Pro­jek­te­rings­le­de­re til større projekter på den danske jernbane

Har du interesse i projektering af komplekse sporprojekter? Og vil du være en del af en projektorganisation med spændende projekter?  

I de kommende år gennemfører vi en række store projekter på jernbanen og vi står derfor og mangler dygtige projekteringsledere med erfaring indenfor sporprojektering. Du får en udfordrende hverdag i et udviklende miljø, hvor ikke to dage er ens.

Du bliver en del af Anlægsdivisionen, Banedanmarks bygherreorganisation. Med en årlig omsætning på 4-5 mia. kr. og en projektportefølje på over 250 projekter er vi en af landets største bygherrer. Her kommer du til at sidde i vores projekteringsområde, der understøtter alle vores projekter og hvor vi har store ambitioner om at opbygge et stærkt fagligt miljø.

I det daglige arbejder du fra vores kontor i København - dog med rejseaktivitet i mindre omfang. 

Medansvar i alle projektets faser  

Din kerneopgave i de projekter du tilknyttes, bliver at projektere, lede og styre vores rådgivere, herunder også at deltage i rådgiver- og entreprenørudbud samt varetage Banedanmarks bygherreinteresser. Vi gennemfører projekterne i et bredt samarbejde dels internt i projektteamet, men også på tværs af Banedanmark, og ligesom du selv er eksperten i spor, vil du have kolleger, som tager ansvar for de øvrige fag.

De fleste af sporfornyelsesprojekterne gennemføres i hoved- eller fagentrepriser, hvor vi selv projekterer i valgt omfang og hvor også projektering og udførelse udbydes til rådgivere og entreprenører. I forbindelse med vores ambitioner om fagligt at blive en endnu stærkere bygherre, arbejder vi på, at grundlaget for at indgå samarbejdet med vores rådgivere bliver bedre. Dette betyder, særligt for spor, at vi ønsker at tage et spadestik dybere omkring bl.a. linjeføringen.

Tonen er uformel og forventningen er, at du forstår at navigere i en projektkultur, hvor samarbejde indenfor og på tværs af projekterne er centralt. Dine input er væsentlige for at få det optimale ud af de tilknyttede rådgivere således, at projekterne kan gennemføres med fokus på den aftalte teknik og tid.

Dynamisk og resultatorienteret tilgang med en stærk faglig baggrund

Du kommer med en relevant videregående akademisk uddannelse, for eksempel ingeniør, og har både praktisk og administrativ erfaring med spor. Det er en fordel, hvis du har kendskab til- og erfaring med det tekniske grundlag for projektering og udførelse af sportekniske løsninger samt tekniske beregninger.

Vi søger en person, som kan kombinere høj teknisk faglighed og en tværfaglig forståelse med evnen til selv at projektere og lede en projekteringsopgave. Du arbejder godt både selvstændigt, men også som en del af et projektteam. Vi arbejder ofte med korte deadlines, og det er derfor afgørende, at du trives med et højt arbejdstempo og er skarp i dine prioriteringer. Som kollega er du god til at samarbejde, ser muligheder og er desuden ikke bange for at gå forrest.

Der er en del kommunikation både internt og eksternt, så derfor er det væsentligt, at du kommunikerer godt og tydeligt både i skrift og tale. Da vi i stigende grad udbyder og kommunikerer på engelsk, er det en fordel, at engelsk både i skrift og tale, falder dig naturligt.

Din titel bliver projekteringsleder for spor.

Løn 

Du ansættes i forhold til AC-overenskomsten og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt 

Vil du vide mere, så kontakt anlægschef Peter Kristensen, 2612 4465 eller anlægschef Søren Bo Johansen, 30173701.
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi vurderer og indkalder til samtaler løbende.  

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 27-04-2021


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 30. marts 2021

Arbejdssted

Location København