Vil du være med til at sikre in­for­ma­tions­sik­ker­he­den i det of­fent­li­ge Danmark?

Danmark ligger nr. 1 i verden, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Og i Digitaliseringsstyrelsen går vi forrest i arbejdet med informationssikkerhedsarbejdet i staten. Vil du med på holdet?

Om stillingen

I Digitaliseringsstyrelsens Kontor for cyber- og informationssikkerhed arbejder vi hver dag på at løfte danskernes digitale sikkerhed og være en rollemodel på området. Vi søger derfor en skarp kollega, der kan hjælpe os med at vedligeholde styrelsens interne ISO27001 implementering samt fungere som sparringspart på sikkerhedsrelaterede opgaver.

Nogle af vores store opgaver i år er at udarbejde en ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi, samt implementere væsentlige dele af den nuværende nationale strategi. Vi understøtter myndighederne i arbejdet med at implementere ISO 27001 og de tekniske minimumskrav. Det indebærer bl.a. at drive sikkerdigital.dk sammen med Erhvervsstyrelsen, som er en af de primære kanaler, der understøtter myndigheders sikkerhedsarbejde. Vi udarbejder og lancerer film, værktøjer og vejledninger om netop ISO 27001, tekniske minimumskrav og relaterede sikkerhedsproblematikker. Yderligere går vi forrest i arbejdet med at kompetenceudvikle offentligt ansatte inden for informationssikkerhed ved at undervise og udarbejde kurser.

Kontoret har også ansvaret for den interne informationssikkerhed i styrelsen, herunder styrelsens implementering af ISO 27001 og de 20 tekniske minimumskrav. Vi udarbejder bl.a. retningslinjer på området, har ansvaret for hændelseshåndtering, risikostyring, beredskabsplanlægning og vedligehold af informationssikkerhedsledelse (ISMS).  Derudover rådgiver vi andre kontorer i styrelsen om sikkerhedsmæssige spørgsmål. I den forbindelse er vi bl.a. i tæt samarbejde med kollegerne i vores systemforvaltning omkring sikkerheden i de store fællesoffentlige løsninger - eksempelvis NemID, Digital Post og Borger.dk. Vi har ligeledes ansvaret for betjening af styrelsens sikkerhedsudvalg og Finansministeriets informationssikkerhedskoordinatornetværk

Arbejdet er dermed mangefacetteret og kræver køligt overblik samt et skarpt blik for de væsentligste risici. Du kommer til bevæge dig på tværs af  flere typer af opgaver både med eksternt og internt rettede kontaktflader, og du vil få hovedansvaret for et eller flere af områderne afhængig af erfaring og kompetencer.

Om dig

Vi forestiller os, at du er cand.polyt., har en datalogisk uddannelse på universitetsniveau eller har lignende relevant uddannelse – gerne med nogle års erfaring fra en offentlig myndighed, politisk styret organisation eller det private. 

Herudover søger vi dig, der:

  • har erfaring med arbejdet med informationssikkerhed og ISO 2700-sikkerhedsstandarderne og eventuelt en certificering indenfor informationssikkerhed f.eks. CISSP, CISM eller CISA.
  • har stærke analytiske kompetencer og kan skabe bro mellem forretning, sikkerhed og teknik
  • kan arbejde selvstændigt, har solid dømmekraft og er god til at skabe relationer både internt og eksternt
  • har politisk tæft og forståelse for de beslutningsprocesser, som kendetegner en politisk styret organisation
  • arbejder struktureret, tager ansvar og ikke slipper opgaven, før du er i mål.

Om os

I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 290 medarbejdere, som hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark, der har borgere og virksomheders behov i centrum. Vi sætter barren højt og har et klart fokus på din kompetence- og karriereudvikling.

Dit nye skrivebord står i Kontor for cyber- og informationssikkerhed, hvor du får 15 dygtige kollegaer, der servicerer styrelsen og det offentlige Danmark med rådgivning og vejledning inden for vores fagområde. Kontoret sekretariatsbetjener også Cybersikkerhedsrådet og styregruppen for den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed i et tæt samarbejde med Center for Cybersikkerhed, Politiets Efterretningstjeneste og Erhvervsstyrelsen. I vores kontor bliver du en del af et helt unikt fagligt fællesskab, hvor sparring og læring er en del af hverdagen. Vi er en blanding af generalister med skarpt strategisk blik, kommunikationsfolk, stærke projektledere, ingeniører og it-specialister. Vi har et godt kollegialt miljø og et stærkt samarbejde, hvor vi bruger vores forskellige kompetencer til sammen at levere høj kvalitet.

Du kan læse meget mere om vores arbejde på digst.dk/sikkerhed og sikkerdigital.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Marie Wessel på telefon: 22465910 eller mail: mwess@digst.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via vores online-system senest den 12. april 2020. Vi holder samtaler i uge 15 og 16 og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen den 1. juni 2020.

I Digitaliseringsstyrelsen opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge.

Hverdagen er digital

Vores medarbejdere går hver dag på arbejde for at gøre en forskel for den enkelte dansker. Vi skaber digitale relationer mellem borgere, virksomheder og det offentlige med klare resultater.

Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab, som kræver nytænkning, dialog og mod - samt et stærkt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes.

Gem job

Digitaliseringsstyrelsen
Publiceret: 30. marts 2021

Arbejdssted

Location København