Region Syd­dan­mark søger Chef­kon­su­lent til Net­værk­stea­met i Regional IT


Region Syddanmark søger Chefkonsulent til Netværksteamet i Regional IT.

Ønsker du at bidrage til drift og udvikling af ét af landets største og mest driftskritiske netværk?

Kan du motivere fagligt dygtige og engagerede medarbejdere i Regional IT’s Netværksteam og sikre den fortsatte udvikling af området? Så er du måske vores nye chefkonsulent.

Som chefkonsulent vil du sammen med funktionschefen have den daglige, faglige ledelse af fagområdet Netværk. P.t. er vi 13 stærkt specialiserede kolleger, der i samarbejde med blandt andet Operationel Sikkerhed og de øvrige funktioner i Infrastruktur afdelingen, dagligt løfter de mange komplekse opgaver, der ligger i netværksdriften i Region Syddanmark.

Det er din opgave primært, at lede teamet og sikre, at kollegerne tager ansvar for kvaliteten af arbejdet samt den service kollegerne yder hinanden, kunden og slutbrugeren. Sekundært deltage du selv i opgaveløsning løsning, når det kræves.

Da du formelt er ressourceejer, skal du løbende planlægge og følge op på teamets bemanding og produktion, samt prioritere opgaver og ressourcer i teamet med henblik på leverancesikkerhed, kvalitetssikring, effektivitet og udvikling.

I tæt samarbejde med kolleger i teamet samt funktionschefen er du desuden med til at videreudvikle såvel den tekniske platform, teamet som enhed samt generelle og specifikke processer og arbejdsgange.

Chefkonsulenten indgår i ledergruppen i Regional IT og refererer til funktionschefen for Netværk & Operationel Sikkerhed.

Dine primære opgaver er, at:

 • være synlig og tilgængelig for medarbejderne
 • styre opgaveflow, sikre vagtplaner samt daglig ressourcefordeling og koordinering
 • planlægge og gennemføre teammøder og opfølgningssamtaler med medarbejderne
 • medvirke til sikring af faglig udvikling og trivsel blandt medarbejderne
 • i samarbejde med funktionschefen og ledelsesteam sætte retningen for teamet
 • igennem ITIL processer fortsat udvikle områdets modenhed – herunder med specielt fokus på udarbejdelse af dokumentation om en fast del af opgaveløsning
 • sikre og biddrage til kontinuerlig team building for at få 2+2 til at give 5

Din profil

Der kan være flere tilgange til stillingen, men du kan sætte flueben ved hovedparten af nedenstående:

 • flere års erfaring med it drift i en større organisation, gerne fra en netværksfunktion
 • har bredt kendskab til teknologier, infrastruktur og it-sikkerhedsløsninger i markedet for derigennem at medvirke til design af nye tiltag
 • har erfaring som teamleder og kan lede specialister der på deres felt er dygtigere end dig selv
 • er en udpræget holdspiller og du lytter, før du handler
 • er en dygtig formidler også af nye tiltag
 • træffer beslutninger og sætter handling bag dine ord
 • robust af natur – også når tingene ikke spiller din vej

Har du en relevant lederuddannelse eller en netværkscertificeringer som CCNA/CCNP, vil disse vægtes positivt.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Vi arbejder med udbredt digitalisering af arbejdsgange for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i vores projekter. Der afholdes daglige statusmøder, så alle ved, hvor vores fokus er, og hvilke opgaver vi prioriterer.

Vi arbejder aktivt med Continual service improvement (CSI) for løbende at sikre kolleger, teams og ledelsen gode idéer til forbedringer i dagligdagen bliver integreret.

Fordi vi ved, at det gode liv ikke kun foregår på arbejdspladsen, får du et job med en fleksibilitet og en samlet pakke, du får svært ved at finde andre steder.

Yderligere informationer

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef for Netværk og Operationel Sikkerhed, Thomas Hæstrup på 2369 5164 eller thh@rsyd.dk.

Ansættelsessted er i Kolding.

Din ansøgning

Ansøgningsfrist den 5. april 2021.

1. ansættelsessamtaler afholds d. 15. april. 2. samtale afholdes d. 21. april.

Tiltrædelse forventes den 1. juni 2021 eller efter aftale.

Mellem første og anden samtalerunde vil vi anvende relevante tests.

Løn- og ansættelsesform er efter gældende regler og gensidig aftale.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 2. marts 2021

Arbejdssted

Location Kolding