Koncern IT søger leder til Ap­pli­ka­tio­ner


Er du en dygtig og erfaren personaleleder med flair for leverandørstyring og applikationsudvikling? Og vil du være med til at udvikle og optimere sundheds-it til Region Sjællands sygehuse? Så er du måske den lederkollega vi søger.

Bliv en del af Koncern IT’s Applikationsenhed og få en unik chance for at deltage i udviklingen af regionens store tværgående systemer. Du refererer til enhedens funktionschef, og vil blive en af afdelingens 5 ledere med den direkte personaleledelse for et team på 15 medarbejdere. Teamet består af en del af enhedens i alt 68 specialister. Rollemæssigt er medarbejderne Application Managers, som er ansvarlige for kontrakthåndtering, leverandørsamarbejdet, kundedialogmøder etc. og Applikationsspecialister, der er ansvarlige for den tekniske opfølgning, test og kvalitetssikring, SLA, etc. Teamet, du bliver leder for, har applikationsansvaret i det parakliniske område. Det er en fordel, hvis du har en videregående uddannelse med fokus på kunde, forretning og naturligvis besidder et teknisk indblik.

Du kommer til at spille en aktiv rolle i en travl afdeling, som er fagligt og socialt velfungerende. Du er en inspirerende leder, der formår at motivere og give plads og rum til fagligt dygtige specialister. Vi sætter pris på et konstruktivt samarbejde og den gode stemning på tværs af afdelinger. Vi tror på frihed under ansvar og arbejder med at motivere til høj selvledelse og ønsker en leder, som understøtter denne vision.

Dine primære opgaver bliver:

 • Personaleledelse
 • Udvikling og implementering af udviklingsprocesser i samarbejde med leverandører
 • Ressourcestyring og andre administrative opgaver
 • Medvirke til at udvikle og styrke samarbejdet på tværs i organisationen
 • Et fast blik for vores kunders behov for IT optimering og automatisering
 • At drive teamet fremad og sikre, at opgaverne bliver løst
 • Understøtte udvikling af regionens systemer og bidrage til styregruppearbejdet
 • Deltagelse i relevante forretningsvendte fora og leverandørsamarbejde
 • Drive den faglige udvikling på området

Vi forventer, at du besidder flere af følgende faglige kompetencer:

 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse, gerne af større teams
 • Du har erfaring med ledelse af specialister, der varetager vidt forskellige opgaver
 • Kan agere som facilitator i diverse sammenhænge, f.eks. mødeledelse
 • Gode formuleringsevner mundtligt såvel som skriftligt, på både dansk og engelsk, da vi har internationale samarbejdspartnere
 • Du er selvledende og kan drive processer, forandringer samt igangsætte opgaver
 • Indsigt i det arkitekturmæssige design for en applikation er et plus
 • Kendskab til agile udviklingsprocesser
 • Har ledelseserfaring med udviklingsteams
 • Har en tydelig lederprofil og kan motivere dit team
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller er certificeret i ITIL og Prince2
 • Trives med managementopgaver, f.eks. rekruttering og kompetenceudvikling
 • Kommunikerer konstruktivt, proaktivt og sagligt i alle lag og sammenhænge
 • Erfaring med styregruppearbejde er en fordel
 • Du trives med at navigere i en politisk styret organisation

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 350 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Tyge Krarup på: 20 69 38 64

Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning og cv snarest, så vi glæder os til at høre fra dig snarest muligt.

Ansøgningsfrist d. 25.01.2021

Ansættelse pr. 01.04.2021 eller snarest muligt

Kontaktperson:

Navn: Tyge Christian Krarup
Stilling: Funktionschef
E-mail: tygk@regionsjaelland.dk
Telefon: 20 69 38 64

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 11. januar 2021

Arbejdssted

Location Ringsted