Region Syd­dan­mark søger en Product Owner til Udvikling i Regional IT


Regional IT søger en Product Owner, der vil skabe overblik, styre backlog og være en drivende kraft i at sikre, at vi laver de rigtige ting korrekt ud fra den bedste prioritering, når vi laver integrationer og udviklingsopgaver i Region Syddanmarks udviklingsfunktion.

Stillingen

Du bliver en del af Regional ITs funktionsområde for udvikling, hvor du skal arbejde sammen med mange interessenter. Vi er involveret i mange store løsninger af både national og regional karakter. Vi er blandt andet i fuld gang med integrationerne til vores nye elektroniske patientjournal, vi udvikler komponenter til Automatisk medicin ekspedition og har opgaver i mange andre spændende og meningsfulde kliniske systemer. Derudover laver vi apps til at effektivisere interne opgaver.

Udviklingsfunktionen består af 28 dygtige og kompetente kollegaer fordelt på tre teams, der består af udviklere, UX-designer, integrationskoordinatorer, scrummastere og product ownere. Hjælpsomhed, humor og teamånd går hånd i hånd med en professionel tilgang til opgaveløsningerne. Vi arbejder med scrum, og udvikler os mere og mere i vores hensigt om at blive selvorganiserende, agile teams.

Det produkt, du som Product Owner har ansvaret for, består af en bred palette, da vi som nævnt ovenfor, primært laver delelementer til at binde 3. partsssystemer sammen. Du arbejder i krydsfeltet mellem det forretningsmæssige og IT-løsningerne, og det er vigtigt, at du har forståelse for begge verdener. Der er stor efterspørgsel efter løsninger fra os, og det er derfor som Product Owner vigtigt at have blik for prioriteringen af de helt overordnede projekter, samtidig med at der tages hensyn til deadlines og ønsker fra de forskellige opgavestillere. Det er vigtigt at have en god og konstruktiv dialog med opgavestillerne, en god forståelse for den forretning, der skal understøttes, og det behov der er.

Du skal som product owner formå at prioritere og sikre at opgaverne på backloggen, er nedbrudt i opgaver, der kan gennemføres. Dette arbejde foregår i samarbejde med udviklingsteamet, der skal omsætte opgaverne på backloggen til konkrete løsninger.

Det er vigtigt, at du evner at uddelegere opgaver til teamet, er sparringspartner i forhold til udførelse af opgaverne og lyttende i forhold til det input teamet bidrager med.

Du vil i dagligdagen få et meget tæt samarbejde med udviklingsteamet, Scrummaster og Chefkonsulenten. Sidstnævnte bliver din sparringspartner, hvis der er udfordringer, som f.eks. behov for at indgå kompromisser omkring prioriteringer. Derudover er du løbende i tæt dialog med opgavestillere og andre samarbejdsparter.

Din baggrund

Du har en baggrund indenfor IT, hvor du i høj grad har beskæftiget dig med den forretningsvendte del, og har derfra fået en stor grad af forståelse for, hvordan IT-løsningerne bedst muligt kan understøtte brugerne. Du er fortrolig med forretningsanalyse, meget gerne arbejdsmæssig erfaring med kliniske systemer, og optimalt har du tidligere arbejdet som product owner i et agilt udviklingsmiljø.

Det kan også være, at du har været projektleder, men nu gerne vil arbejde dybere med den forretningsmæssige del.

Din profil

 • Du er en dygtig kommunikator og bliver opfattet positiv og konstruktiv i din dialog.
 • Du er analytisk, selvstændig og kan håndtere komplekse problemstillinger i samspil med meget forskellige samarbejdspartnere.
 • Du er socialt udadvendt, har udprægede samarbejdsevner og formår at kunne etablere relationer og netværk på tværs af organisationen.
 • Du forstår essensen af at navigere ting igennem, så dine interessenter føler sig mødt og mærker, at du ønsker at spille dem gode.
 • Du har drive, tager ansvar og slipper først en opgave, når den er sikkert grebet.
 • Du har en positiv tilgang til tingene, og bidrager gerne til den gode stemning.
 • Du er struktureret og god til at holde overblik over mange opgaver.
 • Det vil være en fordel:
  • at du har kendskab til scrum og agile udviklingsmetoder
  • at du har faglig indsigt i sundheds-it

Det er en forudsætning, at du kan tale, forstå, og skrive dansk og engelsk.

Om os

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os altid på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger også vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Funktionschef Gitte Mølkjær Høst på tlf. 6170 6350 eller Chefkonsulent Thomas Mauritzen på tlf. 5164 3117.

Du får arbejdssted i Kolding, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen.

Din ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 11. april 2021. Vi forventer at afholde første samtalerunde den 15. april 2021 og anden samtalerunde den 22. april 2021. Mellem samtalerne vil du eventuelt blive bedt om at gennemføre tests.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 25. marts 2021

Arbejdssted

Location Kolding