Product Manager til In­te­gra­tions­plat­form


Har du solid it-teknisk indsigt og er god til strategisk planlægning? Vil du samtidigt arbejde med meningsfyldt IT og være med til at udvikle integrationsplatformen i Region Syddanmark?

Du har hermed muligheden for at blive en del af et næsten nystartet teamområde (Forvaltning – Infrastruktur Basisplatform) med en håndfuld medarbejdere. Tilsammen er I ansvarlige for udarbejdelsen af bl.a. roadmaps for it infrastruktur og platforme, som Regional IT har ansvaret for – til gavn for mere end 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark – primært på sygehusene.

Du vil være med til at lægge planer og være en driver for udviklingen af den regionale integrationsplatform (REGIS).

REGIS anvendes til f.eks. integration/deling af patientoplysninger (Medcom beskeder) mellem mange af regionens kliniske it-systemer. Herudover sker der kommunikation til fx praktiserende læger. Teknologien baserer sig på IBM WebSphere Application Server baseret på Java, IBM MQ og Infor Cloverleaf integrationsmotor.

Platformen understøtter fil og API baseret integrationer, routening/transport af data, transformation af data (EDI <> XML, HL7 <> XML, FHIR).

Forvaltningsfunktionen er en del af Planlægningsafdelingen, som også omfatter Arkitekturfunktionen. Forvaltning leverer primært ydelser inden for product management, hvor vi har ansvaret for en bred række produktområder og services, f.eks. robot/automatiseringssoftware, Microsoft applikationer, telefoni/video og meget andet.

Som Product Manager får du bl.a. ansvaret for, at der er udarbejdet strategiske roadmaps og at disse afspejler regionens øvrige IT-strategier.

Det er vigtigt for regionen, at vi er forudsigelige i vore strategi- og teknologivalg, således vi imødekommer omgivelsernes behov – samtidig skal vi være tydelige omkring nødvendig økonomi og udarbejde gode beslutningsgrundlag for aktiviteterne.

Derfor efterlyser vi en medarbejder, som er en dygtig formidler i skrift og tale samt har et indblik i økonomiske fremstillinger.

Dette betyder ligeledes, at du vil indgå i anskaffelser og udbud, hvormed anvendelse af kontrakter er en kendt egenskab, du besidder.

På REGIS-området er der etableret et tværgående serviceteam, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer (arkitektur, support, driftsleverance, sikkerhed, projektledelse m.v.) indgår mhp. at støtte op omkring udviklingen af platformen. Du vil skulle arbejde i dette team med dygtige kollegaer, hvor I sammen kan bringe vores Integrationsplatform til nye højder!

Vi forventer, at du kan sætte det for bordenden af dette tværgående serviceteam.

Som Product Manager forventer vi derfor, at du har evnerne til at løse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med en lang række parter. Du vil ofte være midtpunkt i opgaveløsningen og skal kunne bevare overblikket.

Opgaver:

 • Udarbejdelse af governancestruktur for forvaltningsområdet.
 • Leverandørstyring og kontraktopfølgning.
 • Samarbejde og dialog med dygtige IT-specialister.
 • Koordinering af tværgående serviceteams.
 • Kommunikation på alle niveauer i organisationen.
 • Udarbejdelse af strategiske roadmaps, der rækker 1-2 år frem.
 • Udarbejdelse af velunderbyggede beslutningsoplæg til ledelsen/systemejer.
 • Ændringsstyring, herunder prioritering af udviklingsønsker.
 • Sikre test bliver udført ved nye løsninger/større changes.
 • Sikre ISO 27001 sikkerhed.
 • Økonomistyring / forvaltningsbudget.
 • Medvirke til licensstyring sammen med licensmanager.

Vi forventer, at du:

 • Er god til at kommunikere og kan formulere dig tydeligt og klart - mundtligt såvel skriftligt. Det er en forudsætning, at du taler og skriver flydende dansk.
 • Har en omfattende viden om it-infrastruktur.
 • Har erfaring med økonomistyring.
 • Har erfaring med leverandørstyring.
 • Er kvalitetsbevist.
 • Er systematisk og struktureret.
 • Har viden om informationssikkerhed og eventuelt erfaring i at vurdere it-løsninger informationssikker-hedsmæssigt.
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for it eller tilsvarende erfaring.
 • Er teamplayer men kan sætte sig for bordenden for dit produkt område.

Er Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er i organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

Du får arbejdssted i Vejle, hvor dine kolleger skaber rammen om et positivt, energisk og udfordrende arbejdsmiljø. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 13. april 2020. Første samtalerunde forventes afholdt den 15. april og anden runde forventeligt den 22. april. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef Morten Hansen på telefon 2920 1184.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 26. marts 2021

Arbejdssted

Location Vejle