliance og sikkerhed samt dokumentation for gevinstrealisering og resultater i hele koncernen.
 • Accelerere værdiskabelsen i Avanceret Analyse ved fx at optimere samarbejdsformerne på tværs af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, få fagstyrelserne så tæt som muligt på løsningsudvikling, at markedsføre de rigtige løsninger og løfte den digitale modenhed i Skatteforvaltningen og indgå i strategiske sammenhænge, hvor du formår at tale vores fagligheder ind som forretningseffektivisering og -optimeringer.
 • Drive opsøgende aktiviteter for at opbygge en kontinuerlig backlog af opgaver til centeret.
 • Tage lead på innovationsaktiviteter, som sikrer, at vi hele tiden følger med tiden ift. teknologier og metoder samt sikre en forankring af disse i Avanceret Analyse og bredere i organisationen hvor relevant.
 • Rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Som kontorchef refererer du direkte til underdirektøren for Udvikling og Analytics i fagdirektørområdet Data og Analyse. Du bliver personaleleder for ca. 15 engagerede medarbejdere, som arbejder i agile leverance teams i et SAFe rammeværk, hvor de sammen med kollegaer på tværs af centeret leverer løsninger til hele Skatteforvaltningen.

Efterspørgslen efter vores ydelser er stærkt stigende, hvilket vi anser for positivt, men det betyder også, at der skal løbes stærkt for at imødekomme de krav, som vores samarbejdspartnere i Skatteforvaltningen stiller.

Du vil derudover sammen med to dedikerede og kompetente kontorchefer få ansvaret for den strategiske udvikling af center for Avanceret Analyse med ca. 50 medarbejdere, herunder at skabe sammenhæng og eksekvering på et område med en stødt stigende opgaveportefølje.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har:

 • Erfaring og baggrund i arbejdet med AI (Machine Learning, NLP, OCR m.v.).
 • Erfaring og baggrund i arbejdet med BPM og procesoptimering.
 • Rutineret i udarbejdelse af business cases - gerne med et godt analytisk øje for uhensigtsmæssige, manuelle processer, der kan optimeres ved at anvende AI, automatisering og smartere løsninger.
 • Erfaring med at drive lignende centrale funktioner med medarbejdere, der anvender intelligente og/ eller procesautomatiseringsværktøjer i udviklingen af løsninger, der understøtter og transformerer dagligdagen for brugerne i fagområderne.
 • Den nødvendige faglige indsigt og ledelsesmæssige erfaring til at sætte den strategiske retning i Skatteforvaltningen på området for AI, Robotics og BPM sammen med dine kollegaer i Avanceret Analyse, og herigennem sikre, at vores medarbejdere er fagligt klædt på til at kunne løfte opgaven.   

Du sætter derudover en ære i at samarbejde på tværs for at sikre den fornødne koordinering og videndeling i organisationen. I den henseende er det en fordel, hvis du allerede har erfaring fra politisk styrede organisationer.

Du er en udpræget teamplayer, der er drevet af at realisere gode løsninger og succeser sammen med andre. Du har sans for at skabe relationer og kan træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kalder på det. Du er en engageret og inspirerende personaleleder, som kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Endelig går du op i klare strukturer og klar rollefordeling for at sikre en velfungerende leverancekæde.

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt varigt.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.    

Dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse pr. 1. marts 2021 eller snarest muligt.   

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 17. januar 2021.  

Vi forventer at anvende faglig case og tests i rekrutteringsforløbet.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør for Udvikling og Analytics i Data og Analyse, Nadeem Gulzar, på telefon 25 10 17 82.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 8. januar 2021

Arbejdssted

Location Frederiksberg