Sundheds-IT konsulent til Sundheds-IT, Staben, Ho­spi­tal­sen­he­den Vest


37 timer per uge fra 1. maj 2021

Har du lyst til

 • at anvende dine erfaringer med projektledelse eller implementering i Sundhedsvæsenet
 • at arbejde med udvikling og planlægning af brug af IT i fremtidens hospital i Gødstrup
 • at arbejde i et stærkt fagligt miljø

… så har vi stillingen til dig.

Vi søger en Sundheds-IT konsulent til Kvalitet og Udvikling i Hospitalsenheden Vest.

Som Sundheds-IT konsulent vil du bl.a. arbejde med og understøtte implementering af ny IT-løsning til at understøtte det sterile flow af instrumenter i det nye hospital i Gødstrup samt at være med til at videreudvikle brugen af systemet i de nye rammer.

Du vil som Sundheds-IT konsulent indgå i et stærkt fagligt miljø med plads til forskelighed og brug af den enkeltes kompetencer

Du vil med stillingen som Sundheds-IT konsulent indgå i den store overordnede opgave med udflytningen til det nybyggede regionshospital i Gødstrup i efteråret 2021.

Stillingen indgår organisatorisk under Sundheds-IT i Kvalitet og Udvikling, der er en funktion i Staben i Hospitalsenheden Vest med organisatorisk reference til hospitalsledelsen. Sundheds-IT består i dag af leder af Sundheds-IT, en koordinator og 11 Sundheds-IT konsulenter. Herudover er der i Kvalitet og Udvikling yderligere 13 medarbejdere samt en kvalitets- og udviklingschef. Det er et miljø præget af høj individuel faglighed men også en uformel omgangstone, hvor vi både er nysgerrige på og gør brug af hinandens kompetencer.

Sundheds-IT er fysisk placeret på Regionshospitalet Holstebro, hvor hovedtjenestestedet vil være frem til udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup i løbet af 2021.

I forbindelse med de tilknyttede projekter, vil der være en del tilstedeværelse i Sterilcentralerne i Herning og Holstebro samt i det nye byggeri på Regionshospitalet Gødstrup.

Vi sætter pris på, at du er fleksibel i dagligdagen.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder

Vores fokus er lige nu at sikre, at vi får en god udflytning til det nye hospital. Som Sundheds-IT konsulent vil du derfor som det første indgå i projektarbejdsgrupperne for to af de store projekter til etablering i Regionshospitalet Gødstrup – RM Sterilflow og KBA Analysehal. Du vil i samarbejde med øvrig projektorganisation være ansvarlig for:

Implementering af RM Sterilflow systemet.

 • Systemet skal tages i brug inden udflytning til Gødstrup samt være klar til brug i Gødstrup efter indflytning
 • Deltagelse i udarbejdelse samt gennemførelse af implementeringsplan for RM Sterilflow
 • Varetage og bidrage til løsninger af de enkelte delopgaver i implementeringen og derigennem sikre fremdrift og resultater ift. deadline, afhængigheder og kvalitet
 • Planlægning af og opfølgning på arbejdsmøder vedr. Sterilflow samt udarbejdelse af sagsfremstilling og kvalificeret beslutningsgrundlag til relevante ledelsesfora.
 • At sikre relevante interessenter inddrages i processerne
 • At sikre koordinering med det overordnede RM Sterilflow projekt på regionalt niveau. herunder
 • Koordinering med flytteprojektet om gennemførsel af aktiviteter i aktiveringsperioden.
 • Afklaring af behov for hardware og sikre bestilling, levering og opsætning af dette

Tovholder i proces for etablering af analysehal, Biokemisk Afdeling, i Regionshospitalet Gødstrup

 • Tovholder i processen vedr. etablering af analysehal i form af:
 • Koordinator i styregruppen og teamledergruppen
 • Sikre fremdrift i samarbejde med projektets projektledere
 • Administrativ procesvaretagelse, herunder udarbejdelse af sagsfremstilling og referatudarbejdelse
 • Sikre tværgående koordinering med nøglepersoner i regionen og leverandør

Efter udflytningen vil du indgår i teamet med de øvrige Sundheds-It konsulenter til varetagelse af de forskellige opgaver for Sundheds-It med anvendelse af eksisterende IT-løsninger og implementering af nye løsninger. Det vil for dit vedkommende primært være den videre udvikling og support i anvendelsen af RM Sterilflow, men der vil også komme andre områder og opgaver til.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen.

Personprofil

Vi lægger vægt på, at du

 • Har relevant kandidatuddannelse eller sundhedsfaglig uddannelse, suppleret med diplom-, master- eller kandidatuddannelse.
 • Har konkret erfaring med projektledelse eller større implementeringer, herunder evnen til at planlægge, koordinere og overholder tidsfrister.
 • Har lyst til og evner at samarbejde med mange forskellige personer og faggrupper og kan strukturere og samle op på den specialistviden, som de forskellige interessenter kommer med.
 • Kan skabe resultater og bevare overblikket i et projekt med mange forskellige aktører og parallelle processer.
 • Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed.
 • Flair for brug af it og god forståelse for anvendelse af digitale løsninger
 • Kan formulere dig klart og præcist både mundtligt og skriftligt
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt.

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte leder af Sundheds-IT Ole Zielke på tlf. 2137 5002 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.

Ansættelse fra 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg jobbet her”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 14. februar 2021
Ansættelsessamtaler vil finde sted 10. marts 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 22. januar 2021

Arbejdssted

Location Holstebro