Vær med til at styre it-po­r­te­følj­en i Land­brugs­sty­rel­sen


Vil du være med til at udvikle it-løsninger, der understøtter EU’s fremtidige landbrugspolitik og sikrer et konkurrencedygtigt landbrugserhverv på bæredygtige vilkår? Og har du stærke kompetencer indenfor porteføljestyring og økonomiopfølgning? Så kan du få en vigtig rolle at spille, når vi sammen skal virkeliggøre regeringens visioner om en rigere natur, et sundere vandmiljø og et mere klimavenligt dansk landbrug.

Du vil bidrage til at gennemføre fremtidens grønne landbrugspolitik

Landbrugsstyrelsen står over for spændende opgaver med stor politisk bevågenhed, og du kan bidrage væsentligt til at realisere regeringens ambitiøse mål for klima, natur og miljø. Du vil gennem stærk procesimplementering understøtte gennemførelsen af den europæiske landbrugslovgivning sammen med dine kolleger i team It-stab og styrelsens andre enheder. Dit arbejde med porteføljestyring og økonomiopfølgning er med til at sikre vores investeringsråds beslutningsproces. Samtidig er din porteføljestyring afgørende i at understøtte vores it-projektledere, så projekterne forløber sikkert gennem alle faserne i styrelsens projektmodel og inden for det godkendte budget. Landbrugsstyrelsen afvikler nogle projekter agilt og andre projekter efter vandfaldsmodellen. Vi har lagt vores interne udvikling om til agile arbejdsgange efter SAFe-metoden og skal nu videre i den retning i samarbejde med eksterne udviklingsleverandører.

Du bidrager væsentligt til at realisere regeringens ambitiøse mål for klima, natur og miljø. Du sikrer enkle processer og kvalitet gennem godt samarbejde. Du samarbejder med mange forskellige fagligheder på tværs i organisationen, og du har blik for afhængigheder og kan holde overblikket - også når der foregår mange ting samtidig. Du får projektlederne med dig i arbejdet og sørger for, at processer udvikles så simpelt som muligt og implementeres så solidt som muligt. Du har et veludviklet servicegen og er frisk på at løse mange slags opgaver. Du får en bred kontaktflade til alle niveauer i organisationen, og du skal både kunne lave en god sag klar, skrive en letforståelig nyhed på intranettet og understøtte projektledere og It-ledelsesgruppen i den løbende økonomiopfølgning og budgetlægning.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • understøtte de interessenter i styrelsen, der bruger vores it-governace bl.a. it-projektledere og kolleger i de forskellige fag-enheder
 • justere og følge op på styrelsens it-governance og tilpasse processer og skabeloner
 • hjælpe med at følge op på økonomi og budgetlægning i it-enheden
 • gå i dialog med brugerne af vores it-projektmodel, udarbejde project assessments og justere modellen
 • sikre kvalitet af materiale til investeringsrådet, der godkender igangsættelsen af it-projekter, herunder udarbejde prioriteringsoverblik
 • opdatere og sikre kvalitet af data i vores porteføljestyringsværktøj ProjectFlow.

Dine kolleger

Vi kan tilbyde dig en hverdag i en af statens største it-afdelinger med ca. 230 medarbejdere. Vi sikrer gode systemer til vores kunder og kolleger i de faglige enheder. Landbrugsstyrelsen har et stort systemlandskab og en betydelig udviklingsportefølje i vores interne agile organisation og ved en række eksterne leverandører. Vores it-drift er sourcet. 

Du bliver en del af Team It-Stab, hvor vi lige nu er 14 i teamet med forskellige fagligheder. Vi har en uformel tone og har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og har let til grin og smil. Teamet arbejder på tværs af it-enheden med opgaver inden for informationssikkerhed, it-porteføljestyring, sekretariatsfunktion for It-Investeringsrådet, kommunikation, SIAM-implementering, økonomiopfølgning, udarbejdelse af notater og besvarelse af interne og eksterne bestillinger. Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil tilstræbe at give god og konstruktiv feedback.

Du gør det komplekse simpelt

Du har en lang videregående uddannelse og praktisk erfaring med porteføljestyring – gerne indenfor den offentlige sektor eller it-området. Har du erfaring med økonomiopfølgning, vil det være en fordel.

Du vil være den rigtige til jobbet, hvis du er stærk i at udvikle og implementere processer og forstår at gøre det komplekse simpelt. Du kan få teori og praksis til at hænge sammen, når du navigerer mellem mange fagligheder og interessenter.

Det er vigtigt, at du:

 • holder snor i opgaverne fra start til slut og sikrer, at hele kæden er godt med i implementeringen
 • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt og kan formidle komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper
 • holder af at gøre processer så enkle som muligt
 • har praktisk erfaring med projektledelse - gerne både agilt og vandfald
 • har en god organisationsforståelse og -interesse
 • er serviceminded og trives med at have en stor kontaktflade

Vi ser desuden gerne, at du:

 • er velbevandret i Statens IT-Projektmodel (bygger på PRINCE2)
 • har erfaring med økonomistyring
 • kender de agile udviklingsmetoder, meget gerne SAFe, og erfaring med agile samarbejder med eksterne leverandører

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen. Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, så vi forventer, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte It-underdirektør Franci Johansen +45 20 99 30 04 eller teamleder i It-Stab Oliver Graner Sæbye +45 91 32 98 16.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 15. marts 2021.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 2. marts 2021

Arbejdssted

Location København