First Responder til vores Security Operation CenterVil du efter en spændende vagt kunne læne dig tilbage og tænke over, at du har gjort en forskel? Og motiveres du af at tage del i at jagte og nedkæmpe truslen fra it-angreb, som kan true patientsikkerheden i Region Midtjylland? Så læs videre her.

Cybertruslen mod sundhedssektoren er stigende. Derfor øger Region Midtjylland sikkerhedsindsatsen, så vi i fremtiden proaktivt kan imødegå de øgede trusler mod vores sundhedsvæsen og regionens hospitaler. Vi overvåger i afdelingen 24Syv regionens infrastruktur og kritiske applikationer for derved at reagere rettidigt og rigtigt på drifts- og sikkerhedshændelser.

Sikkerheds-overvågning og ’first response’ er i fokus

Du er afdelingens faglige ståsted inden for visitering og indledende håndtering af sikkerhedshændelser. Du er med til at overvåge og reagere på sikkerhedshændelser 24x7 og sikrer, at dine 14 kollegaer er trænede og opdaterede på first responder-rollen.

Du bliver afdelingens kontaktpunkt for koordinering og udvikling af den operationelle risikostyring i regionen. Du får derfor et aktivt samarbejde på tværs af It-afdelingens kontorer og områder. Det tætte samarbejde sikrer, at vi løbende styrker sammenhængskraft og effektivitet inden for de operationelle sikkerhedsprocesser: Hændelses-, sårbarheds- og trusselsstyring.

Dine opgaver har afsæt i risikostyring

Afdelingen 24Syv har en central rolle i den operationelle risikostyring – det er helt centralt at sikre en så effektiv kobling mellem detektering og respons.

Dine opgaver bliver særligt at:

  • Udvikle dashboards og alarmeringsmekanismer i samarbejde med andre afdelinger
  • Håndtere alarmer fra vores overvågningssetup
  • Udvikle kriterier for respons og handling, samt udføre visitering og første analyse af hændelser
  • Dokumentere hændelser, impact og prioritet, herunder sikre datakvalitet og sporbarhed
  • Eskalering af, og opfølgning på sager til relevante afdelinger og teams
  • Være incident coordinator på major incidents
  • Identificere, prioritere og udbedre forbedringspunkter for vores first respondere

Et godt overblik og masser af service

Vi forventer, at du har erfaring inden for it-sikkerhedsområdet, kombineret med et stærkt kundeservicegen. Du har kendskab til ITIL-procesarbejde, og det er en fordel, hvis du har arbejdet med ServiceNow og LogPoint.

Vi er i gang med at modne vores operationelle sikkerhedsprocesser i Region Midtjylland, så du får gode muligheder for at sætte dit præg på, hvordan vi løbende modner vores operationelle risikostyring.

Da aktivitetsniveauet kan være højt, er det en forudsætning, at din tilgang til opgaverne er grundig og struktureret – og at du kan bevare overblikket i pressede situationer. Du arbejder selvstændigt og udviser stor ansvarsfølelse, tålmodighed og engagement. I 24Syv skal vi kunne forholde os til alarmer og kald fra alle regionens forskellige forretningsområder, og du er derfor god til at tilegne dig ny viden.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af vores 14 medarbejdere store 24Syv-afdeling i vores overvågningscenter i Aarhus. Vi er It-afdelingens ansigt ud i forretningen uden for normal åbningstid.

It-afdelingen i Region Midt er en stor organisation med over 470 medarbejdere og specialister med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø. Fælles for os er, at vi dyrker faglighed og tværfagligt samarbejde lige højt. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling, og vi sikrer os, at du får varierende og udfordrende arbejdsopgaver. Vi lægger i det hele taget stor vægt på videndeling og læring, og at vi har det sjovt, når vi går på arbejde. Har du humor, og kan du lide at omgås andre mennesker, så passer du godt ind i vores uformelle omgangstone og plads til forskellighed.

Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Per Xu Rasmussen på 2055 1409 eller per.xu.rasmussen@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 14. marts 2021. Vi regner med at holde samtaler den 24. marts, og du må inden da forvente at skulle udfylde en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 450 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 24. februar 2021

Arbejdssted

Location Aarhus