Konsulent der skaber fundament for pro­fes­sio­nel pro­jekt­le­del­se søges til Klinisk IT OUH Odense Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal


Som konsulent og nøgleperson i Klinisk IT’s Programkontor får du en central rolle ved at understøtte Klinisk IT’s projektportefølje og opgaver med digitalisering af arbejdspladser på Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark.

Klinisk IT udgør en meget vigtig faktor i udviklingen og styringen af fremtidens store universitetshospitaler og for de tværgående IT og digitaliseringsfunktioner på regionsniveau.

IT-afdelingen på OUH, som hedder Klinisk IT på OUH varetager en stor opgave-portefølje, hvor især udvikling og klargøringen af Region Syddanmarks nye elektroniske patient-journal – EPJ SYD og IT-understøttelse til Nyt OUH står som de aktuelt største aktuelle IT-udviklings- og implementerings-opgaver i Region Syddanmark.

Dine opgaver bliver:

  • At skabe overblik over vores portefølje, sikre indrapportering og facilitere porteføljestyringsmøder
  • Udarbejdelse og kvalitetssikring af dagsordenspunkter og præsentationer til it-udvalg og direktion
  • Sparring på it-projekter, herunder review af obligatoriske projektstyringsdokumenter
  • Etablere og afholde tavlemøder
  • At kunne bidrage som konsulent i projekter, eksempelvis med kvalitetssikring af kommunikations- og beslutningsprocesser, men også med din viden om projektværktøjer
  • At sikre koordinering med regionens centrale PMO ift. den regionale it-projektportefølje og governance-processer
  • At understøtte programledelsen i governance og rapportering i vores aktuelt største projekt, EPJ SYD, som skal klargøre og udrulle en ny elektronisk patientjournal på alle regionens sygehuse.
  • Sparring og rådgivning om projektmodel og –værktøj

Om dig

Du bliver motiveret, når du skal skabe overblik, sikre fremdrift og sørge for at opgaver bliver fulgt til dørs og afsluttet.
Du arbejder systematisk og skaber struktur. Du har en analytisk tilgang til opgaver og som person er du vedholdende, disciplineret og detaljeorienteret. Du er rutineret it-bruger og har kendskab til et eller flere porteføljestyringsværktøjer.

Viden om Prince2 er et plus, men ikke et krav, ligesom din uddannelsesmæssige baggrund ikke er afgørende for os, da der kan være flere indgange til stillingen.

Vigtigst er, at du har erfaring med it-projekter og med opgaver som koordinering, rapportering og opfølgning.

Du kan begå dig på alle niveauer i en organisation, forstår at skabe relationer og er stærk i kommunikation, både mundtligt og skriftligt.

Om Klinisk IT

Vi er en afdeling med 190 medarbejdere og har en bred opgaveportefølje, der omfatter organisatoriske og tekniske IT projekter, udviklings- og implementeringsprocesser, drift- og supportopgaver, samt regionale og lokale forvaltningsopgaver. Organisatorisk er vi fordelt på 5 funktionsområder (Digitalisering og Forvaltning, IT Drift og Support, EPJ Forvaltning,
Udvikling og Test og Kvalitetssikring) og til afdelingen er tilknyttet et ledelsessekretariat. Afdelingen ledes af en afdelingschef, som vores funktionsledere refererer til. Afdelingschefen refererer til den administrerende sygehusdirektør. Stillingen er med ansættelse som PMO konsulent i funktionsområdet Udvikling..

Læs mere om Klinisk IT her

Ansættelsesvilkår

Stillingen er med fastansættelse ønskes besat med virkning pr. 1. juli 2021. Ansættelsesstedet er i Klinisk IT på OUH Odense
Universitetshospital Svendborg Sygehus og mødeaktiviteter kan forekomme i hele Region Syddanmark.

I Region Syddanmark ansættes der med 3 måneders prøvetid og i henhold til HK IT eller AC overenskomsten.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingschef Lars Hagerup lars.hagerup@rsyd.dk eller tlf. 2440 2240 eller ved henvendelse til funktionsleder Charlotte Hansen charlotte.hansen1@rsyd.dk tlf. 2036 9176

Ansøgningsfrist er søndag den 16. maj 2021.
Der afholdes ansættelsessamtaler i løbet af uge 20 og 21.

Mission (dette er vi sat i verden for)
Vi leverer professionel IT sammen med klinikken og til gavn for patienterne
Vision (vores ledestjerne
Klinikerne er glade for og trygge ved de løsninger vi leverer til OUH


OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse. OUH er røgfrit hospital.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 19. april 2021

Arbejdssted

Location Odense