Release Train Engineer (RTE) til en af Land­brugs­sty­rel­sens ART’er - genopslag


Er du skarp på de agile metoder og processer og vil udvikle dig mere inden for det agile? Vil du være med til at optimere og videreudvikle den måde, vi arbejder med IT på i staten? Brænder du for at lede og guide agile teams? Tror du, at de bedste løsninger udvikles via agile metoder med coachende og faciliterende ledelse? Så er du måske vores nye Release Train Engineer.

Du skal implementere agile principper og værdier

I Landbrugsstyrelsen er vi nået langt på vores agile rejse og skal nu sætte retningen for næste fase i at udvikle den agile modenhed. Vi er midt i en stor agil transformation, hvor styrelsens støtteordninger og IT-understøttelse bliver konfigureret og designet i agile teams med IT-udviklere, testere, forretningen og produktionsenheder. De forskellige teams løser opgaver fra krav til produktion. Vi har samlet alle de nødvendige kompetencer inden for teknologi, design og forretning, så vi har teams, som effektivt integrerer IT og forretning. 

Vores agile teams er organiseret i to Agile Release Trains (ART’er) med næsten 200 medarbejdere i alt med forskellige faglige kompetencer. Den agile organisation er bygget op omkring rammeværktøjet SAFe. Som Release Train Engineer (RTE) er du den faciliterende leder, der med din solide praksiserfaring støtter teams, effektivt eliminerer forhindringer og mindsker risici. Det er dit ansvar i tæt samarbejde med den agile coach at implementere og modne de agile principper og værdier samtidig med enhedens leverancer til forretningen.

Dine primære arbejdsopgaver er at:

  • forberede og afvikle ART Program Increment (PI) ceremonier
  • facilitere ART events og samlinger, herunder Scrum of Scrums, Inspect and Adapt, Retrospectives og Demo’er
  • optimere leveranceprocesser og agile arbejdsgange, herunder løbende optimere ART’ernes samarbejde med resten af organisationen
  • fremme en kultur med kontinuerlige forbedringer
  • bistå med at håndtere, eskalere risici og håndtere afhængigheder
  • indgå i ART-ledelsen sammen med Product Manager, Ressource Manager og System Architect.
  • Landbrugsstyrelsens IT har siden 2019 arbejdet agilt med SAFe.

Du faciliterer og kommunikerer godt og har erfaring med agile metoder

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring med succesfulde og lærende agile transformationer på RTE-niveau (gerne SAFe certificeret). Du skaber tillid og kan engagere interessenter på alle niveauer af organisationen. Du formår at balancere nye metoder og anerkendte fremgangsmåder med organisationens konkrete behov, så alle kolleger har en fælles forståelse og motiveres til løbende at forbedre og effektivisere deres arbejdsgange.
Derudover er du god til at kommunikere, både i tale og på skrift, og kan forklare komplekse problemstillinger kort og præcist. Du kommunikerer effektivt til større forsamlinger og er en skarp og præcis mødeleder. Du er god til at prioritere blandt mange opgaver og sikrer løbende fremdrift.

Velkommen til IT i Landbrugsstyrelsen

Du bliver en del af ART-ledelsen, der består af fire personer. Du refererer til Enhedschefen, som også har rollen Product Manager og er en del af ART-ledelsen. Metodemæssigt vil vi arbejde så ens som muligt i de to ART’er, og der er derfor også et tæt samarbejde med ART-ledelsen i den anden ART – især selvfølgelig med den anden RTE. Derudover vil du få et nært samarbejde med Scrum Masters i de enkelte teams om at få ART'en til at levere så effektivt som muligt. På kontoret deler du din hverdag med IT-opsættere, testere, kravstillere, Product Owners og Scrum Masters.

Udover en agil transformation er Landbrugsstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i tidligere strategier især for driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere og øge automatiseringsgraden yderligere. Både den agile transformation og implementeringen af digitaliseringsplanen forbereder implementeringen af omfattende EU-reformer på landbrugsstøtteområdet, som skal være klar fra starten af 2023.

Du bliver en del af en styrelse med en høj faglighed og mange spændende opgaver. Der er gode udviklingsmuligheder både rent fagligt og personligt. Vi tager alle aktiv part i både opgaveløsning og sociale aktiviteter, så trivslen forbliver i top.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forbehold af betydning for stillingen.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Product Manager Simon Laursen på 2163 2599 eller Franci Johansen på tlf. 2099 3004.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 18. april 2021. Samtaler holdes løbende og senest den 20. april. 2. samtaler holdes den 23. april, og der vil imellem de to samtaler være en test.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 29. marts 2021

Arbejdssted

Location København