Regional IT søger IT-kyndig pro­jekt­le­der


Motiverer det dig at lede IT-projekter, der sikrer Region Syddanmark effektive IT-løsninger, som gør hverdagen lettere for medarbejderne på sygehusene, patienter og borgere? Kan du se dig selv i spidsen for enten selvstændige projekter med mellemhøj kompleksitet eller som del-projektleder på større interne Region Syddanmark-projekter med reference til en seniorprojektleder? Så er det måske dig, vi mangler til en stilling som projektleder.

Du vil blive tilknyttet et eller flere projekter af gangen, afhængig af projekternes størrelse og kompleksitet, og du vil typisk være ansvarlig for projekterne fra start til slut. Vi har mange projekter i vores portefølje og har behov for at få udvidet kredsen af projektledere gerne med teknisk indsigt og/eller erfaring fra udbudsprojekter. Vi søger derfor en projektleder med flair og interesse for IT, og som kan arbejde tæt sammen med vores IT driftsorganisation samt øvrige interessenter om implementering af projekterne. Opgaverne vil bl.a. være at varetage den overordnede koordinering og opfølgning på aktiviteter og sikre, at projekterne kommer godt i land og under hensyntagen til, at IT-driften er organiseret med afsæt i ITIL-processer.

Som projektleder har du ansvar for at opretholde fremdrift i projektet i overensstemmelse med aftalt tid, økonomi og kvalitet samt sikre, at projektet tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Dine fokusområder bliver således at skabe overblik, planlægge samt sikre fremdriften gennem alle projektfaser med henblik på i sidste ende at kunne levere gode og brugbare løsninger til brugerne i Region Syddanmark.

Du vil i jobbet komme til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, hvorfor evnen til at håndtere mange interessenter er væsentlig. Som projektleder forventes det, at du kan arbejde selvstændigt med opgaverne, og at du kan anvende din viden og kompetence til at identificere og løse vanskelige problemer ved at tilpasse kendte metoder og teknikker. Problemløsning er baseret på erfaring og intuition samt en vel-underbygget værktøjskasse. Det bliver din opgave at koordinere og gennemføre opfølgning på tværs af faggrænser og organisatoriske enheder. Det er derfor vigtigt, at du er en dygtig kommunikator, der formår at formidle både i skrift og i tale – på alle niveauer i en stor politisk organisation.

Din profil

Din uddannelsesbaggrund kan være mange, men det ses gerne, at du har gennemført en akademisk uddannelse – gerne på kandidatniveau.

Du skal desuden have min. 3-5 års dokumenteret erfaring med ledelse af IT-projekter i større organisationer – gerne offentlige, hvor du har fået erfaring med analyse og implementering af IT-understøttede processer. Herudover er du certificeret i og har praktisk erfaring med anvendelse af Prince2-projektmodellen. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til IT inden for sundhedssektoren.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion robusthed og gennemslagskraft. Du er desuden en dygtig formidler som trives med at navigere i en stor organisation og trives med at bygge og vedligeholde relationer. Derudover evner du at se alternative løsninger på komplekse problemer samt at balancere mellem mange interessenter – interne såvel som eksterne – og skiftende vilkår, hvor du selv er med til at sikre den nødvendige afklaring og fastlæggelse af projektets omfang og indhold. Det er derfor en forudsætning, at du arbejder struktureret, tager ejerskab for leverancer og kan sikre, at deadlines og aftaler overholdes.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Vi tilbyder

  • En god og samarbejdsorienteret kultur med engagerede kollegaer på en af Syddanmarks største og mest spændende IT-arbejdspladser
  • Spændende og varierende opgaver inden for en sektor i rivende udvikling, hvor nye teknologier tages i brug for at forbedre hverdagen i sundhedsvæsenet
  • Et engageret team med en uformel omgangstone
  • Et job med stor indflydelse på egne opgaver og en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
  • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst

Arbejdspladsen er i ny-indrettede og lækre lokaler på Kolding Sygehus. Du skal forvente rejseaktivitet inden for regionen og i nogle tilfælde også til øvrige regioner.

Din ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 5. maj 2021. Vi afholder 1. samtale 11. maj 2021 og 2. samtale den 18. maj 2021. Mellem første og anden samtalerunde vil vi anvende tests.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen at kontakte funktionschef Joan Haahr Hemmingsen på mobil 3051 7409.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – og senest 1. juli 2021.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 16. april 2021

Arbejdssted

Location Kolding