Klinisk IT på OUH søger funk­tions­le­der til Udvikling


Udvikling er et af fem funktionsområder i Klinisk IT, som omfatter program- og projektledelse samt PMO og Porteføljestyring af lokale og regionale projekter herunder EPJ Syd og IT-projekter til Nyt OUH.

Klinisk IT har ansvaret for en række store implementeringsopgaver, hvor Udvikling spiller en central rolle. Aktuelt er vi i gang med at klargøre Region Syddanmarks nye elektroniske patientjournal, EPJ SYD, til udrulning på alle regionens sygehuse. Derudover er vi i gang med at forberede IT-understøttelse til Nyt OUH, hvor vi skal implementere en lang række nye IT-systemer af forskellig kompleksitet.

Både EPJ SYD og Nyt OUH stiller krav om, at vi er professionelle og konsoliderede hvad angår program- og projektledelse samt porteføljestyring. Det er essentielt for patientsikkerheden og brugeroplevelsen, at de IT-systemer, der understøtter kerneopgaven på regionens sygehuse samt Nyt OUH er styret præcist og sikkert gennem projektfasen inden de tages i brug.

Som funktionsleder for Udvikling (IT-udviklingschef) får du ansvaret for at sætte retning for og udvikle funktionsområdet med program- og projektledelse som strategiske fokusområder.

Funktionslederen for Udvikling er en del af ledergruppen i Klinisk IT, der med ca. 200 medarbejdere er IT-afdelingen, der varetager udvikling, drift og forvaltning af en række IT-systemer på OUH og i Region Syddanmark. Afdelingen har et bredt og tæt samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen, regional IT i regionshuset i Vejle, leverandører og andre regioner.

Funktionslederen refererer sammen med afdelingens 4 øvrige funktionsledere til afdelingschefen. Ledelsen har det daglige ansvar for afdelingens samlede drift og udvikling. Funktionslederen har et fagligt, administrativt og personalemæssigt ledelsesansvar for funktionsområdet.

Opgaverne

Funktionslederen skal sikre en professionel tilgang til program- og projektledelse ved at implementere, udvikle og optimere processer. Der skal være en konsistent tilgang til processtyring i alle projekter, som understøtter forretningens behov og forventninger.

Funktionslederen skal sikre den nødvendige udvikling af projektlederne og dermed at de enkelte projekter er bemandet med de rette kompetencer.

Se uddybende stillingsprofil her.

Din profil

Du har 3-5 års erfaring fra en lignende stilling, hvor du har fået bred erfaring med program- og projektledelse suppleret med en relevant lederuddannelse. Du er en stærk og beslutningsdygtig faglig profil og kan navigere sikkert i en politisk styret organisation.

Vi lægger stor vægt på, at du som leder er i stand til at sætte retning og give sparring til dit funktionsområde i det daglige arbejde. Du har fokus på at motivere og udvikle dine medarbejderes kompetencer. Du har solid erfaring med program- og projektledelse og er god til at skabe relationer, opstille tydelige mål og sikre at de bliver gennemført.

Klinisk IT

Vi er en afdeling med 190 medarbejdere og har en bred opgaveportefølje, der omfatter organisatoriske og tekniske IT projekter, udviklings- og implementeringsprocesser, drift- og supportopgaver, samt regionale og lokale forvaltningsopgaver. Organisatorisk er vi fordelt på 5 funktionsområder (Digitalisering og Forvaltning, IT Drift og Support, EPJ Forvaltning, Udvikling og Test og Kvalitetssikring) og til afdelingen er tilknyttet et ledelsessekretariat.

Afdelingen ledes af en afdelingschef, som vores funktionsledere refererer til. Afdelingschefen refererer til den administrerende sygehusdirektør.

Stillingen er med ansættelse som funktionsleder for Udvikling.

Her kan du læse mere om Klinisk IT.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat med virkning pr. 1. april 2021. Ansættelsesstedet er i Klinisk IT på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og mødeaktiviteter kan forekomme i hele Region Syddanmark.

I Region Syddanmark ansættes der med 3 måneders prøvetid og i henhold til HK IT eller AC overenskomsten.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingschef Lars Hagerup, tlf. 24 40 22 40 på mail: lars.hagerup@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 2. februar 2021.

Der afholdes ansættelsessamtaler i februar måned og forventeligt i løbet af uge 8.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 13. januar 2021

Arbejdssted

Location Odense