Har du lyst til at fremme og optimere an­ven­del­sen af digitale enheder?


I Banedanmarks It Driftssektion har vi ansvaret for de administrative it-systemer. Vi har travlt og har en stigende efterspørgsel efter udbredelse af it-løsninger. Vi søger derfor en ny kollega. Du skal arbejde med life cycle management for slutbruger-enheder med fokus på styring af AV og print.

Du får et spændende job med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil med input, hvor du vil have indflydelse på optimering af fremtidens kommunikations-løsninger og yderligere implementering af follow-me print.

Banedanmark It består i alt af 59 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks admini­strative it-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om udvikling og brug af infor­ma­tionsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forretningsprocesser.

Du refererer til sektionschefen/It-Driftschefen, og bliver en del af It Drift. Vi er 18 medarbejdere, som bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kompetencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone og med plads til at involvere os i hinanden. Vi tilstræber at arbejde agilt og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i Kanban.

Bidrag til udviklingen

Du vil indgå i arbejdet med håndtering af Banedanmarks slutbrugerenheder. Heriblandt pc’er, mobiltelefoner, tablets samt AV-løsninger og printere.

Du vil i tæt samarbejde med 2 medarbejdere inden for området få ansvar for videre­udvikling, implemen­tering og vedligehold af print- og AV-løsninger, herunder virtuelle møderum, samt print management processer. Opgaverne omkring print består derfor også af at styre udskiftning og håndtering af netværks­printere. Du vil også skulle indgå i arbejdet med sikkerhed og klientbeskyttelse.

Banedanmark benytter sig af Microsoft 365-platformen og de mange omkringliggende produkter, herunder Intune (Mobile Device Management), og det vil derfor være en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Microsoft 365 og Azure. Herudover skal du være indstillet på, at du som en del af It Driftssektionen vil blive inddraget i alsidige it-driftsopgaver.

Vær med til at stille krav og finde løsninger

Du kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger og følger dine opgaver til dørs. Du er analytisk, har kendskab til procesarbejde og dokumentation og er forretningsorienteret med et stærkt planlægningsgen.

Du trives i en tværgående og koordinerende rolle, hvor hverdagen ofte byder på alsidige opgaver og med en bred kontaktflade i samspil med såvel brugere som leverandører. Du skal give tekniske input i forhold til indkøb af digitale enheder. Du er teknisk minded og forstår at gå i dybden med teknikken. I samarbejde med vores under­leveran­dører, som står for opsætning og support, skal du kunne formidle komplekse problemstillinger i brugerhøjde. Kan du også navigere i en politisk styret organisation, er dette et plus.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Måske er du nyuddannet eller har solid erfaring med life cycle management/lignende stillinger. Du har it-faglige kompetencer. Du holder fingeren på den tekniske puls og opsøger aktivt viden om nye funktioner, tiltag og features, hvorefter du omsætter det til forretnings­værdi.

Løn

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/It Driftschef Susanne Bugge på tlf. 2171 7103 eller sjbu@bane.dk.

Søg elektronisk og send din ansøgning og cv. Vi forventer at holde samtaler i uge 15 og 16. For at søge stillingen trykker du på linket "Søg jobbet her" og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 12-04-2021.

Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 29. marts 2021

Arbejdssted

Location København