Proaktiv pro­cesko­or­di­na­tor med øje for op­ti­me­rings­po­ten­ti­a­ler


Du får her muligheden for at bidrage til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden i tæt arbejde med den øverste ledelse i vores selskab Eltransmission. Du bidrager ved at sikre, at der er orden i penalhuset og styr på vores processer. Du bliver en del af stabsenheden Ledelsesstøtte, hvor vores opgaveportefølje spænder bredt. Vi står midt i en transformation og kigger ind i nye metoder og tilgange til vores processer – her støtter du administrativt op og byder ind på udviklingsmuligheder. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Vi spiller ledelsen god

Vores ansvar er at supportere selskabets ledelse inden for mødekoordinering, asset management, økonomi, indtægtsrammeregulering og strategikoordinering. Vi skaber overblikket og de produkter, som ledelsen skal bruge for at optimere driften. Afdelingen består af otte dygtige vidensmedarbejdere, som spænder over flere forskellige fagligheder og ansvarsområder. Vi har en uformel omgangstone og veksler mellem at arbejde i tillidsfulde samarbejdsrelationer og fokusere selvstændigt.

Central og alsidig rolle med bred snitflade

Som proceskoordinator får du en bred og meget central rolle. Du bliver ansvarlig for vores proces-system, som er med til at sikre, at vi har orden i tingene. Du får et dybdegående kendskab til systemet, så du kan fokusere på at optimere og udvikle på det, samtidig med at du supporterer forretningen i brugen af systemet.

Du får også en vigtig opgave i at supportere vores ledelsesassistent og asset management konsulent. Du bruger dit gode overblik til at være tovholder på fx klargøring til audits, referater og mødeindkaldelser og du sikrer målrettet koordinering med den øvrige organisation.

Dine konkrete opgaver bliver blandt andet at:

  • drifte og udvikle vores proces-system
  • yde IT-teknisk og faglig bistand til afdelingsledere, redaktører og brugere af systemet
  • bistå med understøttelse af driften af vores asset management system
  • være backup til vores ledelsesassistent; klargøring af mødematerialer, referatskrivning, sagsfremstilling m.m.
  • netværke og koordinere på tværs af organisationen

På sigt kan der være mulighed for, gennem blandt andet facilitering, at deltage i tværgående strategiske initiativer eller -arbejdsgrupper.

Proaktiv og selvstændig profil med solid forretningsforståelse

Du har minimum en uddannelse på bachelor-niveau indenfor fx strategi, organisation, forretningsudvikling eller lignende. Denne har du kombineret med nogle års erfaring som fx PA, projektkoordinator, procesassistent eller andet, hvor du har fået en god forståelse for proceskortlægning, koordinering og at understøtte og navigere i forretningen. Du besidder stærke kommunikative evner i skrift og tale på både dansk og engelsk, så du er godt klædt på til referatskrivning og forfatning af kortere tekst-materiale. Generelt IT-flair og at kunne videreformidle denne er en nødvendighed for at få succes i jobbet. Det er en fordel hvis du har konkret erfaring med procesarbejde og -dokumentation samt erfaring med systemet D4 infonet.

Du har en stærk proaktiv og struktureret tilgang til opgaveløsning. Med fokus på enkelthed, er du nysgerrig på hvordan man bedst muligt kan understøtte og skabe værdi for forretningen og du forstår vigtigheden af et stærkt netværk på tværs af organisationen. Du trives i den supporterende rolle med fokus på både drift og udvikling.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” senest 11. marts 2021. Vi forventer at holde samtaler 17. marts 2021 (1. samtale online) og 24./25. marts 2021 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ledelsesstøtte, Heidi Schak Barsøe, på telefon 51 67 78 55. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 25. februar 2021

Arbejdssted

Location Fredericia