Erfaren ERP-konsulent med fokus på SAP FI/CO


Vær med til at udvikle vores SAP FI/CO-løsning i Energinet. Som vores nye ERP-konsulent og Product Owner spiller du en nøglerolle i at sikre optimal understøttelse og videreudvikling af SAP FI/CO i en koncern med en stor samfundsmæssig betydning. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Forståelse for forretningens behov

Energinet står for at etablere, drive og vedligeholde Danmarks overordnede el- og gasnet inklusive alle udlandsforbindelser. Både gas- og elnettet er som led i den grønne omstilling under væsentlig ud- og ombygning, og alle disse mere end 500 investeringsprojekter med en samlet investeringsvolumen på over 20 milliarder kroner håndteres i SAP. Ikke mindst derfor er det ambitionen løbende at videreudvikle SAP-løsningen og få det optimale udbytte af de muligheder, som ligger heri. SAP udgør en væsentlig del af Energinets forretningsunderstøttelse, og vi har i dag en bred vifte af SAP-moduler implementeret. Vi har for nyligt gennemført en re-implementering af vores SAP-løsning på SAP S/4 HANA.

Din primære opgave er at være i tæt dialog med forretningen om ideer til og behov for at videreudvikle den eksisterende løsning, og som Product Owner for FI/CO-området har du ansvar for at prioritere opgaver inden for dit område, samtidig med at du fungerer som bindeled mellem forretningen, it og brugerne. Konkret bidrager du til at afdække og analysere forretningens behov for understøttelse i FI/CO og med afsæt i din viden og erfaring være med til at omsætte disse til udvikling og modning af processer og systemunderstøttelse. Du indgår i arbejdet med implementering af forretningsbehov, herunder at sikre forretningsparathed til løsningerne, som implementeres.

Du bliver del af et team af ERP-konsulenter, som i tæt samarbejde og med hver deres område har ansvaret for at facilitere, at gevinsterne af re-implementeringen realiseres, og at SAP som vores koncernfælles ERP-system vedligeholdes og optimeres med udgangspunkt i at sikre synergier på tværs af Energinet. Sideløbende er du inden for dit område ansvarlig for at definere og følge op på gevinsterne af nye løsninger samt uddanne og udvikle superbrugerne i best practice.

Du kan se frem til et selvstændigt og udviklingsorienteret job i snitfladen mellem it, og forretningen. Du får en meget udadvendt rolle, hvor du bruger meget tid ude i forretningen for at opsøge indsigt i deres behov.

Erfaring med SAP FI/CO

Du har en relevant baggrund som fx økonom eller controller. Du har ideelt minimum 5-10 års erfaring og har et indgående kendskab til SAP FI/CO samt erfaring med andre moduler i SAP og de forretningsprocesser, de indgår i - gerne MM.

Du har erfaring med at arbejde tæt sammen med forretningen om at identificere behov og processer, som kan implementeres i SAP.

Det er en fordel hvis:

  • Du har erfaring med end-to-end-processer i SAP
  • Du har et bredt kendskab til modulerne i SAP, særligt PS, MM, HR og PM
  • Du har kendskab til arbejdet med uddannelse og træning af brugere i systemet
  • Du har stærke kommunikationsegenskaber, særligt evnen til at forklare tekniske problemstillinger til forretningen, så det fremgår, hvordan det virker i praksis
  • Har kendskab til SAFe og/eller scrum

Da du kommer i tæt dialog med forretningen og it, er det vigtigt, at du trives med at arbejde tæt sammen med specialister og at du kan færdes på alle niveauer i organisationen. Du er god til at sælge dine ideer og stå fast på dine anbefalinger, ligesom du mestrer dialog med henblik på at sikre, at vi finder løsninger, som balancerer mellem forretningskrav og fastlagte designkriterier for SAP.

Som person er du hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger og kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du involverer relevante kolleger. Du er udadvendt og trives med at stå på scenen, når du faciliterer workshops eller underviser. Samtidig arbejder du struktureret og kan planlægge og håndtere mange opgaver med til tider uoverensstemmende deadlines. Du har analytisk sans, men er kendetegnet ved et holistisk syn, der gør dig i stand til at finde løsninger, som tilgodeser Energinets samlede behov for systemunderstøttelse.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” senest 7. marts. Vi forventer at holde samtaler 11. marts 2021 (1. samtale - online) og 19. marts 2021 (2. samtale - onsite). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Dorte Hestbek Sørensen på telefon 30 67 46 86. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 22. februar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia