Vil du være med til at au­to­ma­ti­se­re test af it til ho­spi­ta­ler­ne i Region Midtjyl­land?

Brænder du for automatisering? Og har du lyst til at udvikle automatiseret test til Region Midtjyllands kritiske kliniske og administrative systemer? Så har du muligheden nu.
Du bliver en del af vores automatiseringsteam, der står for udvikling af framework og automatisering af testcases for vores kliniske og administrative systemer. Vi arbejder i teamet målrettet på at forbedre vores testprocesser og automatisere tests.

Opgaverne

Du bliver ansat som udvikler af automatiseret test og skal sammen med kollegaer automatisere eksisterende manuelle test, udvikle automatiseret test og videreudvikle regionens autotest-framework. Derudover får du mulighed for at deltage i Vestdansk It-samarbejde, hvor vi vil udvide vores test-framework, så det kan bruges på tværs af regionerne. Det betyder, at du får et bredt samarbejde med kollegaer fra It-afdelingen, men også med udviklere fra andre regioner.

Dine opgaver består primært af at:

  • Udvikle, opdatere og vedligeholde vores testautomatiseringsframework
  • Planlægge, designe og udvikle automatiserede tests
  • Udvikle metoder der producerer tydelige og meningsfulde testrapporter
  • Samarbejde med teamet om kontinuerlig forbedring af arbejdsgange og metoder
  • Arbejde sammen med testere om at analysere testresultater, finde bugs i testautomatiseringen og udvikle løsninger hertil

Hvem er du?

Du har en relevant it-uddannelse og god teknisk forståelse - og du brænder for at være med til at udvikle automatiserede tests, der kan sikre leverance af gode it-løsninger til hospitalerne. Løsninger der skaber kvalitet for brugerne og dermed gavner patienterne.

Da du får en bred kontaktflade, er det vigtigt, at du kan kommunikere klart og anerkendende med mange forskellige typer kollegaer. Du er en positiv, nysgerrig og serviceminded person.

Det er en fordel, hvis du kan svare ja til en eller flere af disse:

  • Kan udvikle HTML, Javascript, Python eller andre scriptsprog
  • Har erfaring med test
  • Har kendskab til testautomatiseringsværktøjer som f.eks. TestComplete, Cucumber, Selenium eller lignende
  • Har kendskab til RPA-væktøjer som f.eks UIPath, Leapwork eller lignende

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os.

Teamet er en del af området Test & Koordinering med 19 medarbejdere. Området ligger under Region Midts It-afdeling. Vi har et uformelt arbejdsmiljø med en god omgangstone, hvor der er fokus på, at du udvikler din faglighed.

Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. Vi har i It-afdelingen en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.

Vi tilstræber i Test & Koordinering, at alle medarbejderne får mulighed for at blive certificeret i ISTQB-foundation, og der er mulighed for at holde sig fagligt opdateret gennem temadage, kurser og konferencer om test. Som medarbejder i It-afdelingen bliver du også ITIL-certificeret. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Inden opstart får du tilsendt en introduktionsplan, hvor du kan se programmet for den første periode af din ansættelse, ligesom du bliver koblet på vores onboardingapp. Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Samtidig vil du opleve at være omgivet af kollegaer, der altid er villige til at hjælpe, og hvor vi er fælles om at løfte opgaverne. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Lene Lund på lene.lund@rm.dk eller 2929 7847.

Send din ansøgning senest den 28. februar 2021. Vi regner med at holde samtaler den 10. marts 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 480 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 12. januar 2021

Arbejdssted

Location Aarhus