Af­del­ingsleder til Cyber Defence Center (CDC)


Vi søger en erfaren og udviklingsorienteret leder med solid IT-sikkerhedserfaring, der kan drive og udvikle afdelingen Cyber Defence Center.

Cyber Defence Center har ansvaret for den løbende sikkerhedsovervågning af JN Datas infrastruktur, og for at igangsætte relevant hændelseshåndtering ved sikkerhedshændelser. Afdelingen har direkte reference til Vice President for Cyber Defence og besidder en nøglerolle i det fortsatte arbejde med at sikre, at sikkerhedshændelser ikke udvikler sig, og herved fastholde en høj kvalitet og stabilitet i IT-driften. Dette sker gennem et tæt samarbejde med den øvrige IT-organisation og kundernes sikkerhedsfunktioner.

Sikkerhedsovervågningen er forankret i et hybrid setup i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner og i tæt samarbejde med sektor CERT’en (DCIS). Afdelingen beskæftiger sig dermed primært med tier-2 og tier-3 hændelseshåndtering.

Afdelingen består af to teams; et team fokuseret på udvikling og værktøjsintegration og et team bestående af sikkerhedsanalytikere, med medarbejdere fordelt på de 3 JN Data lokationer i Silkeborg, Roskilde og Warszawa.  

Afdelingens medarbejdere besidder et højt teknisk niveau, og JN Datas Cyber Defence Center er ét af få certificerede teams i Danmark inden for sikkerheds hændelseshåndtering.

Ansvar og opgaver

Forretningsområdet Security & Compliance er JN Datas sikkerhedsorganisation, med mere end 75 ansatte. JN Data har igangsat en række strategiske initiativer for at udvikle sikkerhedsområdet. Det Operationelle og Compliance relaterede sikkerhedsområde har således været ét af de mest prioriterede indsatsområder for JN Data i de senere år, og vil fortsat være det i 2021. Security & Compliance består af området Cyber Defence med afdelingerne Operational Security, Cyber Defence Center og Vulnerability Management, samt områderne Governance & Risk Management og Compliance & Control.

Som Afdelingsleder for Cyber Defence Center får du ansvaret for at lede og udvikle afdelingen og dermed en nøglerolle i at sikre, at JN Data leverer den mest optimale service til vores kunder i den finansielle sektor. Du får end-to-end ansvar for driften af servicen, inkl. det overordnede budgetansvar. Du lykkes med opgaven i et tæt samarbejde med dit ’serviceledelsesteam’, som består af Service Owner, Service Architect og Technical Lead. Du vil fra starten få ansvaret for +10 medarbejdere, og skal via dem udvikle afdelingens kompetence- og arbejdsområder.

Du har fokus på sikkerhed og Cyber Defence’s bidrag til den samlede forretning i JN Data i et tæt samarbejde med ledergruppen i Security & Compliance og vores kunder. Du motiveres af dette arbejde og går forrest med engagement, kommunikation og relationsskabelse. Dette med et stærkt fokus på det tværorganisatoriske samarbejde. 

Forventninger til kvalifikationer og kompetencer

Solid erfaring med ledelse og sikkerhed fra en større IT-organisation eller konsulentvirksomhed.

Du har en relevant uddannelse og minimum 5 års erfaring med operationel sikkerhedsledelse i en større IT-organisation eller konsulentvirksomhed.

Derudover forventer vi at:

  • Du har erfaring med konceptudvikling, optimering og økonomi
  • Du har en empatisk og relationsskabende ledelsesstil
  • Du har erfaring med ledelse af forandringer
  • Du har erfaring med kriseledelse
  • Du er en stærk kommunikator og dygtig facilitator og mødeleder
  • Du tænker helhedsorienteret og sætter mål og retning for afdelingen
  • Du kan begå dig på alle niveauer, både internt og hos vores kunder
  • Du kan kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale.
  • Relevante certificeringer som eks. CISM, CISSP, CEH, GSEC, GCIH vil være en fordel.

JN Data har hovedsæde i Silkeborg og kompetencecentre i Roskilde og Warszawa. Stillingen kan besættes i Silkeborg eller Roskilde med forventeligt 30-50 rejsedage om året.

Yderligere information

Vi holder, hvad vi lover. I JN Data er dette vores ambition. Vores løfte til hinanden, vores kunder og vores samarbejdspartnere er, at vi tager hinanden seriøst. Den adfærd vi viser er, at vi skaber og bevarer overblikket, at vi indgår tydelige aftaler og overholder dem samt at vi kommunikerer rettidigt og relevant.

Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder. 

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning via Søg stilling. Hvis du har konkrete spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Vice President Martin Hansen på tlf. 63 63 69 69 eller mail mnn@jndata.dk.

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Om JN Data

JN Data leverer sikker, stabil og effektiv IT-drift, -infrastruktur og -service til den finansielle sektor. I samarbejde med vores kunder når vores løsninger ud til mere end 40.000 ansatte i 200 banker- og realkreditinstitutter i Danmark og Norden. Vi har kontorer i Silkeborg, Roskilde og Polen, og vi er i alt mere end 800 IT-professionelle. JN Data er ejet af Jyske Bank, Nykredit, Bankdata, SDC og BEC, som sammen med Silkeborg Data udgør vores seks kunder. 

Gem job

JN Data A/S
Publiceret: 24 March 2021

Arbejdssted

Location Silkeborg eller Roskilde