System­kon­su­lent søges til Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et


Brænder du for application management, og vil du være en del af det team, der udvikler og vedligeholder det danske visumsystem? Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en systemkonsulent til team Visum- og grænsekontrol i Koncern It’s Program og projektenhed. 

Lidt om alt det, vi tilbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet er godt på vej til at have implementeret Digitaliseringsstrategi 2021, så foran venter Digitaliseringsstrategi 2024, som er under udarbejdelse. Yderligere og forbedret digital understøttelse af ministeriets forretning er generelt højt prioriteret – her skal også fremhæves et særligt fokuspunkt i strategien, som er implementeringen af en række vigtige it-systemer i EU’s Schengensamarbejde. Ministeriets del af den samlede danske implementering af it-systemerne har udkrystalliseret sig i vores Schengen it-program, som pt. bl.a. omfatter et nyt system til ind- og udrejsekontrol (EES), som du kan læse mere om her og større ændringer til det danske visumsystem IVR-VIS -  læs mere her. EES og IVR-VIS giver tilføjelser til ministeriets systemportefølje, så der er et behov for flere gode application management-kræfter.

Vi søger en profil, der kan sætte sig ind i både tekniske og forretningsmæssige problemstillinger og formidle disse mellem bl.a. teknikere, forretning og beslutningstagere. Forvaltningen foregår på tværs af fag-, forretnings- og systemgrænser, og det er derfor vigtigt, at du kan arbejde struktureret og inden for fastlagte processer, samtidigt med at du har en god teknisk forståelse.

Din primære arbejdsopgave er application management, som bl.a. indebærer:

 • afdække, prioritere og implementere funktionelle og non-funktionelle krav i samarbejde med forretning og udviklingsleverandør
 • leverandørsamarbejde og kontraktopfølgning
 • budgetstyring
 • koordinering og gennemførsel af test og releases
 • diverse årshjulsopgaver – fx opfølgning på it- og informationssikkerhed, code review, indberetning og aflevering til Rigsarkivet, rapportering m.m.
 • deltagelse som specialist på dit område i it-projekter
 • intern og ekstern 3rd level support
 • opdatering og kvalitetssikring af dokumentation
 • udarbejdelse og kvalitetssikring af vejledninger og uddannelsesmateriale
 • kommunikation og samarbejde. Der er bl.a. et tæt samarbejde med EU LISA, så en del kommunikation vil foregå på engelsk

Som systemkonsulent kommer du til at indgå i et team med reference til projektchefen, og du vil derudover skulle arbejde tæt sammen med både forretningen, øvrige medarbejdere i Koncern It, andre myndigheder og eksterne leverandører. Du vil, i samarbejde med projektchefen og de andre i teamet, få mulighed for at præge hverdagen og de arbejdsprocesser, teamet arbejder efter.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog – meget gerne præget af humor. Du får 80 engagerede kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver.

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet, dvs. departementet, Hjemrejsestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændingestyrelsen. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører.

Koncern It er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – det kan både være en akademisk baggrund eller en it-uddannelse. Derudover forventer vi, at du har erfaring med application management, at du er engageret i dit arbejde, og at du har en passion for at levere en god arbejdsindsats. Det vil være en fordel, hvis du er vant til at arbejde struktureret og analytisk samt sætter en ære i, at dine opgaver leveres inden for aftalt tid, budget og kvalitet.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har erfaring med at få forretningsbehov og it-krav til at mødes 
 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt 
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • kan strukturere, dokumentere og selvstændigt planlægge dit arbejde 
 • er god til at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer
 • agerer proaktivt, så forudsigelige ændringer og vedligeholdelsesopgaver håndteres rettidigt

Det er en fordel, hvis du: 

 • har erfaring med forvaltning af samfunds- eller forretningskritiske systemer
 • har politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation
 • har erfaring med metodisk application management
 • har relevante certificeringer og erfaring med agile metoder

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter enten overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation eller OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer. Krav om tilgængelighed på it-systemerne betyder, at du skal være forberedt på at skulle være med til at afvikle servicevinduer om natten. Du kan således forvente natarbejde ca. 4-7 gange årligt. Natarbejde honoreres særskilt ved siden af din faste månedsløn.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte program- og projektchef Lotte Enevold Snedker på telefonnummer 61 98 35 40 eller på e-mail lens@uim.dk.

Søg stillingen

Klik på knappen nederst på siden og upload din ansøgning m.v. senest mandag den 12. april 2021, kl. 12.00.  

Der holdes samtaler mandag den 19. april 2021. 

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Ansøgningsfrist:

12-04-2021

Arbejdstid:

Fuldtid

Arbejdssted:

Adelgade 11-13
1304 København K

Hjemmeside:

www.uim.dk


Læs hvad medarbejderne synes om at arbejde hos os. 

Gem job

Udlændinge- Og Integrationsministeriet
Publiceret: 26. marts 2021

Arbejdssted

Location København