Com­pli­an­ce Officer til Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen (bar­selsvi­ka­ri­at)


Har du lyst til at sikre Sundhedsdatastyrelsens, samfundets og Sundhedsministeriets data og informationer gennem arbejdet med informationssikkerhed? Du vil fra afdelingen for Cyber- og Informationssikkerhed styre og koordinere arbejdet i koncernens ISMS (informations security Management System). Du vil derfor igennem dit arbejde sikre og beskytte borgernes sundhedsoplysninger.

Om Cyber- og Informationssikkerhed

Arbejdet i sundhedsvæsenet er blevet mere afhængigt af digital understøttelse samtidig med, at der er flere trusler end nogensinde mod vores it-miljøer. Dette er især blevet tydeligt i forbindelse COVID-19. Der er kommet større fokus på it-sikkerhed både på nationalt plan og i sektorens enheder.

Sundhedsdatastyrelsen er en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen, der hver dag behandler store mængder personfølsomme data til patientbehandling, forskning, klagesagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og meget mere. Vores afdeling Cyber- og Informationssikkerhed (CIA) har til opgave at styrke indsatsen for, at disse oplysninger bliver beskyttet bedst muligt.

Afdelingen koordinerer ministeriets kontakt til andre myndigheder, bl.a. Center for Cybersikkerhed, Datatilsynet og Rigsrevisionen. Vi varetager ud over koncern informationssikkerhedsfunktionen samtidig funktionen som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) for sundhedssektoren.

Vi er en engageret enhed, der lægger vægt på vidensdeling og samarbejde for at sikre en smidig opgaveløsning og frem for alt fokuserer vi på at forbedre kapaciteten og kapabiliteten inden for cyber- og informationssikkerhed i ministeriet, styrelsen og hele sundhedsvæsenet.

Din hverdag hos os

Vi søger en barselsvikar, som skal styre og understøtte vores ISMS.

Du skal, som compliance-medarbejder styrke arbejdet med informationssikkerhed og sammen med resten af teamet få det til at leve og udvikle sig. Fundamentet, ledelsessystemet og processerne er allerede implementeret, og du skal bringe metoder og struktur ind på tværs af aktiviteterne, herunder sikre den nødvendige koordination og styring af aktiviteterne i koncerninformationssikkerhedsfunktionen og koncernens årshjul, samt stå for rapportering og formidling til vores ledelse.

Du vil skulle varetage flere opgaver, blandt andet sikre koordinering i informationssikkerhedsorganisationen samtidigt med, at du skal stå for at producere dokumenter i samarbejde med forretningens institutioner, sikre dokumentation, leverandørstyre og facilitere workshops.

Dine primære opgaver, som compliance-medarbejder vil være:

 • Bidrage til, at organisationens ISMS bliver udviklet og modnet
 • Sekretariatsbetjene ledelsesudvalg og relevante fora, der arbejder med Informationssikkerhed
 • Udarbejde solide skriftlige beslutningsoplæg, rapportering og andet materiale til ledelse og medlemmer af styringsfora
 • Planlægge og koordinere aktiviteter i forhold til organisationens ISMS og årshjul
 • Deltage i arbejdet med at udarbejde retningslinjer, vejledninger m.v. til de forskellige målgrupper i organisationen
 • Sikre involvering af medarbejdere og interessenter i arbejdet med informationssikkerhed og ISO27001-implementering
 • Sikre vidensdeling på tværs af dine kollegers arbejdsopgaver og holde os compliant i forhold til ISO27001 standarden
 • Du vil i samarbejde med resten af teamet understøtte koncernens institutioner i arbejdet med informationssikkerhed og deres compliance.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har en relevant akademisk uddannelse. Derudover fungerer du godt i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte opgaver ofte må prioriteres over andre opgaver.

Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle, strukturere og styrke informationssikkerheden inden for sundhedsområdet.

Det er vigtigt, at du kan arbejde med din værktøjskasse afhængig af situationen, og at du ikke er bleg for selv at opsøge information hos kolleger eller nærmeste ledere.

Derudover forventer vi, at du har:

 • gode formidlingsevner, mundtligt og skriftligt – og du skal kunne lide at formidle
 • ageret som rådgiver og været med til at lægge niveauet inden for projektledelse, rapportering m.m.
 • gode samarbejdsevner og kan holde hoved koldt i pressede situationer
 • overblik i en kompleks hverdag og kan udlede de væsentlige problemstillinger og se dit arbejde i et større perspektiv
 • et strukturelt gen, og kan skabe orden i komplicerede situationer.

Det vil være en fordel med:

 • viden om ISO27001
 • erfaring med projektorienteret arbejde
 • erfaring i forhold til, at arbejde med eller implementere ISMS
 • viden om databeskyttelsesforordningen
 • domænekendskab fra sundhedsvæsenet eller fra anden offentlig myndighed.

Du skal forvente at skulle igennem et sikkerhedsgodkendelsesforløb for at kunne udføre din rolle.

Det vil være en fordel, hvis du har domænekendskab fra sundhedsvæsenet eller fra anden offentlig myndighed.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø inden for informationssikkerhed, cybersikkerhed og compliance. Du vil få spændende arbejdsopgaver og kan være med til at sætte dit præg på informationssikkerheden i sundhedsministeriets koncern. Du vil blive en del af en afdeling på 12 medarbejdere, som arbejder i et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer.  

Der vil være mulighed for relevant videreuddannelse i ansættelsesperioden.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.  

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte afdelingschef Søren Bank Greenfield på sbgr@sundhedsdata.dk (primært) eller tlf. 3268 9141.

Du kan læse mere om, hvad vi laver på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Er du interesseret?

Klik på "Søg jobbet her" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 17 og 18.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 25-04-2021

Gem job

Sundhedsdatastyrelsen
Publiceret: 25. marts 2021

Arbejdssted

Location København