It-spe­ci­a­list til Unified Com­mu­ni­ca­tion i stort it-miljø


Brænder du for at arbejde med videoløsninger og mobility? Og har du lysten og evnerne til at give teknisk sparring? Så har du muligheden for at blive en del af teamet Unified Communication i Region Midtjylland.

Hvad består jobbet i?

Teamet arbejder med videoløsninger til bl.a. møder og konferencer og med mobility i f.eks. apps og smartphones. Sammen med dine kolleger bliver dine opgaver:

  • at forvalte (regler, guidelines, brugervejledninger, leverandørkontakt m.v.) og drifte regionens videokonferenceplatform (Pexip)
  • at forvalte (udvikling, regler, guidelines, brugervejledninger, leverandørkontakt m.v.) og drifte regionens mobilitetsplatform (VMWARE Airwatch)
  • at vedligeholde driftsdokumentation, værktøjer og vejledninger
  • at implementere og idriftsætte nye releases og integrationer til andre systemer
  • at sørge for teknisk sparring med leverandører, kollegaer og brugerne ude i organisationen
  • på sigt at indgå i beredskab (24/7/365) på løsningerne

Hvem er du?

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse og gerne erfaring inden for videokonference- og mobility eller nært beslægtede områder. Det vigtigste for os er dog, at du brænder for det, du laver, og at du går til opgaverne med interesse og engagement.

Har du kendskab til de mest forekommende it-standarder i en virksomheds infrastruktur og har arbejdet med drift af infrastruktur (netværk, server, operativsystemer, fejlretning, brugerkontakt m.v.), er det en fordel. Ligesom det er et plus, hvis du kender til andre UC&C-discipliner (chat, presense, mail og kalender, telefoni m.fl.).

Du er dygtig til at samarbejde på tværs, og ser dig selv, som en del af et hold, hvor du gerne inddrager andres kompetencer og fagligheder. Det er helt naturligt for dig at bidrage til den fælles succes og at videndele med dine kolleger. Du er proaktiv og handlekraftig, og du tackler udfordringer dedikeret med et godt humør og er respektfuld i din omgang med andre. Opgaverne i jobbet kræver, at din arbejdsstil er struktureret og kvalitetsbevidst, og at du har en analytisk tilgang til problemløsning og optimering af arbejdsgange og driftsmiljøet.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du får i driftsområdet Klienter 26 dygtige kolleger med et højt fagligt niveau og baggrunde som f.eks. ingeniører og datamatikere m.m. I vores it-afdeling bliver du en del af en åben organisation, der spænder fra økonomi-folk og it-specialister til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os.

It-drift er It-afdelingens operationelle driftsenhed, der har ansvaret for driften af it-systemer til hospitaler, regionshuse og institutioner i hele Region Midtjylland. Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. Vi har i It-afdelingen en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Jens Kristensen på 3046 3757 eller jenkre@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 7. februar 2021. Vi regner med at holde samtaler den 2. marts 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 480 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 15. januar 2021

Arbejdssted

Location Aarhus