Genopslag - Erfarne IT-pro­jektledere til digitalt at un­der­støtte den nye land­brug­s­re­form


Er du en erfaren IT-projektleder, som vil lede spændende projekter, og kan du lide at begå dig i feltet mellem kunder, forretning, IT og eksterne IT-leverandører? Så grib pennen og fortæl os om dig og dine kompetencer.

Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk landbrug. Sådan kan vi skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø.

Vi skal til at implementere en ny landbrugsreform og søger dygtige og erfarne projektledere.

En hverdag med at skabe nye løsninger til gavn for vores kunder 

Landbrugsstyrelsen har et stort systemlandskab, og vi har outsourcet vores server- og applikationsdrift, samtidig med at vi har en betydelig udviklingsportefølje ved eksterne leverandører. Vi har travlt og skal i gang med implementeringen af en ny stor landbrugsreform. Vi søger derfor endnu et par IT-projektledere, som vil styre vores IT-projekter sikkert i mål.

Du samarbejder naturligt med mange forskellige fagligheder på tværs i organisationen, og du har blik for afhængigheder og kan holde overblikket, - også når der foregår mange ting samtidig.

Du får projektdeltagerne med dig i arbejdet og sørger for at fremdriften holdes.

Det er en stilling med en bred kontaktflade til både kunder, kolleger og eksterne leverandører. Det vil være en fordel, at du har erfaring med IT-projekter, hvor forskellige IT-leverandører skal samarbejde om leverancerne.

Landbrugsstyrelsen har omlagt sin interne udvikling til agile arbejdsgange efter SAFe-metoden, og skal nu videre i den retning med vores samarbejde med vores eksterne udviklingsleverandører. I første omgang forventes projekterne at være primært vandfaldsbaseret, men det vil være en fordel hvis du også kender til agile arbejdsmetoder, særligt SAFe, så du kan deltage aktivt og drivende i forandringen hen imod agile arbejdsmetoder med leverandørerne.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • lede IT-projekter under den nye Landbrugsreform. Vi laver løsninger til gavn for kunderne, interne brugere og interessenter; herunder landmænd, sagsbehandlere og EU. Du skal sikre at deres behov bliver imødekommet, og at projekterne bliver etableret og styret på et godt grundlag. 
 • Sikre, at leverandører og interne projektdeltagere har klare rammer for deres arbejde, hvad enten det handler om krav ift. brugernes behov eller om vores tekniske krav og sikkerhedsstandarder. Du er også den, der sikrer, at vi får den nødvendige dokumentation fra leverandørerne, og at processer overholdes.
 • Varetage alle projektledelsesdiscipliner fra afholdelse af workshops, til styring, kontrolleret idriftsættelse og afrapportering.
 • Sikre, at der sker den nødvendige kvalitetssikring undervejs og at afsluttede projekter efterfølgende evalueres.
 • Sikre fokus på gevinstrealiseringen hele vejen igennem projektet

Dine kolleger

Vi kan tilbyde dig en hverdag i en af statens største IT-afdelinger. Vi har til opgave at sikre gode systemer til vores kunder og til vores interne fagenheder og sagsbehandlere. 

Vi har et godt samarbejdsklima, hvor vi involverer hinanden i opgaveløsningen, og hvor det faglige niveau er højt.

Styrelsens IT-enhed har ca. 200 medarbejdere, hvoraf en stor del er organisatorisk forankret i to agile release trains, der arbejder i agile teams med konfigurering af vores fagsystemer. Øvrige enheder varetager bl.a. leverandørstyring, test og IT-support. Et projektlederforum samler projektledere på tværs i organisationen og understøtter et fagligt fællesskab og den projektledelsesfaglige udvikling. Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil tilstræbe at give god og konstruktiv feedback.

Dig

Du har en lang videregående it-uddannelse – gerne inden for IT.

Du vil være den helt rigtige til jobbet, hvis du kan lide at tage ansvar for noget stort og at skulle navigere mellem mange fagligheder og interessenter.

Forretningsmiljøet stiller krav til hurtige ændringer pga. skift i de politiske regler.

Det er vigtigt at du bl.a.

 • arbejder struktureret og ser afhængigheder – både i detaljerne og i større sammenhænge
 • holder snor i opgaverne fra start til slut og sikrer dig at hele ”kæden” er godt med i projektet. I projekterne vil bl.a. indgå kunder, sagsbehandlere, testere, systemforvaltere, IT-arkitekter, eksterne leverandører og vores interne supportfunktion. Det er derfor vigtigt at du trives med en bred kontaktflade
 • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt, der kan dokumentere projektet og du kan formidle komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper
 • har en god it-teknisk indsigt – særligt på applikationsniveauet med forståelse for både udvikling og drift af løsninger
 • har en god organisationsforståelse
 • er engageret, serviceminded og trives med at have en stor kontaktflade

Vi ser desuden gerne, at du:

 • Er velbevandret i Statens IT-Projektmodel (bygger på PRINCE2)
 • Har kendskab til agile udviklingsmetoder, meget gerne SAFe, og erfaring med agile samarbejder med eksterne leverandører

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Jul Sørensen +45 91 32 98 23 eller IT-underdirektør Franci Johansen +45 20 99 30 04.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 28. januar 2021.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 15 January 2021

Arbejdssted

Location København