Chef­kon­su­lent til For­valt­ning - Regional IT, Region Syd­dan­mark


Vi mangler en Chefkonsulent, der kan bistå med faglige ledelsesopgaver i forhold til 28 travle it-medarbejdere med stærke product management profiler i Regional IT. Vil du have et job med mening, hvor du er med til at servicere 26.000 kolleger på tværs af hele regionen og sørge for, at de har digitale værktøjer og systemer, der gør, at de kan arbejde mere effektivt til gavn og glæde for 1,2 millioner borgere? Så er det måske dig, vi leder efter til en stilling som chefkonsulent til Forvaltning.

Forvaltning er et velfungerede funktionsområde i Regional IT, der leverer højt specialiserede forvaltningsydelser til Region Syddanmark. Forvaltningsfunktionens 28 medarbejdere er en del af regionens centrale IT afdeling - Regional IT, som leverer ydelser til regionens sygehuse 24/7/365.

Forvaltningsfunktionen er placeret i Planlægningsafdelingen sammen med Arkitekturfunktionen.

Forvaltning leverer primært ydelser inden for product management. Vi har ansvaret for en bred række produktområder og services, fx robot/automatiseringssoftware, Microsoft-applikationer, telefoni/video samt inden for infrastrukturmæssige områder.

I Forvaltning vil du indgå du i et lederteam sammen med funktionschefen og en yderligere chefkonsulent. Som chefkonsulent er din centrale ledelsesopgave at sørge for, at medarbejderne fungerer i det daglige. Du skal bl.a. sikre at medarbejderne er fagligt klædt på, så de kan levere overblik og udvikling inden for aftalte rammer. Ligeledes fokus på at professionalisere vore roadmaps for produkter/services til gavn for slutbrugerne, samarbejdspartnere og systemejere. Et kommende fokus område bliver at løfte vores kompetencer inden for rådgivning og kommunikation til vores interessenter.

Du skal gennem faglig ledelse være med til at sikre processer og roadmaps får en kontinuerlig standardisering og harmonisering af regionens it portefølje, samt en kontinuerlig forbedring af vore processer og leverancer.

Du er, som ledelsens daglige repræsentant over for medarbejderne, ansvarlig for at gennemføre tiltag på team og medarbejderniveau i tæt samspil med det samlede ledelsesteam i Forvaltning.

Du vil indgå i den samlede ledergruppe i Regional IT, herunder også i ledelsesteamet for IT Planlægning sammen med Arkitekturområdet.

Opgaver

Som chefkonsulent vil du i samspil med funktionschefen, skulle

 • Afholde statusmøder med medarbejderne samt teammøder med fokus på den faglige udvikling og koordinering.
 • Være synlig og tilgængelig for medarbejderne og fungere som sparringspartner, der giver feedback på opgaver og initiativer. Det er vigtigt, at du tænker målrettet kommunikation ind i det daglige arbejde.
 • Understøtte merarbejderne i udarbejdelse af velunderbyggede beslutningsoplæg.
 • Understøtte arbejdet med forvaltningsbudgetter.
 • Koordinere den løbende opgaveløsning med resten af Regional IT samt Region Syddanmarks decentrale IT organisationer, der befinder sig på de enkelte sygehusenheder.
 • Igangsætte nødvendige tiltag for at forbedre trivsel og samarbejde.
 • Kommunikation til og med medarbejderne, samt generel information ud af funktionsområdet.
 • Sikre relevante informationer til den øvrige afdelingsledelse vedrørende forhold i teamet.
 • Sikre overblik ift. ressourcetræk på medarbejderne, herunder medvirke til prioriteringer af indsatser.
 • Sætter retning i samarbejde med ledelsen.
 • Bidrage aktivt til ansættelses- og introduktionsforløb.
 • Bidrager aktivt til MUS efter aftale med funktionschefen.

Din profil

Det er en fordel, at du har arbejdet med forvaltning af it-systemer i tidligere jobs.

Du har en bred viden om it, gerne med nogle års erfaring med ledelse inden for it i en kompleks organisation.

Du kan understøtte ledelsen af et team, som har stærk faglighed til fælles, og som har vidt forskellige profiler. Du har en positiv tilgang til samarbejde og evner at motivere med udgangspunkt i empati og forståelse for det faglige fællesskab, som du bliver en del af. Samtidig forventes det, at du kan lytte dig til kernen af komplekse problemstillinger og sætte dig igennem, når situationen kræver det.

Derudover har du:

 • Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
 • Evnen til at skabe overblik samt til at beskrive og formidle komplekse problemstillinger.
 • Indsigt i egen ledelsesstil og ønsket om at gøre en forskel for medarbejderne.
 • Udover faglig ledelse har du også erfaring med tværgående ledelse.
 • Erfaring med ledelse på teamniveau.

Er Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er søndag den 28. marts 2021. Første samtalerunde forventes afholdt den 30. marts 2021 og anden runde forventeligt den 8. april 2021. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding inden 2. samtale.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Morten Hansen på telefon 2920 1184.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 5. marts 2021

Arbejdssted

Location Vejle