Prak­ti­kant til spæn­dings­fel­tet mellem com­pli­an­ce og IT-sikkerhed


Har du interesse for spændingsfeltet mellem compliance og IT-sikkerhed, og vil du være med til at præge Energinets GRC-agenda (Governance, Risk og Compliance) – med særlig fokus på cyber- og informationssikkerhedsområdet? Så søg ind som praktikant i efteråret 2021. Dit praktikophold vil foregå på Energinets hovedkontor i Fredericia.

Hvem er vi?

Som praktikant hos Energinet bliver du en del af et uformelt miljø, som er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, tværgående samarbejde og fokus på faglig og personlig udvikling. Vores opgave er at sikre forsyningen af el og gas i Danmark, samtidig med at den grønne omstilling sker samfundsøkonomisk effektivt.

Hvad tilbyder vi?

Som praktikant i Bæredygtighed og Compliance (som er én af flere afdelinger i Koncernjura) vil du bl.a. få indsigt i og praktisk erfaring med:

 • Compliancearbejdet i en reguleret virksomhed – særligt inden for områderne IT, GDPR og CSR
 • Samspillet med ekstern revision og tilsynsmyndigheder
 • Defense lines, internt kontrolmiljø og sammenhængen mellem risikostyring og interne kontroller
 • Gennemførelse af interne complianceundersøgelser (audits)
 • Afrapportering til den øverste ledelse

Du vil især komme til at arbejde tæt sammen med vores IT Compliance Officer, som er ansvarlig for at overvåge cyber- og informationssikkerhedsområdet i Energinet – med henblik på at sikre at koncernen opfylder og kan dokumentere sit ambitiøse modenhedsmål. Du vil bl.a. bistå med:

 • Udarbejdelse af spørgerammer til interne complianceundersøgelser
 • Opfølgning på anmærkninger fra interne undersøgelser og eksterne tilsyn og revisioner
 • Gennemførelse og dokumentation af stikprøvekontroller
 • Koordinering af eksterne revisions- og tilsynsaktiviteter
 • Betjening af Energinets nyetablerede Governance, Risk og Compliance (GRC) udvalg
 • Diverse løbende opgørelser (fx kontrolrettidighed) og kontrolopgaver

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er studerende på cand.it, cand.merc.dat. eller lignende. Samtidig er du fagligt velfunderet, flittig og god til at samarbejde.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv, karakterudskrift og andre relevante bilag via linket, så vi har den senest 6. april 2021. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Pfänner på rpn@energinet.dk/23 33 88 94 eller IT Compliance Officer Morten Skovhøj Jakobsen på mjk@energinet.dk/50 89 54 00. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1300 engagerede og højt uddannede medarbejdere. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 25. februar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia