SAP-spe­ci­a­li­ster til SAP Kom­pe­ten­ce­cen­ter i Kon­cern­ser­vi­ce, Kø­ben­havns Kommune


Vil du arbejde med SAP S/4 HANA og sikre optimale processer og videreudvikling af SAP i en af landets allerstørste offentlige virksomheder?

Vi søger SAP-specialister med solid end-to-end procesforståelse og dyb indsigt i økonomi- og forretningsprocesser. I SAP Kompetencecenteret får du en unik mulighed for at præge den videre udvikling af Københavns Kommunes ERP-løsning. Du skal være stærk på en eller flere områder, som finans, budgettering, rapportering, autorisationer, integrationer og stamdata. Derudover bør du have et godt kendskab til planlægning, styring og rapportering i en SAP-løsning. Har du et forudgående kendskab til de kommunale regnskabs- og bogføringsregler er det en fordel.

Lidt om baggrunden

Københavns Kommune har implementeret en SAP HANA løsning (Kvantum), som understøtter indkøb, debitor, kreditor, budget, regnskab, økonomistyring, ledelsesinformation, projektstyring, tidsregistrering og vedligeholdelse i alle kommunens syv forvaltninger.

SAP Kompetencecenter

Den fortsatte videreudvikling, forvaltning og sikring af drift er forankret i SAP Kompetencecenter, som er en del af Center for Finans i Koncernservice. Vores opgave er at sikre, at løsningen på bedste vis understøtter vores nuværende og fremtidige forretningsprocesser og understøtter det samlede målbillede for god økonomistyring og regnskabsvæsen med en passende SAP roadmap i Københavns Kommune. Vi er pt. ved at gennemføre en migrering fra Simple Finance til S4/Hana 2020.

Jobbet som SAP-løsningsspecialist

Du bliver ansvarlig for, at Kvantum-løsningen hænger sammen indenfor rammerne af SAP-standard samt løbende bidrager til og understøtter vores SAP roadmap. Det indebærer, at du i samarbejde med procesejere behovsafdækker, forventningsafstemmer, kvalitetssikrer og implementerer ændringer og løsninger via vores drifts- og vedligeholdelsespartner KMD.

Som SAP-løsningsspecialist er din opgave at

 • arbejde tæt sammen med forretningsprocesejere om videreudviklingen af den eksisterende løsning
 • sikre, at der er en optimale understøttels af forretningsprocesser, og at disse fungerer på tværs af forvaltningerne
 • rådgive i den optimale brug af løsningen, herunder design af uddannelsesmateriale, -planer og tage aktiv del i test
 • have en god dialog med forretningsprocesejer og KMD vedrørende fejlretninger, specifikationer, ændringsanmodninger, kvalitetssikring og dokumentation
 • tage aktiv del i at få vores ITIL-processer som incidents, problems og service requests til at fungere ved at foretage mindre rettelser og ændringer

Hvem er du

Du har en stærk end-to-end proces- og stamdataforståelse i relation til SAP, og du mestrer balancen mellem at hæve dig op i helikopteren og bevæge dig ned i detaljen. Du er serviceminded, teamplayer, resultatorienteret, tager ansvar og er god til at dele viden og til at samarbejde. Er du det, vil du trives godt hos os.

Vi ser gerne, at du

 • har minimum fem års erfaring med SAP på økonomi, autorisations- og/eller integrationsområdet, og gerne kendskab til SAP-moduler som FICO, BI/BO, PBC, GRC Suite og Business Integrity Screening
 • har stor erfaring med regnskab og finansielle processer
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for regnskab, finans, revision som fx HA, HD, cand.merc. og/eller IT
 • har erfaring som SAP-konsulent eller praktisk erfaring med SAP fra en økonomi- eller itfunktion og dermed erfaring i at specificere, dokumentere, teste og undervise i specifikke SAP-funktioner
 • arbejder struktureret og kender til ITIL-processer, release management og gerne Servicenow
 • kommunikerer klart og tydeligt, da du skal kunne formidle dit fagområde til ikke-eksperter
 • mestrer dialog mellem interne og eksterne samarbejdspartnere, organisatoriske enheder og niveauer

Du skal trives med det ukendte, fordi vores hverdag kan være uforudsigelig. Du skal være god til at finde løsninger og bygge relationer. Du skal desuden kunne navigere i et felt med mange interessenter, da du får en stor intern og ekstern kontaktflade.

Mulighed for karriere- og kompetenceudvikling

Du bliver en del af en organisation med højt til loftet og stærk holdånd, hvor vi sætter pris på professionalisme, samarbejde, udvikling og trivsel via spændende opgaver og en god work/life-balance.

Ansættelsesvilkår  

Stillingerne er til besættelse snarest muligt. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Vibeke Nymann på 4020 4614.

Søg via nedenstående link senest mandag den 12. april 2020

Om Center for Finans

Center for Finans er en del af Koncernservice, som er et af landets største shared servicecentre. Vi løser alle typer af finansopgaver for forvaltningerne i Københavns Kommune med fokus på leverancer i høj kvalitet – til tiden. Vi er i gang med en omfattende transformation, som skal sikre bedre og billigere administration, bl.a. via øget anvendelse af digitalisering og automatisering samt kvalitetsudvikling. Kom og vær med til at sætte dit aftryk på udviklingen.

Koncernservice er en professionel serviceorganisation

I Koncernservice har vi et stærkt fagligt miljø med kompetente og specialiserede medarbejdere inden for finans, løn, HR og personalejura. Vi udvikler konstant vores kompetencer og faglighed for at kunne forenkle arbejdsgangene, når vi etablerer nye teknologiske løsninger på tværs af kommunen. Og vi insisterer på, at vores løsninger skaber en reel effekt hos vores brugere på den længere bane. Vi er ca. 600 medarbejdere der løbende er i dialog med kommunens syv forvaltninger og ca. 45.000 medarbejdere. Vi er med andre ord administrativt samlingspunkt, der skal sikre en effektiv og intuitiv digital administration for hele Københavns Kommune. Mød os på www.koncernservice.kk.dk.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 15. marts 2021

Arbejdssted

Location København