CBS - Copenhagen Business School - er et unikt erhvervsuniversitet med ca. 1.500 ansatte og 20.500 studerende fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk.

I IT-afdelingen er vi ca. 80 medarbejdere fordelt på support, drift, projektledelse og systemintegration. Vi leverer omkostningseffektive IT-løsninger af høj kvalitet til CBS' studerende og ansatte, der er helt afhængige af solide og stabile løsninger, som understøtter CBS’ kerneprocesser. Vi vægter åbenhed, initiativ og samarbejde på tværs meget højt og ser det som vores fornemste opgave sammen at levere forretningsdrevet it til CBS.

Driftsenheden har ansvar for at vedligeholde og styre CBS’ IT-infrastruktur, herunder servervirtualisering (Windows og RHEL), netværk, directory-services, e-mail, databasesystemer, forretningsapplikationer, backup og sikkerhed. Vi har fokus på konsolidering og standardisering, og vi styrer vores teknologiske rejse ved hjælp af vores teknologistrategi som sætter rammerne for, hvilke teknologier der anvendes.

Driftsenheden består af 15 engagerede medarbejdere, og vi lægger vægt på professionelt samarbejde, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af ansvarsområderne. Dette opnår vi gennem en høj grad af åbenhed, dialog og gensidig respekt. I Driftsenheden benytter vi dagligt Kanban til løbende koordinering og vidensdeling.

IT-Sik­ker­hedsspe­cial­ist til CBS

Er du CBS' nye IT-Sikkerhedsspecialist, der i en nyoprettet stilling får ansvaret for den tværgående operationelle IT-sikkerhed?


CBS er i gang med at styrke arbejdet med IT-sikkerhed i forbindelse med drift og udvikling og ønsker at ansætte en sikkerhedsspecialist med erfaringer inden for Security Operations, Log Management og SIEM, best practices inden for drift af både Microsoft og open source-systemer samt best practices inden for systemudvikling og configuration management. Området dækker både vores on premise- og cloud-løsninger.

Stillingen er nyoprettet og indeholder også arbejdet med at lokalisere nye indsatsområder og tilrettelægge disse på en hensigtsmæssig måde. Desuden skal du koordinere og organisere de allerede eksisterende områder, således at de lever op de relevante risikovurderinger.

Stillingen refererer til Driftschefen, og der vil være relationer og samarbejde med mange enheder og forskellige roller på CBS. Det er vigtigt at dette samarbejde bliver målrettet og frugtbart, således at sikkerhedstiltagene har gennemslagskraft på alle relevante områder.

Konkret bliver du blandt andet ansvarlig for Log Management og SIEM samt løbende opbygning og vedligehold med det mål at opnå bedre sikkerhedspraksis. Der vil også være opgaver i relation til security by default og security by design - vi arbejder hen imod at sikkerhed altid er tænkt ind fra starten i både drift og udvikling. Dette er en tværgående opgave som berører hele IT-afdelingen.

Arbejdsopgaver i stillingen

Der er blandt andet følgende hovedopgaver i stillingen:

 • Log Management og SIEM-baseret på ELK stack, herunder tilrettelægge monitorering/rapportering samt bidrage til og sikre håndtering af hændelser.
 • Udvikle og formidle best practices IT-afdelingen inden for drift, vedligehold, oppetid, udviklings- og konfigurationsstyring.
 • Arbejde med og udvikle processer indenfor sårbarhedsskanninger og CIS20
 • Tilrettelægge overholdelse af sikkerhedspolitiker på tværs af IT-afdelingen
 • Sparring i forhold til sikkerhedspraksis i forbindelse med drift udvikling og vedligehold
 • Awareness-opgaver IT-afdelingen
 • Driftsarbejde på relevante systemer
 • Deltagelse i projekter og projektarbejde.

Krav til erfaring / kvalifikationer og personlige kompetencer

Stillingen kræver en person med blandt andet følgende kompetencer:

 • Lang og avanceret erfaring med operation informationssikkerhed i sammenhæng med især driftstilrettelæggelse og håndtering af sikkerhedshændelser
 • Informationssikkerhedsuddannelse og/eller sikkerhedscertificeringer
 • Dybtgående kendskab til teknisk IT-infrastruktur
 • Erfaring med sikkerhed, logning/SIEM og rapportering
 • Erfaring med projektdeltagelse og evt. også projektledelse.

Derudover lægger vi vægt på at:

 • Du er engageret, fleksibel og målrettet
 • Du kan følge opgaver til dørs og tage selvstændigt ansvar
 • Du har en professionel og åben måde at kommunikere på
 • Du har erfaring med projektarbejde og er en god teamplayer
 • Du lægger vægt på rettidig og opdateret dokumentation.

Endelig skal du have engelskkompetencer på et niveau, der svarer til stillingens indhold og krav.

Vi tilbyder

 • En nyoprettet og selvstændig rolle som IT-Sikkerhedsspecialist, hvor du får store muligheder for at påvirke hele sikkerhedsområdet og gøre en forskel
 • En uformel omgangsform
 • En arbejdsplads med foretrukne værdier som forretningsdreven IT, teamspirit og involvering
 • Gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Et alsidigt teknologisk miljø, der udfordrer din evne til udogmatisk at tænke ’på tværs’
 • Rummelige rammer for tilrettelæggelse af opgaver og en fleksibel arbejdstid (flextid).

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

Din ansøgning

ISG Denmark står for rekrutteringsprocessen i forbindelse med denne ansættelse.

Ansøgning og fyldestgørende CV sendes til application.bruhn@isg.com husk at angive ref. no. 83.133 - send den snarest, vi behandler ansøgninger løbende.

Hvis du ønsker at registrere din profil i ISG's cv-database samtidigt med din ansøgning, kan du bruge ansøgningsknappen - eller gå via ref. no.83.133 på ISG career portal.

Hvis du har spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte Michael Bruhn fra ISG på +45 20 96 65 10 / michael.bruhn@isg.com.


Gem job

ISG Danmark
Publiceret: 19 April 2021

Arbejdssted

Location København