Genopslag - Teknisk stærke IT-ar­ki­tek­ter til digitalt at un­der­støt­te den nye land­brugs­re­form


Er du en teknisk stærk IT-arkitekt og vil du være med til at sikre fremtidens systemer til udbetaling af landbrugsstøtte? Landbrugsstyrelsen skal implementere en ny stor landbrugsreform. Søg vores stilling og få en spændende alsidig hverdag.
Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk landbrug. Sådan kan vi skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø.

En hverdag med fokus på vores kunder, leverandører og IT-arkitektur af høj kvalitet

Landbrugsstyrelsen har et stort systemlandskab, og vi har outsourcet vores server- og applikationsdrift, samtidig med at vi har en betydelig udviklingsportefølje ved eksterne leverandører. Vi har travlt og søger derfor endnu et par IT-arkitekter, som vil tage ansvar for de nye løsninger i vores projekter og for at vores omfattende systemportefølje udvikler sig i den rette retning og understøtter styrelsens strategi og mål.

Du kan lide at skabe overblik, at sætte dig ind i de forretningsmæssige behov og at stille tekniske krav til nyudviklinger og systemændringer. Samtidigt er du heller ikke bleg for også at gennemføre analyser vedr. det eksisterende systemlandskab, deltage i opgraderingsprojekter og komme med skriftlige anbefalinger til forbedringer.

Det er en stilling med en bred kontaktflade til både kunder, interne kolleger og leverandører.
Landbrugsstyrelsen er ISO 27001-certificeret og vi er helt afhængige af, at systemerne efterlever gældende informationssikkerheds-krav, så det vil være en fordel, hvis du er velbevandret på dette område.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Kravspecificere nye løsninger efter dialog med vores eksterne kunder og interne brugere. Det er en fordel, at du er vant til at arbejde med design thinking og facilitering af workshops
 • Arbejde sammen med testerne og sikre testbare krav og grundlag for tidlig test
 • Give leverandørerne klare rammer for den tekniske udvikling
 • Sikre at vores målarkitektur tænkes hensigtsmæssigt ind i kravspecifikation og løsningsbeskrivelser
 • Agere som teknisk rådgiver internt fx til systemforvaltere, sikkerhedsfunktionen og den interne supportfunktion.
 • Give teknisk sparring til de kolleger, der har ansvar for at konfigurere vores fagsystemer til kunderne og vores sagsbehandlere
 • Kvalitetssikre leverandørernes leverancer og dokumentation
 • Udarbejde arkitekturdokumentation - vi anvender bl.a. Archimate
 • Skabe overblik og langsigtede planer i samarbejde med øvrige IT-arkitekter og systemforvaltere

Dine kolleger

Vi kan tilbyde dig en hverdag i en af statens største IT-afdelinger. Vi har til opgave at sikre gode systemer til vores kunder og til vores interne fagenheder og sagsbehandlere.

Styrelsens IT-enhed har ca. 200 medarbejdere, hvoraf en stor del er organisatorisk forankret i to agile release trains, der arbejder med konfigurering af vores fagsystemer. Øvrige enheder varetager bl.a. leverandørstyring, test og IT-support. Vi har et godt samarbejdsklima, hvor vi involverer hinanden i opgaveløsningen, og hvor det faglige niveau er højt.

Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil tilstræbe at give god og konstruktiv feedback.

Dig

Du har en lang videregående it-uddannelse – gerne inden for IT.

Du vil være den helt rigtige til jobbet, hvis du med kunden i centrum kan medvirke til at gøre det komplicerede enkelt, og dertil har en stor arbejdskapacitet.

Forretningen stiller krav til hurtige ændringer pga. skift i de politiske regler.

Det er vigtigt at du bl.a.

 • kan lide at tage et stort ansvar
 • arbejder struktureret, analytisk og ser afhængigheder – både i detaljerne og i større sammenhænge
 • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt, der kan dokumentere krav og design af løsninger og formidle komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper
 • har en bred it-teknisk indsigt med forståelse for både udvikling og drift af løsninger
 • Kan sikre at kravene tager højde for vores standarder fx integrations, drifts- og sikkerhedsstandarder
 • Medvirker til at sørge for at løsningerne kvalitetssikres mest hensigtsmæssigt ift. kravene
 • er struktureret og kan skabe og bevare overblikket
 • er engageret, serviceminded og trives med at have en stor kontaktflade

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Jul Sørensen på tlf. 91 32 98 23 eller IT-underdirektør Franci Johansen tlf. 20 99 30 04.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 24. januar 2021.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 11. januar 2021

Arbejdssted

Location København