Ap­pli­ka­tions­ko­or­di­na­tor til Sund­heds­plat­for­men, Koncern IT

Vil du arbejde med driftsopgaver relateret til Sundhedsplatformen? Så er du måske vores barselsvikar i Kliniske Applikationer, Koncern IT, Region Sjælland.

Vi søger en Applikationskoordinator, der brænder for struktur og som kan se sig selv i opgaven med at sikre den rette struktur på vores sygehuse.

Du vil komme til at spille en vigtig rolle i SOR- og Facilityteamet i Kliniske Applikationer, hvor du bliver bindeleddet mellem det IT-faglige og sygehusene relateret til opgaven omkring Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR). Du løfter opgaver, der spænder lige fra analyse af nye enheder -eller ændringer i strukturen på eksisterende sygehusene i SOR og sikrer harmoni imellem SOR og Sundhedsplatformen. Du kommer til sammen med teamet at facilitere møder med vores kunder på sygehusene, samarbejdspartnere internt og eksternt, tværregionalt og sammen med vores leverandør, EPIC. Vi har flere store og spændende projekter i pipeline, fx det nye sygehusbyggeri i Køge og Det Nære Sundhedsvæsen.

Din profil

Vi søger en kollega med relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, enten indenfor sundhed eller it - og gerne en kombination. Du kan fx være ingeniør med speciale i sundheds-it eller kliniker med erfaring fra en lignende stilling. Det er en fordel, hvis du har erfaring som systemadministrator, applikations- specialist/koordinator, superbruger, eller lign. Har du erfaring med datamigrering, Sundhedsplatformen og SOR-organiseringen, er det en kæmpe fordel.

Med udgangspunkt i dine kvalifikationer forventer vi, at du:

  • Er opsøgende i relation til egen læring, rammer og samarbejdet med andre
  • Har et stort fokus på konstant at udvikle kompetencer indenfor selvledelse og eget overblik
  • Har en struktureret, positiv og koncentreret tilgang til arbejdet
  • Kan løse opgaver med en proaktiv, vedholdende og analytisk tilgang
  • Er samarbejdsvant og har lyst og kompetencer til at samarbejde med god energi med personer med forskellig faglig baggrund og kvalifikationer
  • Kan agere facilitator i diverse sammenhænge, f.eks. lede møder og workshops og dermed kommer frem til de underliggende behov, der påvirker opbygningen af systemet
  • Har gode engelskkundskaber både ift. forståelse, mundtligt og skriftligt, gerne på et fagligt niveau,

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 330 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Vi tilbyder

Vi tilbyder et attraktivt og udviklende barselsvikariat, hvor du kan være med til at sikre en god struktur og dermed sikre de bedste mulige arbejdsgange på sygehusene.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Barselsvikariatet løber fra 1. april 2021 til 28. februar 2022 med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist

Hvis dette lyder interessant for dig, så send din ansøgning senest den 15. marts 2021.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:

Teamleder, Bjørk Bendixen på 91 32 65 21 eller på bjbe@regionsjaelland.dk eller Applikationsspecialist, Kristina Kit Schwartz på 93 56 74 26 eller på kksc@regionsjaelland.dk

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 15. februar 2021

Arbejdssted

Location Ringsted