Klinisk IT på OUH søger funk­tions­le­der til Test og Kva­li­tets­sik­ring


Test og Kvalitetssikring er et nyt funktionsområde i Klinisk IT som er etableret for at sikre strategisk og ledelsesmæssig fokus på området. Opgaveporteføljen rummer test, release management samt informationssikkerhed.

I de kommende år står Klinisk IT over for en række store implementeringsopgaver, hvor test og kvalitetssikring kommer til at spille en særlig rolle. Aktuelt arbejder vi med at klargøre Region Syddanmarks nye elektroniske patientjournal, EPJ SYD, til udrulning på alle regionens sygehuse. Derudover er vi i gang med at forberede IT-understøttelse til Nyt OUH, hvor vi skal implementere en lang række nye IT-systemer af forskellig kompleksitet. Både EPJ SYD og Nyt OUH stiller krav om, at vi er professionelle og konsoliderede både testfagligt og i forhold til informationssikkerhed. Det er essentielt for patientsikkerheden og brugeroplevelsen, at de IT-systemer, der understøtter kerneopgaven på regionens sygehuse samt Nyt OUH er sikre og grundigt gennemtestede inden de tages i brug.

Som funktionsleder for Test og Kvalitetssikring får du ansvaret for at sætte retning for og udvikle et nyt funktionsområde med test og informationssikkerhed som strategiske fokusområder.

Funktionslederen er en del af ledergruppen i Klinisk IT, der med ca. 200 medarbejdere er en stabsfunktion, der varetager udvikling, drift og forvaltning af en række IT-systemer på OUH og i Region Syddanmark. Afdelingen har et bredt og tæt samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen, regional IT i regionshuset i Vejle, leverandører og andre regioner.

Funktionslederen refererer sammen med afdelingens 4 øvrige funktionsledere til IT-chefen. Ledelsen har det daglige ansvar for afdelingens samlede drift og udvikling. Funktionslederen har et fagligt, administrativt og personalemæssigt ledelsesansvar for funktionsområdet. Se uddybende stillingsprofil her.

Opgaverne

Funktionslederen skal sikre en professionel tilgang til test ved at implementere og optimere solide kvalitetssikringsprocesser inden for alle testdiscipliner. Der skal være en konsistent tilgang til test i alle projekter således at test understøtter de behov og forventninger som forretningen har til test og kvalitetssikring. Der skal defineres og udrulles testpolitik samt tværgående teststrategi for hele organisationen. Funktionslederen skal sikre den nødvendige kompetenceudvikling for hele testteamet og at de enkelte projekter er bemandet med de rette kompetencer.

På informationssikkerhedsområdet har funktionslederen til opgave at sikre, at OUH som systemejer på en række IT-systemer lever op til de krav, der er pålagt systemejerskabet. Det gælder f.eks. implementering af retningslinjer inden for informationssikkerhed, awareness-indsatser, indgåelse af og opfølgning på databehandleraftaler, logaktiviteter samt sikre at der er fokus på informationssikkerhed i testarbejdet og i de projekter som Klinisk IT er ansvarlig for.

Din profil

Du har 3-5 års erfaring fra en lignende stilling, hvor du har fået bred erfaring med test og informationssikkerhed suppleret med en relevant lederuddannelse. Du er en stærk og beslutningsdygtig faglig profil og kan navigere sikkert i en politisk styret organisation.

Vi lægger stor vægt på at du som leder er i stand til at sætte retning og give sparring til dit funktionsområde i det daglige arbejde. Du har fokus på at motivere og udvikle dine medarbejderes kompetencer. Du har solid erfaring med ledelse inden for kvalitetssikring og er god til at skabe relationer, opstille tydelige mål og sikre at de bliver gennemført.

Klinisk IT

Vi er en afdeling med 190 medarbejdere og har en bred opgaveportefølje, der omfatter organisatoriske og tekniske IT-projekter, udviklings- og implementeringsprocesser, drift- og supportopgaver, samt regionale og lokale forvaltningsopgaver.

Organisatorisk er vi fordelt på 5 funktionsområder (Digitalisering og Forvaltning, IT Drift og Support, EPJ Forvaltning, Udvikling og Test og Kvalitetssikring) og til afdelingen er tilknyttet et ledelsessekretariat.

Afdelingen ledes af en afdelingschef, som vores funktionsledere refererer til. Afdelingschefen refererer til den administrerende sygehusdirektør.

Stillingen er med ansættelse som funktionsleder for Test og Kvalitetssikring.

Her kan du læse mere om Klinisk IT.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat med virkning pr. 1. marts 2021. Ansættelsesstedet er i Klinisk IT på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og mødeaktiviteter kan forekomme i hele Region Syddanmark.

I Region Syddanmark ansættes der med 3 måneders prøvetid og i henhold til HK IT eller AC overenskomsten.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingschef Lars Hagerup, tlf. 24 40 22 40 eller på mail: lars.hagerup@rsyd.dk

Ansøgningsfrist er søndag den 17. januar 2021.

Der afholdes ansættelsessamtaler i løbet af uge 3 og 4.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 12. januar 2021

Arbejdssted

Location Odense