IT Com­pli­an­ce Spe­ci­a­list

Du får her muligheden for at bidrage til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden i tæt samarbejde med hele organisationen på alle niveauer. Vi er afhængige af, at vores processer og systemer bakker om det ansvar vi har som selvstændig offentlig virksomhed i forhold til IT-sikkerhed, persondatabeskyttelse og databeskyttelse generelt. Du er med til at sikre, at der er styr på IT- og cybersikkerheden i vores IT-systemer, der understøtter alt fra økonomistyring til Danmarks el- og gasforsyning. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Vi sikrer compliance på tværs af hele Energinet

Du bliver en del af afdelingen Bæredygtighed og Compliance, som er en del af koncernstabene. Vores ansvar er at sætte rammerne indenfor områderne IT-compliance, bæredygtighed, CSR, databeskyttelse af persondata og forretningsmæssigt følsomme data, samt for overholdelse af lovgivning og politikker generelt i Energinet. Som SOV, med nationalkritisk infrastruktur, er vi underlagt tilsyn fra Energistyrelsen og Rigsrevisor, ligesom vores interne revisionsfunktion fører tilsyn med, at risikostyringen og kontrolmiljøet er effektivt. Til at sikre, at vi lever op til kravene som SOV, sidder vi 5 kollegaer og arbejder målrettet med dette. Vi har en bred faglighed i teamet og en evne og vilje til at arbejde sammen og prøve nye arbejdsmetoder - både i og udenfor afdelingen. Vi vægter en uformel omgangstone og frihed under ansvar.

Optimering og daglig drift går hånd i hånd

Som IT Compliance Specialist kommer du til at arbejde med best-practice indenfor risikostyring, med særligt fokus på kontrolmiljøet på IT-sikkerhedsområdet. Du sikrer orden i penalhuset og laver løbende forbedringer der optimerer på kontrolmiljøet og skaber effektive og veldrevne processer på tværs af koncernen.

Dine konkrete opgaver dækker blandt andet over:

  • Designe, udvikle og overvåge IT-kontroller
  • Håndtere IT-kontrolafvigelser
  • Facilitere løbende risikovurderinger ift. til- og fravalg af IT-kontroller
  • Udarbejde relevant og risikobaseret rapportering
  • Dialog med og uddannelse af IT-kontroludøvere og -ejere
  • Udviklekoncepter i samarbejde med øvrige kontrolfunktioner i koncernstabe, særligt økonomi
  • Samarbejde med IT Compliance Officer i afdelingen, intern revision og hele IT-organisationen

Struktureret og analytisk med solide kommunikative evner

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig, vi er meget åbne for at få forskellige profiler ind i vores team. Det vigtigste er, at du har kendskab til IT-sikkerhedsprocesser, IT-revisionserklæringer og gængse rammeværk og standarder, herunder ISO 27001/27002 og at du trives med strukturerede opgaver, årshjul og regelmæssig afrapportering. Vi forestiller os at du har et par års erfaring, hvor du har arbejdet struktureret og analytisk med opgaverne. Det er et krav, at du kan kommunikere klart og tydeligt på både dansk og engelsk, da du skal kunne formidle dit fagområde til ikke-eksperter, både mundtligt og skriftligt. Endelig har du et godt kendskab til MS Office, særligt Excel og PowerPoint.

Da du er i tæt dialog med procesejere i forretningen, er det vigtigt, at du trives med at arbejde tæt sammen med såvel specialister som generalister, og at du kan færdes på alle niveauer i organisationen. Du er god til at sælge dine ideer og stå fast på dine anbefalinger, ligesom du mestrer dialog mellem både interne og eksterne.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her” senest 8. april 2021. Vi forventer at holde samtaler 14./15. april 2021 (1. samtale online) og 21. april 2021 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Pfänner, på telefon 23 33 88 94. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1300 engagerede og højt uddannede medarbejdere. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 23. marts 2021

Arbejdssted

Location Fredericia