Sund­heds­fag­lig it-spe­ci­a­list til me­di­ci­n­om­rå­det i Region Midtjyl­lands elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal


Brænder du for i samarbejde med klinikerne og leverandører at videreudvikle brugergrænseflader, funktionalitet og integrationer i vores succesfulde elektroniske patientjournal - MidtEPJ? Kender du vigtigheden af klinisk korrekt og sikker håndtering af medicin? Så har vi jobbet med stor betydning for hospitalerne og med fantastiske kolleger.

Det bliver din hverdag

Du skal sammen med 25 kollegaer i Patientjournal Produkter forvalte MidtEPJ, der er et it-system, som dagligt skaber stor værdi i hospitalernes behandling af patienterne.

Dine primære opgaver bliver at:

  • indgå med sundhedsfaglig vinkel i videreudvikling af medicinområdet, som indeholder medicinmodulet og integration til Fælles Medicinkort (FMK)
  • indgå med sundhedsfaglig vinkel i videreudvikling af MidtEPJ
  • stile efter et paraplyoverblik over medicinfunktionalitet i MidtEPJ
  • levere 3. level support, fejlrette og teste funktionalitet til medicinmodulet
  • deltage i forskellige mødefora, erfagrupper og leverandørsamarbejde

Vores opgaver og os

Vi deltager i afklaring af brugerbehov, design- og arkitekturovervejelser og arbejder med forbedring af arbejdsgange i MidtEPJ og integration til andre systemer både i og uden for regionen.

Den elektroniske patientjournal er på vej til alle hospitaler i Vestdanmark. Du bliver derfor inddraget i det Vestdanske samarbejde, hvor vi lægger vægt på at samarbejde om funktionalitet og anvendelighed for klinikken.

Du bliver en del af teamet omkring et komplekst it-miljø, hvor du får engagerede kollegaer med høj faglighed, der alle har fokus på at gøre en forskel til fordel for både patienter og brugere i Region Midtjylland. Vi er en afdeling, hvor du både kommer til at møde kollegaer med klinisk og teknisk baggrund. Vi har en afslappet og let omgangstone, i et imødekommende miljø, der lægger op til sparring om opgaveløsning.

Vores forventninger til dig

Du har klinisk erfaring med elektronisk patientjournal og har indsigt i både medicinhåndtering og hospitalsverdenen. Det motiverer dig at bruge din innovative side til at bidrage til, hvordan det kan understøttes med it.

Du har værdierne til at være en god og åben kollega, der motiveres af samarbejde og vores tilgang til opgaverne, hvor vi også går friskt til udfordringer. Vi har mange opgaver og lægger derfor vægt på, at du selvstændigt kan skabe, prioritere og bevare overblikket.

Det falder dig nemt at kommunikere skriftligt og mundtligt – både om faglige og ledelsesmæssige emner, hvor du kan kommunikere, så det understøtter beslutningstagningen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse af mindre projekter.

Onboarding og udvikling

Vi er gode til at tage imod nye kollegaer og lægger stor vægt på indføring i vores arbejdsopgaver gennem et grundigt introduktionsforløb. Du får en faglig mentor som vil hjælpe dig til rette med opgaver og med at komme ind i dine opgaver. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med mindst 4 løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder, så du og din leder hele tiden har fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Thuren på 2492 2426 eller henrik.thuren@rm.dk, sundhedsfaglig it-konsulent Helle Møller på 2023 4755 eller helle.moeller@stab.rm.dk, eller sundhedsfaglig it-konsulent Karen Grønbæk på 2126 7668 eller karen.nielsen@stab.rm.dk.

Send din ansøgning senest den 2. maj 2021. Vi forventer at holde samtaler den 19. maj, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 490 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 6. april 2021

Arbejdssted

Location Aarhus