Funk­tions­le­der IT/RIS-PACS, Røntgen Scanning og Nuklear

Pr. 1. juni 2021 eller efter aftale søger vi en funktionsleder IT/RIS-PACS på Røntgen, Scanning og Nuklear.

Funktionslederen indgår i afdelingens ledelsesgruppe med reference til afdelingsledelsen.

Primære opgaver:

 • Overvåge afdelingens IT-systemer - herunder RIS/PACS – og øvrige softwareprogrammer som benyttes i Radiologisk og Nuklearmedicinsk regi
 • Implementering af RIPA - Phillips RIS/PACS
 • Planlægning, koordinering og gennemførelse af IT-mæssige opgaver i forhold til ændringer og opgraderinger i samarbejde med SVS IT, Regional IT og Medico
 • Planlægning, koordinering og implementering af nye IT-systemer og øvrige softwareprodukter, som implementeres på afdelingen i samarbejde med SVS IT, Regional IT og Medico
 • Nøgleperson på afdelingen ved integrationer af øvrige IT-systemer til afdelingens systemer
 • Planlægning og koordinering af integrationstest
 • Projekt ledelse i forhold til fremtidig indførelse af AI i samarbejde med de specialeansvarlige overlæger samt forskningsenheden
 • Ansvar for sikre arbejdsgange i forhold til IT-juridiske problemstillinger f.eks. overførsel af billeddata mellem enheder, telemedicin m.m.
 • Ledelse af RIS / PACS systemadministratorer, superbrugere og øvrig personale tilknyttet enheden
 • Sikre optimal udnyttelse af IT-systemer bl.a. ved sikring af IT-systemforståelse i afdelingen
 • Planlægge og koordinere undervisning og uddannelse af personale i afdelingens IT-systemer
 • Bistå afd. ledelse og øvrige områder med dataudtræk til kvalitetsdatabaser m.m.

Din profil:

Vi forestiller os, at du har en relevant IT-uddannelse – evt anden sundhedsrelateret uddannelse med IT-efteruddannelse eller dokumenterede færdigheder i forhold til de skitserede opgaver.

Det er et stort plus, hvis du har erfaring og kendskab til sundhedsvæsenet øvrige IT-systemer og arbejdet i en politisk ledet organisation, men dette er ikke en nødvendighed.

Du er god til at tilegne dig ny viden f.eks om 3.parts software, som benyttes ved de billediagnostiske undersøgelser f.eks. Syngovia, RapiD. Du har god forståelse for vigtigheden af performance på vores IT-systemer i forhold til afdelingens drift.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Tænker løsningsorienteret, er systematisk og effektiv
 • Er hurtig til at sætte dig ind i nye områder
 • Har en god organisationsforståelse
 • Formår at bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt såvel som at samarbejde
 • Er engageret, og tager ansvar for dit arbejde
 • Er glad for udfordringer og faglig udvikling

Ansøgning og kontakt:

Send din ansøgning, CV, eksamenspapir samt eventuelt yderligere materiale via linket ”søg jobbet” senest den 23. april 2021. Samtaler forventes at blive afholdt onsdag d. 28. april 2021.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overradiograf, Grete Vind på tlf.nr. 79 18 21 91

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsesnormen er på 37 timer, med indflydelse på egen arbejdstid.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 30. marts 2021

Arbejdssted

Location Esbjerg