It-ko­or­di­na­tor til Region Midtjyl­lands elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal

Brænder du for at arbejde med vores succesfulde elektroniske patientjournal – MidtEPJ? Og ønsker du i samarbejde med vores leverandører at videreudvikle brugergrænseflader, funktionalitet og integrationer? Så kan du nu blive del af et fantastisk team, som har stor indflydelse på aktiviteter med konkret og meningsfuld betydning for hospitaler og patienter.

Det bliver din hverdag

Du skal sammen med 25 kollegaer i Patientjournal Produkter forvalte MidtEPJ, der er et it-system, som dagligt skaber stor værdi i hospitalernes behandling af patienterne. Det er samme elektroniske patientjournal, som er på vej til alle hospitaler i Vestdanmark. Du bliver derfor også inddraget i det Vestdanske samarbejde, hvor vi lægger vægt på at samarbejde om funktionalitet og anvendelighed for klinikken.

Dine primære opgaver bliver at:

 • Planlægge releaseprojekter og løbende sikre risikovurdering
 • Koordinere leveranceplaner med leverandørerne og andre områder i It-afdelingen, som it-drift, produktområder og testområdet
 • Udarbejde projektplaner, herunder milepæle, tidsplan og testplan samt sikre opfølgning
 • Gennemføre og samle op på evalueringer med leverandør, så kvalitet i leverancer fastholdes
 • Koordinere og inddrage relevante interessenter og nøglepersoner
 • Sikre risikostyring og ændringshåndtering
 • Skabe overblik over igangværende opgaver og aktiviteter
 • Koordinere med teknisk it-koordinator

Vi arbejder med alle aspekter af udviklingen af MidtEPJ: Vi giver input under afklaring af brugerbehov, deltager i design- og arkitekturovervejelser, udvikler delkomponenter, håndterer integration til andre systemer, arbejder med performanceforbedringer, hjælper ved idriftsættelser, fremstiller undervisningsmateriale, sikrer korrekt indberetning til nationale registre, leverer data til regionens business intelligence-systemer og udfører teknisk fejlretning og test. Det hele sker i tæt samarbejde med hospitalerne, vores leverandører og de andre områder i It-afdelingen. Vores 3 årlige releases af MidtEPJ håndterer vi som projekter, med risikostyring, releasestyring, ændringsstyring, testplaner og kommunikationsplaner.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af teamet omkring et komplekst it-miljø, hvor du får engagerede kollegaer med høj faglighed, der alle har fokus på at gøre en forskel til fordel for både patienter og brugere i Region Midtjylland. Dine kollegaer har enten en teknisk (datalog, ingeniør, datamatiker) eller en klinisk (sygeplejerske, lægesekretær) uddannelse, og vi har en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Vi har en afslappet og let omgangstone, i et imødekommende miljø, der lægger op til sparring om opgaveløsning.

Vi er gode til at tage imod nye kollegaer og lægger stor vægt på indføring i vores arbejdsopgaver gennem et grundigt introduktionsforløb. Du får en faglig mentor, som hjælper dig til rette med opgaver og med at komme ind i dine opgaver. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Vores forventninger til dig

Du har værdierne til at være en god og åben kollega, der motiveres af samarbejde og vores tilgang til opgaverne, hvor vi også går friskt til udfordringer. Vi har mange opgaver og lægger derfor vægt på, at du kan skabe, prioritere og bevare overblikket – og at du fortsat er ansvarlig og vedholdende, når et projekt bliver vanskeligt.

En stor del af dit job er at kommunikere, så det formår du til ug både skriftligt og mundtligt – og det gælder også faglige og ledelsesmæssige emner, hvor du kan kommunikere, så det understøtter beslutningstagningen.

 • Du har en relevant videregående uddannelse og en innovativ tilgang til opgaverne
 • Du har erfaring med projektledelse (måske Prince2) samt med risikostyring
 • Du evner selv at systematisere dine arbejdsopgaver, og du er i stand til at arbejde selvstændigt og overholde skarpe deadlines

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Thuren på 2492 2426 eller henrik.thuren@rm.dk eller it-koordinator Jonas Friis på 2964 6814 eller jofrii@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 25. april 2021. Vi forventer at holde samtaler den 19. maj 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil. Hvis det bliver aktuelt med en 2. samtale, giver vi dig selvfølgelig besked


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 480 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 6. april 2021

Arbejdssted

Location Aarhus