Syddansk Sund­hedsin­nov­a­tion søger en konsulent til enheden for Digital In­nov­a­tion


Brænder du for at lede og koordinere tværsektoriel elektronisk kommunikation i Region Syddanmark? Så hører vi meget gerne fra dig.

Enheden for Digital Innovation hos Syddansk Sundhedsinnovation søger en konsulent, som vil være med til at skabe fremtidens digitale sundhedsvæsen sammen med brugerne.

I enheden arbejder vi med digital innovation, herunder projekter inden for digitalt samarbejde på tværs af sektorer, sundhedsteknologi og telesundhed. Enheden er organiseret i tre teams og varetager blandt andet systemejerskabet for den tværsektorielle elektroniske kommunikation i Region Syddanmark. Vi søger en konsulent til team Sundhedssamarbejde, som skal bistå med at forvalte den digitale kommunikation på tværs af sektorerne.

Dine arbejdsopgaver vil have fokus på det samarbejdende sundhedsvæsen, og du vil få ansvaret for at koordinere indsatser omkring den standardiserede beskedudveksling til primærsektoren, herunder implementering af MedCom-standarder, som i de kommende år bliver moderniseret. Du vil sammen med kollegaer i teamet blive en af regionens repræsentanter ind i dette arbejde. Du får dermed indflydelse både på udviklingen og den efterfølgende implementering af moderniseringstiltagene i Region Syddanmark.

Som konsulent i Digital Innovation vil du indgå i en enhed med dygtige kollegaer, der i deres arbejde værdsætter service, samarbejde og humor. Har du motivationen til at tage ansvar for opgaver i en organisation med mange interessenter og komplekse processer, så er her en yderst spændende mulighed for at blive en del af en organisation, der er i rivende udvikling.

Faglige kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har:

 • En relevant baggrund - gerne en sundhedsfaglig uddannelse evt. suppleret med videreuddannelse.
 • Indgående viden om sundhedsvæsenets organisering
 • Erfaring med tværsektorielt sundhedssamarbejde.
 • Viden om MedCom-standarder og anvendelse heraf
 • Erfaring med koordinering af samarbejde på tværs af interessenter.
 • Erfaring med at formidle komplekse problemstillinger - både i tale og på skrift.
 • En god forståelse for digitalisering af forretningsprocesser.

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • Tager ejerskab og ansvar for dine opgaver.
 • Motiverer og inspirerer projektdeltagere og samarbejdspartnere.
 • Har en vilje og evne til at stå forrest i arbejdet.
 • Værdsætter tværfagligt samarbejde og er åben, nysgerrig og opsøgende over for nye opgaver og områder, hvor du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Kan arbejde selvstændigt og understøtte et godt samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Er forandringsparat og dygtig til at prioritere og uddelegere.
 • Arbejder målrettet og sikrer, at projekter bliver afsluttet inden for aftalt tid og med overholdelse af økonomi og opfyldelse af kvalitet.
 • Har sans for detaljen, men samtidig kan bevare overblikket og se sammenhænge.
 • Er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne består af en bred pallette af administrative opgaver, herunder:

 • Repræsentation af Region Syddanmark på møder i MedCom.
 • Deltagelse i fora på tværs af afdelinger i regionen samt tværsektorielle fora.
 • Projektledelse af digitaliseringsprojekter med mange interessenter på tværs af organisationer.
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger og høringsvar til understøttelse af beslutninger i administrative fora.
 • Etablering af faste og midlertidige samarbejds- og arbejdsgrupper.
 • Tæt samarbejde med regionens sygehuse, afdelinger i Regionshuset og kolleger i de øvrige regioner.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale målrettet sundhedsfaglige og understøttelse af implementeringsprocesser.

Om stillingen

Vi tilbyder en stilling i en specialiseret og udviklingsorienteret organisation med varierende og udfordrende opgaver inden for en sektor i rivende udvikling, hvor du er med til at samskabe fremtidens sundhedsvæsen.

Digitalisering er et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen i Region Syddanmark. Der er stadig mange uopdyrkede områder, der skal tages hånd om, og vi har mange spændende og innovative projekter i støbeskeen.

Du vil indgå i enheden Digital Innovation, som består af 26 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle brænder for at forbedre sundhedsvæsenet både for patienter og sundhedspersonale.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. Vi lægger derfor vægt på både faglig og personlig udvikling, og sørger for at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Om os

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion i Region Syddanmark, der arbejder med innovation fra idé til implementering. Vi samskaber løsninger til fremtidens sundhedsvæsen og understøtter regionens sygehuse og de sociale centre i at udvikle deres ydelser og services, som svar på nuværende og fremtidige udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Projektporteføljen i Syddansk Sundhedsinnovation omfatter foruden tværsektoriel sundheds-it og digital innovation også innovationsprojekter med fokus på brugerkvalificering af byggerier, udvikling og test af velfærdsteknologiske løsninger, fundraising samt udvikling af innovationskultur.

Du bliver en del af en stab, der består af ca. 65 medarbejdere med mange forskellige specialistkompetencer. Du kan læse mere om Syddansk Sundhedsinnovation på www.syddansksundhedsinnovation.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om fast stilling på fuld tid. Arbejdsstedet er i Forskerparken i Odense.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, og stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Flere oplysninger

For yderligere oplysninger om stillingen i team Sundhedssamarbejde kan du kontakte Teamkoordinator Tine Kongsted Eefsen på tlf. 6161 4995.

Ved spørgsmål relateret til ansættelsesvilkår kan du kontakte Enhedschef Christian Mercado på tlf. 2617 6775.

Hvis du synes, at stillingen lyder interessant, skal du sende din ansøgning, så vi har den senest mandag d. 15. marts 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 11 og uge 12.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 26 February 2021

Arbejdssted

Location Odense